IELTS – czy warto go zdawać? Jak to wygląda?

IELTS to inaczej International English Language Testing System, a więc międzynarodowy system testowania angielskiego, który jest po prostu egzaminem z certyfikatem.

Po co zdawać IELTS?

IELTS przydaje się studentom, którzy pragną kontynuować naukę w jakimś pięknym, zagranicznym kraju – zdanie egzaminu na odpowiednią liczbę punktów praktycznie zezwala na studiowanie dowolnego kierunku studiów.

IELTS to także niemal konieczność, jeśli chcesz emigrować np. do Australii – bez IELTSa nie dostaniesz wizy (chodzi tu o niektóre, wybrane typy).

Skala puntkowa

IELTS jest oceniany w skali 1-9 punktów, a więc nie możesz nie zdać IELTSa, możesz tylko napisać go strasznie słabo – wynik 1 punktu oznacza, że nie znasz angielskiego, poza kilkoma słowami.

Rodzaje IELTSa

O tak, są tutaj dwa typy. Pierwszy typ przeznaczony jest raczej dla osób, które starają się o emigrację – typ General Training. Sprawdza on ogólny poziom angielskiego, nastawiony jest raczej na komunikatywność – a więc czy „dogadasz się” w pracy, czy też będziesz rozumiał, co do ciebie mówią na praktykach, czy stażu.

Drugi typ, to Academic Training – przeznaczony dla studentów, ubiegających się o przyjęcie na zagraniczną uczelnię. IELTS jest o tyle niefajnym certyfikatem, że posiada ograniczenie ważności na okres 2 lat. Jednakże przez to, że jest uznawany w większości krajów na świecie, ze zdanym tylko IELTSem masz masę możliwości.

Co akademicki IELTS sprawdza?

Egzamin składa się z czterech części (również w części General Training):

– listening (30 minut) – 4 różne listeningi, np. konwersacje i monologi na tematy społeczne, bądź oparte na jakichś badaniach;  listeningu słuchasz TYLKO RAZ

– reading (1 godzina) – 3 teksty, w tym dwa po 13 pytań i jeden z 14 pytaniami

– writing (1 godzina) – 2 teksty, w tym 1 to podsumowanie diagramu, bądź wykresu (150 słów), zaś 2 to esej na 250 słów

– speaking (11-14 minut)  – 3 części,  przy czym 1 część to pytania ogólne, o twoje hobby, szkołę, pracę; 2 część – 3-4 minutowy monolog na temat wyznaczony przez egzaminatora; 3 część – konwersacja z egzaminatorem na temat omawiany w części 2.

IELTS a CAE

Często można spotkać pytanie, który z certyfikatów jest łatwiej zdać, bądź też zdanie którego bardziej się opłaca. IELTS i CAE różnią się od siebie znacząco. Przede wszystkim, podręczniki Cambridge`owskie do IELTSa są oznaczone jako poziom B2, CAE to już jednak poziom C1.  Kolejna różnica jest taka, że IELTS jest dość konkretnym egzaminem, zaś CAE sprawdza nie tyle twoje umiejętności językowe i znajomość słownictwa, ale też w pewien sposób inteligencję i umiejętność interpretacji. Same readingi do CAE często wymagają naprawdę porządnego zastanowienia się i przeanalizowania sytuacji, poniekąd nawet domyślenia się, która odpowiedź jest najwłaściwsza. IELTS pyta o konkrety.

Niewątpliwie zdanie CAE jest bardzo opłacalne, gdyż potwierdza umiejętności językowe na C1 – poza tym jest dożywotni! IELTS jednakże jest zdecydowanie mniej „wydumany” i bardziej praktyczny, jest jednak dwuletni. Warto zastanowić się do czego właściwie potrzebujesz certyfikatu. Pamiętajmy, że koszty każdego z nich przewyższają 500 zł.