CAE Word Set 1

Drodzy Czytelnicy!

Poniżej prezentujemy Wam pierwszy z zestawów słówek, jakie przydadzą Wam się w przygotowaniach do egzaminu CAE. Słówka pochodzą z listy wydawnictwa Cambridge, zostały wybrane losowo i spróbowaliśmy z nich ułożyć zdanie, które miałoby jakikolwiek sens. Koniecznie zajrzyjcie w filmik, bo to on jest podstawą nauki i zapamiętywania! Poniżej jak zawsze słowniczek i ćwiczenia:

The waxwork could be acclaimed as a credible wreck of blossomed plotter, slavishly herediting  heist tumble.

Figura woskowa mogła być uznana jako wiarygodny wrak rozkwitłego spiskowca, niewolniczo dziedziczącego upadek skoku.

Wybrane słówka – słowniczek:

acclaimed – uznany, oklaskiwany

blossomed – rozkwitnięty; zakwitły; to blossom – kwitnąć, rozkwitać

credible  –  wiarygodny

heist – skok, napad, rabunek

hereditary  – dziedziczny, odziedziczony

plotter – spiskowiec

slavishly – niewolniczo

tumble – upadek

waxwork  – figura woskowa

wreck – wrak

Dodaj komentarz