You`re never fully dressed without a smile – Sia

Gorszy dzień? Ha! Nie ma się co smucić – w końcu  bez uśmiechu nigdy nie jesteśmy w pełni ubrani 🙂 Dziś bez większych opisów – po prostu delektujcie się energią i chłońcie słówka.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Hey, America
Let’s turn it up
Yeah check out ourselves
‚Cause you know you’re never fully dressed without a smile

Your clothes may be Chanel, Gucci
Your shoes crocodile
But baby you’re never fully dressed without a smile

But if you stand for nothing you’ll fall for it all
We got all we need, got no more
You’re never fully dressed without a smile
And if you stand for somethin’ you can have it all
‚Cause if is real your love will never die
You’re never fully dressed without a smile (oh oh oh oh oh, oh oh)
You’re never fully dressed without a smile (oh oh oh oh oh, oh oh)
You’re never fully dressed without a smile

Ready or not
Give all we’ve got
Yeah you can’t deny
That baby you’re never fully dressed without a smile
Don’t sink the boat when you lose hope
I keep you alive
But baby you’re never fully dressed without

But if you stand for nothing you’ll fall for it all
We got all we need, got no more
You’re never fully dressed without a smile
And if you stand for somethin’ you can have it all
‚Cause if is real your love will never die
You’re never fully dressed without a smile (oh oh oh oh oh, oh oh)
You’re never fully dressed without a smile (oh oh oh oh oh, oh oh)
You’re never fully dressed without a smile

Now look at us
We pick it up
We set it on fire
‚Cause you know you’re never fully dressed without a smile
We show it out
We’re playing now
We’re living the life
But baby you’re never fully dressed without a

But if you stand for nothing you’ll fall for it all
We got all we need, got no more
You’re never fully dressed without a smile
And if you stand for somethin’ you can have it all
‚Cause if is real your love will never die
You’re never fully dressed without a smile (oh oh oh oh oh, oh oh)
You’re never fully dressed without a smile (oh oh oh oh oh, oh oh)
You’re never fully dressed without a smile (oh oh oh oh oh, oh oh)
You’re never fully dressed without a smile

Hej, Ameryko
Podkręćmy to
Tak, Sprawdźmy się
Bo wiesz, nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu

Twoje ubrania mogą być z Chanel, Gucci
Twoje buty z krokodyla
Ale kochanie, nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu

Ale jeśli niczego nie tolerujesz, stracisz głowę
Mamy to, czego potrzebujemy, nic więcej
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu
A jeśli coś wspierasz, możesz to wszystko mieć
Bo jeśli jest prawdziwe, twoja miłość nigdy nie umrze
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu  (oh oh oh oh oh, oh oh)
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu  (oh oh oh oh oh, oh oh)
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu

Gtowi, czy nie
Dajemy wszystko co mamy
Tak, nie możesz zaprzeczać
Że, kochanie, nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu
Nie zatapiaj łódki, gdy tracisz nadzieję
Trzymam cię przy życiu
Ale kochanie nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez

Ale jeśli niczego nie tolerujesz, stracisz głowę
Mamy to, czego potrzebujemy, nic więcej
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu
A jeśli coś wspierasz, możesz to wszystko mieć
Bo jeśli jest prawdziwe, twoja miłość nigdy nie umrze
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu  (oh oh oh oh oh, oh oh)
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu  (oh oh oh oh oh, oh oh)
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu

Teraz spójrz na nas
Podnosimy to
Podpalamy to
Bo wiesz, nigdy nie jesteś w całości ubrany bez uśmiechu
Odprowadzamy to
Teraz się bawimy
Żyemy życiem
Lecz kochanie, nigdy nie jesteś w całości ubrany bez

Ale jeśli niczego nie tolerujesz, stracisz głowę
Mamy to, czego potrzebujemy, nic więcej
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu
A jeśli coś wspierasz, możesz to wszystko mieć
Bo jeśli jest prawdziwe, twoja miłość nigdy nie umrze
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu  (oh oh oh oh oh, oh oh)
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu  (oh oh oh oh oh, oh oh)
Nigdy nie jesteś w pełni ubrany bez uśmiechu

Słowniczek:

to turn up – podkręcić, zwiększyć; pojawić się, nadarzyć się, znaleźć się

to check out – sprawdzić, potwierdzić; wymeldować się (np. z pokoju)

to stand for sth – znaczyć coś, odnosić się do czegoś, godzić się na coś, tolerować, wspomagać coś

to fall for sth/sb – dać się nabrać, stracić głowę, być oszukanym; zakochać się

to deny – zaprzeczać, wypierać, negować

to sink – topić, tonąć, pogrążać się

boat – łódka, statek, łódź

to pick up – zaczynać na nowo, nabierać sił, polepszać się, podnieść

to set on fire – podpalać, podpalić

to show sb out – odprowadzić kogoś

Dodaj komentarz