You Will Never Walk Alone – Gerry and the Pacemakers – FC Liverpool Anthem

W dzisiejszym wpisie coś dla fanów piłki nożnej, a konkretnie drużyny FC Liverpool. Ich hymn (anthem) uchodzi za jeden z najpiękniejszych hymnów drużyn  piłkarskich, a skoro czasem gdzieś się pojawia – to czemu nie u nas? Poniżej znajdziecie krótki, bo krotki, ale treściwy tekst pieśni You Will Never Walk Alone, tłumaczenie, słowniczek i – jak zawsze, kilka ćwiczeń, żebyście już nigdy więcej nie musieli się uczyć słówek na pamięć.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:

When you walk through a storm,
hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of the storm, there’s a golden sky
And the sweet, silver song of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams
be tossed and blown

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone

Tłumaczenie piosenki:

Kiedy idziesz przez burze,
trzymaj głowę wysoko
i nie obawiaj się ciemności
Na końcu burzy jest złote niebo
I słodka, srebrna piosenka skowronka

Idź przez wiatr
Idź przez deszcz
Choćby twoje marzenia
były potargane i rozerwane na kawałki

Idź , idź
Z nadzieją w twoim sercu
I nigdy nie będziesz szedł sam
Nigdy nie będziesz kroczył sam

Idź , idź
Z nadzieją w twoim sercu
I nigdy nie będziesz szedł sam
Nigdy nie będziesz kroczył sam

Słowniczek:

pacemaker – rozrusznik serca;  osoba nadająca tempo; UWAGA!:  peacemaker – rozjemca, arbiter; rewolwer

anthem – hymn

through – przez, poprzez

storm – burza, sztorm, huragan

to be afraid of (sth) – obawiać się (czegoś), bać się, lękać się

lark – skowronek

tossed – potargany, rozdmuchany, miotany, porozrzucany

to toss – rzucać, podrzucać, targać, miotać

blown – rozerwany na kawałki, rozwalony, nadęty

hope – nadzieja

 

Dodaj komentarz