You belong to me – Suede

Suede – a raczej The London Suede, to już nieco starszy zespół – założony w 1989 roku! Ale w tekście piosenki You belong to me można znaleźć słówko potrzebne do egzaminu IELTS! Jak można skomplikować życie i nazwać „miasto” trudniej? Wszystko poniżej!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:

Oh, you might have conversation smashed in a bar
Clocking all of the disco dolls that blind you
Oh, check out some mad situation, some silly farce
So real, you can feel it twist inside you

Everywhere you go, every thing you do
Every place you know, every word you choose
I’m in everybody’s eyes, everybody’s lives
I’m in everything you see, you belong to me

Oh, you might walk down by the station through garbage and rust
Breathing all the diseases, just like I do
Driving through some conurbation
You’ll step on the gas and I’ll be sat right there beside you

‚Cos everywhere you go, every thing you do
Every place you know, every word you choose
I’m in everybody’s eyes, everybody’s lives
I’m in everything you see, you belong to me

Well, you can smash the windows
And break some faces or spray graffiti on public places
Or hang around some dead town but ill be there

Everywhere you go, every thing you do
Every place you know, every word you choose
I’m in everybody’s eyes, everybody’s lives
I’m in everything you see, you belong to me

Tłumaczenie piosenki:

Mogłeś mieć rozmowę nawalony w barze
Mierząc wszystkie lale z dyskoteki, które cię oślepiają
Spójrz na niektóre wściekłe sytuacje, jakiaś głupia farsa
Tak prawdziwe, że możesz czuć skręcanie w środku

Wszędzie gdzie idziesz, każda rzecz, którą robisz
Każde miejsce, które znasz, każde słowo, które wybierasz
Jestem w oczach wszystkichm w życiu wszystkich
Jestem we wszystkim, co widzisz, należysz do mnie

Mogłeść iść w dół stacji przez śmieci i rdzę
Wdychając wszystkie choroby, tak jak ja
Jadąc przez jakieś miasto
Wciśniesz gaz i będę siedzieć właśnie tam obok ciebie

Wszędzie gdzie idziesz, każda rzecz, którą robisz
Każde miejsce, które znasz, każde słowo, które wybierasz
Jestem w oczach wszystkichm w życiu wszystkich
Jestem we wszystkim, co widzisz, należysz do mnie

Cóż, możesz zbijać szyby
I obijać twarze, albo robić graffiti w miejscach publicznych
Albo kręcić się po jakimś wymarłym mieście, ale ja tam będę

Wszędzie gdzie idziesz, każda rzecz, którą robisz
Każde miejsce, które znasz, każde słowo, które wybierasz
Jestem w oczach wszystkich w życiu wszystkich
Jestem we wszystkim, co widzisz, należysz do mnie

         Słowniczek:  

suede – zamsz

smashed – nawalony, to get smashed – nawalić się (tak, w sensie alkoholowym)

smash – rozbijać, uderzać, ścinać, zgniatać

clocking – mierząc; podkręcanie, taktowanie

blind – ślepy, niewidomy, oślepić; blind to sth – ślepy na coś

check out – wymeldować się, sprawdzić, wymeldowanie

mad – szalony, wściekły; to go mad – zwariować, to be mad at [or with] sb – być na kogoś wściekłym

farce – farsa

belong – należeć

garbage – śmieci, bzdury

disease – choroba

conurbation = city – miasto, konurbacja, aglomeracja

hang around – obijać się, wałęsać się

IELTS word: conurbation = city

 

Dodaj komentarz