Watch Me Rise -Mikky Ekko

Spójrz na mój ryż!  yyy, to znaczy… Spójrz, jak wzrastam! 🙂 O tak, z tą piosenką na pewno przypomnicie sobie kilka słówek, a po drugie – na pewno nie jest ona o ryżu! 🙂

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

When it’s cold out, when the night is still
And you’re standing alone
I’ll be racing when the lights go out
And you’re losing control

Oh higher, higher, higher we go
And tell me, tell me are we close enough to test the sun?
…the sun.

Oh, higher, higher, higher we go
And tell me, tell me the journey‚s only just begun
…begun.

I’m still standing
I’m still coming
Even when the rest are falling
The rest are falling, the rest are falling
I’m still standing
I’m still coming
Even when the best are falling
The best are falling, the best are falling

You say, say my name
‚Cause once I get my head above the clouds,
I’m never coming down
Say, say my name
‚Cause once I get my head above the clouds,
In the skies… watch me rise,
Watch you rise.

I’m paranoid, I’m setting in
I’m falling form the stars again
While every part of me screams, hold on
‚Cause if you can’t learn to
pin a new break
Oh my God, how long does it take?
Every lesson we learn took so long?
But has made us strong!

I’m still standing
I’m still coming
Even when the rest are falling
The rest are falling, the rest are falling
I’m still standing
I’m still coming
Even when the best are falling
The best are falling, the best are falling.

You say (say), say my name (say my name)
‚Cause once I get my head above the clouds,
I’m never coming down
Say (say), say my name (say my name)
‚Cause once I get my head above the clouds,
In the skies… watch me rise, watch me rise

Higher, higher, higher we go,
Right into the fire we go.

I’m still standing
I’m still coming
Even when the rest are falling
The rest are falling, the rest are falling
I’m still standing
I’m still coming
Even when the best are falling
The best are falling, the best are falling.

You say (say), say my name (say my name)
‚Cause once I get my head above the clouds,
I’m never coming down
Say (say), say my name (say my name)
‚Cause once I get my head above the clouds,
In the skies… watch me rise.

Gdy jest zimno na zewnątrz, gdy noc jest nieruchoma
I stoisz sam
Będę się ścigał, gdy światła zgasną
I stracisz kontrolę

Oh, wyżej, wyżej, wyżej idziemy
I powiedz mi, powiedz, czy jesteśmy dość blisko słońca?
…słońca.

Oh, wyżej, wyżej, wyżej idziemy
I powiedz mi, powiedz, podróż dopiero się zaczęła?
…zaczęła.

Wciąż stoję,
Wciąż przychodzę
Nawet gdy reszta upada
Reszta upada, reszta upada
Wciąż stoję
Wciąż przychodzę
Nawet gdy najlepsi upadają
Najlepsi upadaj, najlepsi upadają

Powiedz, wypowiedz moje imię
Bo gdy raz wpadnę głową w chmury,
Nigdy nie schodzę
Powiedz, wypowiedz moje imię
Bo gdy raz wpadnę głową w chmury,
W nieba… patrz jak wzrastam,
Patrz jak wzrastasz.

Jestem paranoikiem, nadchodzę
Znów spadam z gwiazd
Gdy każda część mnie krzyczy, poczekaj
Bo jeśli nie potrafisz się nauczyć, jak
przypiąć sobie nową przerwę
O mój Boże, jak długo to zajmie?
Każda lekcja, której się uczymy zabiera tak długo?
Ale sprawiła, że jesteśmy silni!

Wciąż stoję,
Wciąż przychodzę
Nawet gdy reszta upada
Reszta upada, reszta upada
Wciąż stoję
Wciąż przychodzę
Nawet gdy najlepsi upadają
Najlepsi upadaj, najlepsi upadają

Powiedz (powiedz), wypowiedz moje imię
Bo gdy raz wpadnę głową w chmury
Nigdy nie schodzę
Powiedz (powiedz), wypowiedz moje imię
Bo gdy raz wpadnę głową ponad chmury
W nieba… patrz jak wzrastam, patrz jak rosnę

Wyżej, wyżej, wyżej idziemy
Idziemy prosto w ogień…

Wciąż stoję,
Wciąż przychodzę
Nawet gdy reszta upada
Reszta upada, reszta upada
Wciąż stoję
Wciąż przychodzę
Nawet gdy najlepsi upadają
Najlepsi upadaj, najlepsi upadają

Powiedz (powiedz), wypowiedz moje imię
Bo gdy raz wpadnę głową w chmury
Nigdy nie schodzę
Powiedz (powiedz), wypowiedz moje imię
Bo gdy raz wpadnę głową ponad chmury
W nieba… patrz jak wzrastam, patrz jak rosnę.

Słowniczek:

stll – nieruchomy, bezgłośny, cichy, spokojny; niegazowany (o wodzie)

to race – ścigać się, pędzić, gnać

enough – dość, dosyć, wystarczająco

journey – podróż, wyjazd, przejażdżka

begun – III forma od „to begin” – zacząć się, rozpocząć;  begin – began – begun

to watch – obserwować, patrzeć, przyglądać się

to rise – rosnąć, wzrastać, wstać;   rice – ryż;    to raise – wznosić, podnosić; wychować (dziecko); raise – podwyżka

to be paranoid (about sth) – być paranoikiem, mieć obsesję (na punkcie czegoś)

to set in – nadchodzić, nadejść, wdać się, wdawać się, nastać, zapanować

to scream – krzyczeć, wrzasnąć

to hold on – zaczekać, poczekać, wstrzymać się, trzymać się, wytrzymać

to pin – przypiąć (szpilką);  pin – szpilka; drawing pin – pinezka

 

 

Dodaj komentarz