Wake me up Avicii/Aloe Blacc

Już wtorek! Czas wreszcie się obudzić! W dzisiejszym numerze kilka słówek związanych z podróżami. Dowiemy się także jak to jest być ‚mądrzejszym’ i powtórzymy Phrasal Verb z catch!

Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart
I can’t tell where the journey will end
But I know where to start
They tell me I’m too young to understand
They say I’m caught up in a dream
Well life will pass me by if I don’t open up my eyes
Well that’s fine by me

So wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was finding myself, and I
Didn’t know I was lost

So wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was finding myself, and I
Didn’t know I was lost

I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands
Hope I get the chance to travel the world
But I don’t have any plans
Wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes
Life’s a game made for everyone
And love is a prize

So wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was finding myself, and I
Didn’t know I was lost

So wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was finding myself, and I
I didn’t know I was lost

I didn’t know I was lost
I didn’t know I was lost
I didn’t know I was lost
I didn’t know

 

Czuję moją drogę przez ciemność
Prowadzony przez bijące serce
Nie wiem gdzie moja podróż się skończy
Ale wiem, gdzie zacząć
Oni mówią, że jestem za młody, żeby zrozumieć
Oni mówią, że jestem złapany w śnie
Cóż, życie mnie minie, jeśli nie otworzę oczu
Cóż, odpowiada mi to

Więc obudź mnie gdy to się skończy
Kiedy będę mądrzejszy, kiedy będę starszy
Cały ten czas szukałem siebie i
Nie wiedziałem, że się zgubiłem

Więc obudź mnie gdy to się skończy
Kiedy będę mądrzejszy, kiedy będę starszy
Cały ten czas szukałem siebie i
Nie wiedziałem, że się zgubiłem

Próbowałem nieść ciężar świata
Ale mam tylko dwie ręce
Mam nadzieję, że dostanę szansę podróżować po świecie
Ale nie mam żadnych planów
Chciałbym móc pozostać wiecznie taki młody
Nie bać się zamykać oczu
Życie to gra zrobiona dla każdego
A miłość jest nagrodą

Więc obudź mnie gdy to się skończy
Kiedy będę mądrzejszy, kiedy będę starszy
Cały ten czas szukałem siebie i
Nie wiedziałem, że się zgubiłem

Więc obudź mnie gdy to się skończy
Kiedy będę mądrzejszy, kiedy będę starszy
Cały ten czas szukałem siebie i
Nie wiedziałem, że się zgubiłem

Nie wiedziałem, że się zgubiłem
Nie wiedziałem, że się zgubiłem
Nie wiedziałem, że się zgubiłem
Nie wiedzialem

 

Słowniczek:

guided – prowadzony, kierowany; to guide – prowadzić, kierować, przewodzić; guide – przewodnik

journey – podróż

to understand – rozumieć, zrozumieć

caught up – złapany, dogoniony, nadgoniony; (forma II i III od to catch up – doganiać, nadrabiać, nadganiać)

well – no cóż, cóż; dobrze

life – życie

to pass sb by – przechodzić, przejeźdżać, mijać, pomijać

to wake up – obudzić się, oprzytomnieć

it is all over – to się skończy, koniec tego, to jest koniec

wiser – mądrzejszy; wise – mądry

to be lost – gubić się, ginąć, przepadać

to try – próbować, spróbować

to carry – nosić, nieść

weight – ciężar, waga, obciążenie

world – świat, ziemia

to travel – podróżować; to travel the world – podróżować po świecie, jeździć po świecie

to wish – chcieć, życzyć sobie, pragnąć

prize – nagroda, wygrana, wartość

Dodaj komentarz