Unconditionally – Katy Perry

W dzisiejszym wpisie tak zwana „piosenka jednego słowa”. Katy Perry bezwarunkowo pomoże nam zapamiętać słowo… „bezwrunkowo”. Obyśmy tak bezwarunkowo kochali poniedziałki…

Oh no, did I get too close?
Oh, did I almost see
What’s really on the inside?
All your insecurities
All the dirty laundry
Never made me blink one time

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

So come just as you are to me
Don’t need apologies
Know that you are all worthy
I’ll take your bad days with your good
Walk through the storm I would
I do it all because I love you
I love you l love you

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

So open up your heart and just let it begin
Open up your heart and just let it begin
Open up your heart and just let it begin
Open up your heart

Acceptance is the key to be
To be truly free
Will you do the same for me?

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
And there is no fear now
Let go and just be free
‚Cause I will love you unconditionally (oh yeah)

I will love you
I will love you
I will love you unconditionally
so i will love you unconditionally

O nie, czy podeszłam za blisko?
O, prawie zobaczyłam.
Co jest naprawdę wewnątrz?
Wszystkie twoje niepewności
Całe brudy
Nigdy nie mrugnęłam

Bezwarunkowy, bezwarunkowo
Będę cię kochać bezwarunkowo
Nie ma teraz strachu
Odpuść i po prostu bądź wolny
Będę cię kochać bezwarunkowo

Więc chodć taki jaki jesteś do mnie
Nie potrzebuję przeprosin
Wiem, że jesteś cały godny
Wezmę twoje złe dni z twoimi dobrymi
Przejdę przez burzę, ja
Zrobiłabym to wszystko, ponieważ kocham cię
Kocham cię, kocham cię

Bezwarunkowy, bezwarunkowo
Będę cię kochać bezwarunkowo
Nie ma teraz strachu
Odpuść i po prostu bądź wolny
Będę cię kochać bezwarunkowo

Więc otwórz swoje serce i po prostu pozwól temu zacząć
otwórz swoje serce i po prostu pozwól temu zacząć
otwórz swoje serce i po prostu pozwól temu zacząć
Otwórz swoje serce

Akceptacja jest kluczem do bycia
Żeby być prawdziwie wolnym
Czy zrobisz to samo dla mnie?

Bezwarunkowy, bezwarunkowo
Będę cię kochać bezwarunkowo
Nie ma teraz strachu
Odpuść i po prostu bądź wolny
Bo będę cię kochać bezwarunkowo

Będę cię kochać
Będę cię kochać
będę cię kochać bezwarunkowo
więc będę cię kochać bezwarunkowo

Słowniczek:

close – blisko

almost – prawie, niemal

insecurity – niepewność

dirty laundry – brudy (takie, których można wstydzić się publicznie); brudne pranie

dirty – brudny

laundry – pranie, pralnia

to blink – mrugnąć, mrugać; blink – mrugnięcie

unconditional – bezwarunkowy

unconditionally – bezwarunkowo

fear – strach, obawa

free – wolny

apology – przeprosiny (l.poj); apologies – przeprosiny (l.mn); to apologize – przepraszać 

worthy – godny, poczciwy, ambitny

because – ponieważ, bo

to open up – otworzyć, otwierać

to begin – rozpocząć, zacząć

acceptance – akceptacja, przyjęcie, zgoda

key – klucz, klawisz, przycisk

truly – naprawdę, prawdziwie, rzeczywiście

Dodaj komentarz