True colors w wykonaniu John`a Legend

W dzisiejszym wpisie przyjemny i dość znany numer – True Colors.Oryginalnie wykonywany jest przez Cyndi Lauper, poniżej jednak przedstawiamy wersję pana John`a Legend – znanego bardziej jako wykonawcę R&B. Widać niejedna legenda może zaskoczyć 😉 W numerze kilka słówek na poziomie intermediate, zachęcamy do słuchania!

You with the sad eyes
Don’t be discouraged
Oh, I realize
It’s hard to take courage

In a world full of people
You can lose sight of it all
And the darkness inside you
Can make you feel so small

But I see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show
Your true colors
True colors
Are beautiful like a rainbow

Show me a smile then
Don’t be unhappy
Can’t remember when
I last saw you laughing

If this world makes you crazy
And you’ve taken all you can bear
You call me up
Because you know I’ll be there

And I’ll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show
Your true colors
Your true colors
Are beautiful like a rainbow

Can’t remember when I last saw you laughing

If this world makes you crazy
You’ve taken all you can bear
You call me up
Because you know I’ll be there

And I’ll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show
Your true colors
True colors
True colors are shining through

I see your true colors
And that’s why I love you

So don’t be afraid to let them show
Your true colors
True colors
Are beautiful like a rainbow

Ty, ze smutnymi oczyma
Nie bądź zniechęcony,
Oh,zdaję sobie sprawę
Trudno mieć odwagę

W świecie pełnym ludzi
Możesz stracić wszystko z oczu
I ciemność w tobie
Może sprawić, że będziesz się czuł taki mały

Ale widzę twoje prawdziwe kolory
Świecące przez (ciebie)
Widzę twoje prawdziwe kolory
I dlatego cię kocham

Więc nie obawiaj się, żeby im pokazać
Twoich prawdziwych kolorów
Prawdziwe kolory
Są piękne, jak tęcza

Pokaż mi więc uśmiech
Nie bądź nieszczęśliwy
Nie pamiętam kiedy
Ostatnio widziałem cię śmiejącą się

Jeśli świat sprawia, że jesteś szalona
I zniosłaś już wszystko, co można znieść
Zawołaj mnie
Bo wiesz, że tam będę

I zobaczę twoje prawdziwe kolory
Lśniące przez (ciebie)
Widzę twoje prawdziwe kolory
I dlatego cię kocham

Więc nie obawiaj się, żeby im pokazać
Twoich prawdziwych kolorów
Prawdziwe kolory
Są piękne, jak tęcza

Nie pamiętam, kiedy Ostatnio widziałem cię śmiejącą się

Jeśli świat sprawia, że jesteś szalona
I zniosłaś już wszystko, co można znieść
Zawołaj mnie
Bo wiesz, że tam będę

I zobaczę twoje prawdziwe kolory
Lśniące przez (ciebie)
Widzę twoje prawdziwe kolory
I dlatego cię kocham

Więc nie obawiaj się, żeby im pokazać
Twoich prawdziwych kolorów
Prawdziwe kolory
Prawdziwe kolory, świecą

Widzę twoje prawdziwe kolory
i dlatego cię kocham

Więc nie obawiaj się, żeby im pokazać
Twoich prawdziwych kolorów
Prawdziwe kolory
Są piękne, jak tęcza

Słowniczek:

sad – smutny

to discourage – zniechęcać, odwodzić od czegoś

to realize sth – zdać sobie sprawę z czegoś

courage – odwaga; to take courage – mieć odwagę; Dutch courage – pijacka odwaga

to lose sight of sth – stracić coś z oczu, zapomnieć o czymś

darkness – ciemność

inside – w środku, w

shining – lśniący, błyszczący

through – przez, do

to be afraid of sth – bać się czegoś, obawiać się czegoś

a rainbow – tęcza

to laugh – śmiać się

to bear sth – znosić coś, nosić, mieć; to bear sth in mind – mieć coś na widoku, pamiętać o czymś

Dodaj komentarz