Tonight – Seether

Dziś! Dziś warto przemyśleć swój postęp w nauce angielskiego w przemijającym roku 😉 No, ale najlepiej zrobić to przy fajnym kawałku, z którego słówka wręcz same się zapamiętują!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

I’m not gonna waste this
This opportunity‚s mine
I’m sick of complaining
About a beautiful life

How did we get here?
Did we forget all the things inside?
And how do we stay here?
Do we embrace all the things tonight?

I feel so alive tonight
You got me feeling sublime
I wanna yell it from the rooftop down
Until it’s over and we’re older

For my entertainment
You tell a whimsical lie
To keep me complacent
You knock me down with a smile

How did we get here?
How do we pretend everything’s alright?
And how do we stay here?
Do we erase all the fear tonight?

I feel so alive tonight
You got me feeling sublime
I wanna yell it from the rooftop down
Until it’s over and we’re older

Like sugar and cyanide
These walls are gonna collide
I wanna yell it from the rooftop down
Until it’s over and we’re older
Yeah

So take me
But go slow
And let me hide somewhere I know
And let this
Seed grow
Until we finally call this home

So take me
But go slow
And let me hide somewhere I know
And let this
Seed grow
Until we finally call this home

If I were to die tonight
Would it tear you apart
Would you yell it from the rooftops down
Until it’s over
And you’re older

I feel so alive tonight
You got me feeling sublime
I wanna yell it from the rooftop down
Until it’s over and we’re older

Like sugar and cyanide
I’m never meant to collide
I wanna yell it from the rooftops down
until it’s over and we’re older
Yeah

Nie zamierzam tego zmarnować
Ta okazja jest moja
Mam dość narzekania
Na piękne życie

Jak się tu dostaliśmy?
Czy zapomnieliśmy o wszystkich rzeczach w środku?
Jak my tu zostaniemy?
Czy obejmiemy dziś te wszystkie rzeczy?

Dziś czuję się taki żywy
Sprawiłaś, że czuję się wzniosły
Chcę to wykrzyczeć z dachu
Dopóki się to nie skończy i nie będziemy starsi

Dla mojej rozrywki
Mówisz kapryśne kłamstwo
Żeby utrzymać mnie w samozadowoleniu
Powalasz mnie uśmiechem

Jak się tu dostaliśmy?
Jak udajemy, że wszystko jest w porządku?
I jak tu zostaniemy?
Czy wymażemy dziś cały strach?

Dziś czuję się taki żywy
Sprawiłaś, że czuję się wzniosły
Chcę to wykrzyczeć z dachu
Dopóki się to nie skończy i nie będziemy starsi

Jak cukier i cyjanek
Te mury będą ze sobą sprzeczne
Chcę to wykrzyczeć z dachu
Dopóki się to nie skończy i nie będziemy starsi
Tak

Więc weź mnie
Ale idź powoli
I pozwól mi się schować w miejscu, które znam
I pozwól temu
Nasionku rosnąć
Aż w końcu nazwiemy to domem

Więc weź mnie
Ale idź powoli
I pozwól mi się schować w miejscu, które znam
I pozwól temu
Nasionku rosnąć
Aż w końcu nazwiemy to domem

Gdybym miał dziś umrzeć
Czy to by cię rozdarło
Czy wykrzyczałabyś to z dachu
Aż to się skończy
I będziesz starsza

Czuję się dziś tak żywo
Sprawiasz, że czuję się beztroski
Chcę to wykrzyczeć z dachu
Dopóki to nie minie i będziemy starsi

Jak cukier i cyjanek
Nigdy nie miałem się zderzyć
Chcę to wykrzyczeć z dachów
Dopóki to nie będzie koniec i będziemy starsi
Tak

Słowniczek:

to waste – marnować, zmarnować, tracić

opportunity – okazja, możliwość

to be sick of sth – mieć czegoś dość, mieć powyżej uszu

to complain about sth – skarżyć się, narzekać

to embrace – objąć, obejmować, przyjąć, ogarnąć, wziąć w objęcia

sublime – wzniosły, fascynujący, idealny, majestatyczny

to yell – krzyczeć, wykrzyczeć, wrzeszczeć

entertainment – rozrywka, przedstawienie, uciecha

whimsical – kapryśny, osobliwy, narwany

complacent – zadowolony z siebie, beztroski

to erase – wymazać, zmazać, wycierać

to collide – być sprzecznym, kolidować, zderzyć się, ścierać się

seed – nasionko, nasienie, pestka, ziarno

to tear apart – rozedrzeć, rozrywać, rozdzierać

Dodaj komentarz