This Is War – 30 Seconds To Mars

Piosenka o wojnie? Nie! Thirty Seconds To Mars, w przewrotnym tytule zawarł jednak numer o pokoju. Co więcej, dzisiejszy wpis nawiązuje do rozdania Oscarów, bo wokalista – Jared Leto jest tegorocznym laureatem! 🙂

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary – wybierz poprawną odpowiedź

A warning to the people, the good and the evil
This is war
To the soldier, the civilian, the martyr, the victim
This is war

It’s the moment of truth and the moment to lie
The moment to live and the moment to die
The moment to fight, the moment to fight
To fight, to fight, to fight

To the right, to the left
We will fight to the death
To the edge of the earth
It’s a brave new world from the last to the first

To the right, to the left
We will fight to the death
To the edge of the earth
It’s a brave new world, it’s a brave new world

A warning to the prophet, the liar, the honest
This is war
Oh, to the leader, the pariah, the victim, the messiah
This is war

It’s the moment of truth and the moment to lie
The moment to live and the moment to die
The moment to fight, the moment to fight
To fight, to fight, to fight

To the right, to the left
We will fight to the death
To the edge of the earth
It’s a brave new world from the last to the first

To the right, to the left
We will fight to the death
To the edge of the earth
It’s a brave new world, it’s a brave new world
It’s a brave new world

I do believe in the light
Raise your hands up to the sky
The fight is done, the war is won
Lift your hands toward the sun

Toward the sun
(It’s the moment of truth and the moment to lie)
(The moment to live and the moment to die)
Toward the sun
(It’s the moment of truth and the moment to lie)
(The moment to live and the moment to die)
Toward the sun
(The moment to fight, the moment to fight)
(To fight, to fight, to fight)
The war is won

To the right, to the left
We will fight to the death
To the edge of the earth
It’s a brave new world from the last to the first

To the right, to the left
We will fight to the death
To the edge of the earth
It’s a brave new world, it’s a brave new world
It’s a brave new world

A brave new world
The war is won
The war is won
A brave new world

I believe in nothing,
Not the end, and not the start.
I believe in nothing,
Not the Earth, and not the stars.
I believe in nothing,
Not the day, and not the dark
I believe in nothing,
But the beating of our hearts

I believe in nothing,
100 suns until we part.
I believe in nothing,
Not in sin, and not in God.
I believe in nothing,
Not in peace, and not in war.
I believe in nothing,
but the truth in who we are…

Ostrzeżenie dla ludzi, dobrych i złych
To jest wojna
Do żołnierza, cywila, męczennika, ofiary
To jest wojna

To moment prawdy i moment by kłamać
To moment, by żyć i moment by umierać
Moment, by walczyć, moment, by walczyć
Walczyć, walczyć, walczyć

Do prawej, do lewej
Będziemy walczyć do śmierci
Do brzegu ziemi
To odważny nowy świat od ostatniego do pierwszego

Do prawej, do lewej
Będziemy walczyć do śmierci
Do brzegu ziemi
To odważny nowy świat, waleczny nowy świat

Ostrzeżenie dla proroka, kłamcy, szczerego
To jest wojna
Och, dla lidera, pariasa, ofiary, mesjasza
To jest wojna

To moment prawdy i moment by kłamać
To moment, by żyć i moment by umierać
Moment, by walczyć, moment, by walczyć
Walczyć, walczyć, walczyć

Do prawej, do lewej
Będziemy walczyć do śmierci
Do brzegu ziemi
To odważny nowy świat, od ostatniego do pierwszego

Do prawej, do lewej
Będziemy walczyć do śmierci
Do brzegu ziemi
To odważny nowy świat, waleczny nowy świat
To odważny nowy świat

Wierzę w światło
Podnieś ręce do nieba
Walka jest skończona, wojna jest wygrana
Podnieś ręce w kierunku słońca

W kierunku słońca
(To moment prawdy i moment by kłamać)
(To moment, by żyć i moment by umierać)
W kierunku słońca
(To moment prawdy i moment by kłamać)
(To moment, by żyć i moment by umierać)
W kierunku słońca
(Moment, by walczyć, moment by walczyć)
(Walczyć, walczyć, walczyć)
Wojna jest wygrana

Do prawej, do lewej
Będziemy walczyć do śmierci
Do brzegu ziemi
To odważny nowy świat, od ostatniego do pierwszego

Do prawej, do lewej
Będziemy walczyć do śmierci
Do brzegu ziemi
To odważny nowy świat, waleczny nowy świat
Odważny nowy świat

Odważny nowy świat
Wojna jest wygrana
Wojna jest wygrana
Odważny nowy świat

Nie wierzę w nic,
Nie w koniec, a nie w początek.
Nie wierzę w nic,
Nie w Ziemię, ani nie w gwiazdy.
Nie wierzę w nic,
Nie w dzień, nie w ciemność
Nie wierzę w nic,
Poza biciem naszych serc

Nie wierzę w nic,
100 słońc, aż się rozłączymy.
Nie wierzę w nic,
Ani w grzech, ani w Boga.
Nie wierzę w nic,
Ani w pokój, ani w wojnę.
Nie wierzę w nic,
oprócz prawdy, w kim jesteśmy…

Słowniczek:

warning – ostrzeżenie, ostrzeganie

evil – zło; zły

war – wojna

soldier – żołnierz

civilian – cywil; cywilny

martyr – męczennik, męczennica

victim – ofiara

edge – brzeg, krawędź, kant

earth – ziemia

brave – odważny, waleczny, dzielny

prophet – prorok

honest – uczciwy, szczery

pariah – parias (człowiek wzgardzony)

Messiah – Mesjasz

to raise – podnieść, wznieść; wychować

to lift – podnieść, podnosić

towards – w kierunku, ku; wobec

to part – podzielić, przedzielać, rozłączyć

sin – grzech, wina