Things We Lost In The Fire – Bastille

Czy coś Wam kiedyś spłonęło? Mamy nadzieję, że co najwyżej kiełbaski na ognisku (albo coraz bardziej popularne marshmallows)! Dziś z kolei piosenka mocno związana z płomieniami i wszelkiego rodzaju ogniem – będą też popioły i inne słówka. Zapraszamy! 🙂

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Things we lost to the flames
Things we’ll never see again
All that we’ve amassed
Sits before us, shattered into ash

These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

We sat and made a list
Of all the things that we had
Down the backs of table tops
Ticket stubs and your diaries

I read them all one day
When loneliness came and you were away
Oh they told me nothing new,
But I love to read the words you used

These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

I was the match and you were the rock
Maybe we started this fire
We sat apart and watched
All we had burned on the pyre

(You said) we were born with nothing
And we sure as hell have nothing now
(You said) we were born with nothing
And we sure as hell have nothing now

These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

Do you understand that we will never be the same again?
Do you understand that we will never be the same again?
The future’s in our hands and we will never be the same again
The future’s in our hands and we will never be the same again

These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
These are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

These are the things, the things we lost
These are the things we lost in the fire fire fire

Flames – they licked the walls
Tenderly they turned to dust all that I adore
Rzeczy, które straciliśmy w płomieniach
Rzeczy, których nigdy nie zobaczymy 
Wszystko, co zgromadziliśmy
siedzi przed nami, zniweczone w popiół

To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu
To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu

Usiedliśmy i zrobiliśmy listę
Wszystkich rzeczy, które mieliśmy
W dół, plecami grzbietów stołów
Końce biletów  i twoje pamiętniki 

Przeczytałem je wszystkie pewnego dnia
Gdy przyszła samotność, a ty byłaś daleko 
Nie powiedziały mi niczego nowego,
Ale kocham czytać słowa, których użyłaś

To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu
To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu

Ja byłem zapałką, ty byłaś skałą
Może my zaczęliśmy ten ogień
Wyróżniliśmy się i patrzyliśmy 
Na wszystko, co spaliliśmy w stos pogrzebowy

(Mówiłaś) urodziliśmy się z niczym
I my na pewno nie mamy niczego teraz
(Mówiłaś) we were born with nothing
I na pewno niczego teraz nie mamy

To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu
To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu

Czy rozumiesz, że nigdy nie będziemy tacy sami?
Czy rozumiesz, że nigdy nie będziemy tacy sami?
Przyszłość jest w naszych rękach a my nigdy nie będziemy tacy sami
Przyszłość jest w naszych rękach a my nigdy nie będziemy tacy sami

To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu
To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu

To są rzeczy, rzeczy które straciliśmy 
Rzeczy, które straciliśmy w ogniu, ogniu, ogniu

Płomienie – one lizały ściany 
Łagodnie zmieniły w pył wszystko, co uwielbiam
Słowniczek:

flame – płomień

to amass – gromadzić

to shatter – niszczyć, niweczyć, burzyć

ash – popiół

to sit – siedzieć; sat – siedział (II i III forma od sit – siedzieć)

table – stół

stub – końcówka

diaries – pamiętniki; diary – pamiętnik

loneliness – samotność

match – zapałka; mecz

to set sb/sth apart – wyróżnić coś/kogoś spośród czegoś

pyre – stos pogrzebowy

future – przyszłość, przyszłe, przyszły

to lick – lizać, polizać

tenderly – łagodnie, czule, delikatnie

dust – pył, kurz

to adore – uwielbiać, adorować, czcić

Dodaj komentarz