The Persuaded – Faded Paper Figures

W dzisiejszym wpisie coś o przekonaniach. Wyblakłe Papierowe Figurki ze swoim numerem chcą nas przekonać, że wszystko będzie w porządku! Kilka słówek dla poziomu intermediate – wszystko poniżej.

He won’t know Adorno
He’s an adult with an adcult
You can buy your way into his head

He was never better
Wearing sneakers and a sweater
Made by 12-year-olds sweating in Shenzhen

He says,
Let’s drive, drive, drive
Till we burn, burn, burn,
We can choke on it later on tonight
And we’ll fumble with the planet
Dry the river and then damn it
Just persuade me that everything’s all right

This was his reality
He says the stupid love equality
And he’s never seen a car he didn’t like

On code like a reptilian
Pays Rapaille another billion
From your cortex to the page is just a hike

So
Let’s drive, drive, drive
Till we burn, burn, burn,
We can choke on it later tonight
And we’ll fumble with the planet
Dry the river, then we’ll damn it
Just persuade me that everything’s all right

Because things, we’ve got to have our things

We’re not persuaded by the Omnicom
We’re not persuaded we’re the only ones
We’re not persuaded by hegemony
We’re not persuaded we were ever free

Is that your conscience, or are you alone?
Is that Noam Chomsky on the telephone?

On nie będzie znał Adorno
Jest dorosłym z „kultem reklamy”
Możesz kupić swoją drogę do jego głowy

Nigdy nie był lepszy
Nosząc adidasy i sweter
Zrobione przez 12-latków pocących się w Shenzhen

On mówi,
Jedźmy, jedźmy, jedźmy
Aż się spalimy, spalimy, spalimy
Możemy się dławić tym później diś wieczorem
I będziemy się szamotać z planetą
Wysuszać rzekę, a potem, cholera
Tylko przekonaj mnie, że wszystko jest w porządku

To była jego rzeczywistość
On mówi, głupie równouprawnienie miłości
I nigdy nie widział samochodu, który mu się nie podobał

Na kodzie gadzinowatym
Rapaille płaci kolejny miliard
Od twojej kory (mózgowej) do strony jest tylko wycieczka

Więc,
Jedźmy, jedźmy, jedźmy
Aż się spalimy, spalimy, spalimy
Możemy się dławić tym później diś wieczorem
I będziemy się szamotać z planetą
Wysuszać rzekę, a potem, cholera
Tylko przekonaj mnie, że wszystko jest w porządku

Bo rzeczy, musimy mieć nasze rzeczy

Nie jesteśmy przekonani przez Omnicom
Nie jesteśmy przekonani, jesteśmy jedynymi
Nie jesteśmy przekonani przez hegemonię
Nie jesteśmy przekonani  byliśmy zawsze wolni

Czy to twoje sumienie, czy jesteś sam?
Czy to Noam Chomsky przy telefonie?

Słowniczek:

faded – wypłowiały, wyblakły

adult – dorosły

adcult – Ad Cult – forma reklamy, strategii marketingowej

head – głowa

sneakers – adidasy

to sweat – pocić się, spocić się

to drive – jechać (samochodem), prowadzić samochód

to burn – palić się, przypalać się

to choke on sth – dławić się czymś, krztusić się

to fumble – szamotać się, grzebać się, partaczyć

to dry – schnąć, wysuszyć, suszyć; dry – suchy 

river – rzeka

damn it! – cholera

to persuade – przekonać, namawiać; to persuade sb into doing sth – nakłaniać kogoś do zrobienia czegoś

reality – rzeczywistość, realia

equality – równouprawnienie, równość

reptilian – gadzi, gadzinowaty; reptile – gad

cortex – kora mózgowa

hike – wycieczka, piesza wędrówka

conscience – sumienie

Dodaj komentarz