Take up w piosence „Take it up” World Party

Kolejny Phrasal Verb z serii „take” – tym razem rozpoczynamy hobby, podejmujemy pracę, bądź po prostu zajmujemy sobie czas – wszystko to możemy zastąpić przez zwykłe „take up”. Tłumaczenie i przykłady poniżej.

I got an extra glimpse of the truth today
Staring at my breakfast
When I thought I heard it say
Fighting is no good
Success an empty lie.
The treasure hunt is lonely
Until you realize.

We came to take it up
We came to take it up
We came to take it up
We came to raise it up
Came to take it up
Came to move it up.

I promise you miss, I will do my best today
But somebody keeps trying to make me
Trying to make me lose my way
But I believe, oh my darling,
I believe in you
And I hope when you hear this
You’ll remember what we were sent to do

We came to take it up
Came to take it up
Came to take it up.
We came to move it up
Came to raise it up
Came to praise it up
I came to take you up
You came to take me up
We came to take it up

Take me up
Take me up

Speeding out of the town
I thought I’d lost my way
Til I saw the green and ebony
Come a-wondering about their pay.
Well, I’ve got the money
If you’ve still got the friends.
We can really put this world to right
Or sit and watch the end.
You know

We gonna take it up.
We gonna move it up.
We gonna take it up.
We gonna take it up.

To the veyr very top
To the very very very very very very top
To the very very top

Miałem dziś dodatkowe mignięcie prawdy
Gapiąc się na śniadanie
Kiedy myślałem, że słyszę, jak mówi
Walka nie jest dobra
Sukces to puste kłamstwo
Poszukiwanie skarbów jest samotne
Dopóki nie zdasz sobie sprawy.

Przyszliśmy, żeby to zacząć
Przyszliśmy, żeby to zacząć
Przyszliśmy, żeby to zacząć
Przyszliśmy, żeby zwiększyć
Przyszliśmy, żeby to zacząć
Przyszliśmy, żeby to przesunąć.

Obiecuje, że tęsknisz, postaram się dziś najlepiej jak mogę
Ale ktoś wciąż próbuje zmusić mnie
Próbuje zmusić mnie, żebym zgubił moją ścieżkę
Ale wierzę, oh, moje kochanie,
Wierzę w ciebie
I mam nadzieję, że słyszysz to
Będziesz pamiętać, że zostaliśmy wysłani żeby zrobić

Przyszliśmy, żeby to zacząć
Przyszliśmy, żeby to zacząć
Przyszliśmy, żeby to zacząć
Przyszliśmy, żeby to przesunąć
Przyszliśmy, żeby zwiększyć
Przyszliśmy, żeby to wychwalać
Przyszedłem, żeby zająć ci czas
Przyszłaś, żeby zająć mi czas
Przyszliśmy, żeby to zacząć

Zajmij mi czas
Zajmij mi czas

Pędząc przez miasto
Myślałem, że zgubiłem moją drogę
Aż zobaczyłem zieleń i heban
Przyszło zdumienie o ich cenę.
Cóż, mam pieniądze
Jeśli wciąż masz przyjaciół.
Naprawdę możemy ten świat poprawić
Albo siedzieć i obserwować koniec.
Wiesz

Zaczniemy to.
Ruszymy to.
Zaczniemy to.
Zaczniemy to.

To samego szczytu
Do samego samego szczytu
Do samego szczytu

Słowniczek:

to glimpse – zobaczyć przelotnie, uzmysłowić sobie; a glimpse – mignięcie, uświadomienie

to stare at sb/sth – gapić się na coś/kogoś

fighting – walka, walki

empty – pusty

a lie – kłamstwo

to realize – zdać sobie sprawę, uświadamiać sobie

to take up – zacząć jakieś hobby, zajmować czas, przyjąć pracę

to raise up – podnosić, wychowywać, hodować,

to move up – poruszyć, przesunąć, ruszyć, awansować

to do somebody`s best – postarać się, zrobić wszystko, co możliwe

speeding – jazda z nadmierną prędkością, pędzenie, przekraczanie prędkości

ebony – heban, hebanowy

Phrasal Verbs:

to take up – zacząć jakieś hobby, zajmować czas, przyjąć pracę, np.:

1. Do you want to take up a singing career?

2. I advise you to take up this position – you will definitely be the best person for this job.

to move up – poruszyć, przesunąć, ruszyć, awansować

1. If you want to move up you should do some courses to rise your qualifications.

2. Please, help me moving up this coach – I want to clean the floor.

 

 

 

Dodaj komentarz