Take off w piosence „Take off” Bob & Doug McKenzie

W dzisiejszym wpisie staroć! I to nie jest taka zwykła piosenka. Numer pochodzi z repertuaru braci McKenzie, którzy występowali w programie telewizyjnym w latach 80, gdzie przełamywali stereotypy na temat Kanadyjczyków. Show przyjęło się również w USA, a fikcyjni bracia zyskali niemałą, jak na tamte czasy popularność.

This is where the DJ talks. Don’t say anything, okay?
Okay, eh?

Cooo, loo, coo, coo, coo, coo, coo, coooo!
Cooo, loo, coo, coo, coo, coo, coo, coooo!

Okay. Good day. Welcome to our single. I’m Bob McKenzie and
this is my brother Doug.
How’s it going, eh?

Beauty, eh?
Yeah, I like that.

Okay. (Okay.)
Okay, everyone. This record was my idea.
Get out!
It was.
You’re lying!
He… Hosehead here just sort of rides on my coattails.
Why are you doing this? It was our idea together, eh?
Yeah, okay. (Yeah, okay.)
We agreed to… to say that, but…
Ah, take off!

Take off! To the Great White North!
Take off! It’s a beauty way to go.
Take off! To the Great White North!

Decent singing, eh?
Yeah.
Yeah, he’s good.
Okay, so Good Day. Our topic today is music.
That’s right like, cause my brother and I are now experts in
the field.
Yeah, right, cause we’re a band now. (Yeah, yeah, so…)
And ummm… Well, except for him, I’m a band.
Aww. How can you do that? Making me look bad. You’re such a
hosehead.
Yea? Well, take off!

Take off! To the Great White North!
Take off! It’s a beauty way to go.
Take off! To the Great White North!

Hey, hosehead.
Yeah, what?
Yeah, listen to this what’s coming. You know what it is?
What?
It’s a drum solo!
Okay, everyone, like this is me on the drums!
Oh, get out! It is not. You’re not…
It is so!
Stop lying, will ya?
Take off, eh!
Aww…

Take off! To the Great White North!
Take off! It’s a beauty way to go.
Take off! To the Great White North!
Take off!

Take off! To the Great White North!
Take off! It’s a beauty way to go.
Take off! To the Great White North!

Ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooooo!
Ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooooo!
Beauty, eh?
Like magic, eh? It’s coming in.
Well, that’s like…
It’s like it was sung by angels.
Hey, hosehead.
Yeah, what?
Guess what?
What?
It’s over!
Take off! That can’t be it!
Well… It is, yeah. Yeah, it is.
Why?
Because, well, hit records are short. Like, they…
No way.
…yeah, they’re not that long.
Okay. So, that’s our topic for today. So, Good Day!
Good day!

Ay, you guys!

What?

Take off!

Wait! No!
Hey! Don’t go!
No! Come back, eh?
Aww. Look what you did! Everybody’s gone because of you! You said…
Come back! I won’t let him do it again!
My fault, eh?
Yeah, your fault.
You are such a hoser.
There’s no way I’ll ever do another record with you Hoser.
Okay, that’s fine! I’ll do a solo album.
Fine then, you’ll be looking for me…
Yeah? I will not.
…on another label.
Aww. Now everybody’s gone.
So?
Good day!
Good day!

Tutaj mówi DJ. Nic nie mów, ok?
Ok, eh?

Cooo, loo, coo, coo, coo, coo, coo, coooo!
Cooo, loo, coo, coo, coo, coo, coo, coooo!

Ok. Dzień dobry. Witamy w naszym singlu. Jestem Bob McKenzie a
to mój brat Doug.
Jak leci, eh?

Pięknie, eh?
Tak, lubię to.

Ok. (Ok.)
Ok, wszyscy. To nagranie to był mój pomysł.
Wyjdź!
Był.
Kłamiesz!
On… Frajer, to tylko rodzaj jazdy na ogonie mojego płaszcza.
Dlaczego to robisz? To był nasz wspólny pomysł, eh?
Tak, ok. (Tak, ok.)
Zgodziliśmy się… powiedzieć to, ale….
Ah, znikaj!

Startuj! Do Wielkiej Białej Północy!
Startuj! To piękna droga, żeby nią pójść.
Startuj! Do Wielkiej Białej Północy!

Przyzwoite śpiewanie, eh?
Tak.
Tak, on jest dobry.
Ok, więc Dobrego Dnia. Naszym dzisiejszym tematem jest muzyka.
To dokładnie tak, bo mój brat i ja teraz jesteśmy ekspertami w
tej dziedzinie.
Tak, racja, bo teraz jesteśmy zespołem. (Yeah, yeah, więc…)
And ummm… Cóż, z wyjątkiem niego, ja jestem zespołem.
Aww. Jak możesz to robić? Sprawiasz, że wyglądam źle. Jesteś takim
frajerem.
Tak? Cóż, znikaj!

Startuj! Do Wielkiej Białej Północy!
Startuj! To piękna droga, żeby nią pójść.
Startuj! Do Wielkiej Białej Północy!

Hej, frajerze.
Ta, co?
Taak, słuchaj tego, co się zbliża. Wiesz, co to jest?
Co?
Solo bębnów!
Ok, wszyscy, to ja na bębnach!
Oh, wyjdź! To nie ty. Ty nie…
To ja!
Przestań kłamać, przestaniesz?
Znikaj, eh!
Aww…

Startuj! Do Wielkiej Białej Północy!
Startuj! To piękna droga, żeby nią pójść.
Startuj! Do Wielkiej Białej Północy!
Startuj!

Startuj! Do Wielkiej Białej Północy!
Startuj! To piękna droga, żeby nią pójść.
Startuj! Do Wielkiej Białej Północy!

Ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooooo!
Ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooo, ooooo!

Pięknie, eh?
Jak magia, eh? Wchdzi.
Cóż, to jak…
To jakby była śpiewana przez anioły.
Hej, frajerze.
Taa, co?
Zgadnij? Co?
To koniec!
Znikaj! To nie może być to !
Cóż, to jest to.
Dlaczego?
Ponieważ, cóż, hity są krótkie. jak…
Nie ma mowy.
…taak, nie są tak długie.
Ok. Więc to nasz temat na dziś, Dobrego Dnia!
Dobrego dnia!

Ej chłopaki!

Co?

Znikajcie!

Czekaj! Nie!
Hej! Nie idź!
Nie! Wracaj, eh?
Aww. Zobacz, co narobiłeś! Wszyscy poszli przez ciebie! Powiedziałeś…
Wracajcie! Nie pozwolę mu więcej tego zrobić!
Moja wina, eh?
Tak, twoja wina.
Jesteś takim frajerem.
Nigdy już nie zrobię z tobą żadnego nagrania, frajerze.
Ok, w porządku, zrobię album solo.
W porządku więc, będziesz szukał mnie…
Tak? Nie będę.
…na następnej etykiecie.
Aww. Teraz wszyscy poszli.
Więc?
Dobrego dnia!
Dobrego dnia!

Słowniczek:

take off – znikać, startować (o samolocie), odnosić sukces, rozpocząć się (o karierze)

decent – przyzwoity, sensowny

a band – zespół

except for – z wyjątkiem

to agree with sb about sth – zgadzać się z kimś w sprawie czegoś

hosehead – frajer, idiota

Phrasal Verb:

take off – znikać, startować (o samolocie), odnosić sukces, rozpocząć się (o karierze)

1. Jim, take off and leave me alone!

2. The plane takes off at 11 o`clock.

3. After recording her first single, Mary took off and had a boom in her career.

Dodaj komentarz