Take Me To Church – Hozier

Na listopadowy wieczór idealnie posłuchać tego nostalgicznego numeru i obejrzeć teledysk – zmusza do refleksji, a przy okazji piosenka zawiera mnóstwo świetnych słówek z B2/C1.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

My lover’s got humour
She’s the giggle at a funeral
Knows everybody’s disapproval
I should’ve worshipped her sooner
If the Heavens ever did speak
She is the last true mouthpiece
Every Sunday’s getting more bleak
A fresh poison each week
‚We were born sick,’ you heard them say it
My church offers no absolutes
She tells me ‚worship in the bedroom’
The only heaven I’ll be sent to
Is when I’m alone with you
I was born sick, but I love it
Command me to be well
Amen. Amen. Amen

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

If I’m a pagan of the good times
My lover’s the sunlight
To keep the Goddess on my side
She demands a sacrifice
To drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
That’s a fine looking high horse
What you got in the stable?
We’ve a lot of starving faithful
That looks tasty
That looks plenty
This is hungry work

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

No masters or kings when the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean
Amen. Amen. Amen

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Moja kochanka ma humor
Jest chichotem na pogrzebie
Wie o dezaprobacie wszystkich
Powinienem był czcić ją wcześniej
Jeśli Niebiosa kiedyś mówiły
Ona jest ostatnim prawdziwym rzecznikiem
Każdej niedzieli stając się bardziej posępną
Świeża trucizna co tydzień
‚Urodziliśmy się chorzy,’ słyszałeś, jak mówią
Mój kościół nie oferuje prawd absolutnych
Ona mówi „ubóstwiaj w sypialni”
Jedynym niebie, do jakiego będę wysłany
Jest, gdy jestem sam z tobą
Urodziłem się chory, ale to kocham
Rozkaż mi, by być dobrym
Amen. Amen. Amen

Zabierz mnie do kościoła
Będę wielbił jak pies w kapliczce twych kłamstw
Powiem ci moje grzechy, a ty możesz ostrzyć swój nóż
Zaproponuj mi tę nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać ci moje życie

Zabierz mnie do kościoła
Będę wielbił jak pies w kapliczce twych kłamstw
Powiem ci moje grzechy, a ty możesz ostrzyć swój nóż
Zaproponuj mi tę nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać ci moje życie

Jeśli jestem poganinem dobrych czasów
Moja kochanka ma światło słoneczne
By trzymać Boginię po mojej stronie
Ona żąda poświęcenia
By wysuszyć całe morze
Bierze coś lśniącego
Coś treściwego na główne danie
To dobrze wyglądający wysoki koń
Co masz w stajni?
Mamy dużo głodujących wiernych
To wygląda smacznie
To wygląda obficie
To jest głodna praca

Zabierz mnie do kościoła
Będę wielbił jak pies w kapliczce twych kłamstw
Powiem ci moje grzechy, a ty możesz ostrzyć swój nóż
Zaproponuj mi tę nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać ci moje życie

Zabierz mnie do kościoła
Będę wielbił jak pies w kapliczce twych kłamstw
Powiem ci moje grzechy, a ty możesz ostrzyć swój nóż
Zaproponuj mi tę nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać ci moje życie

Żadnych mistrzów czy króli, gdy rytuał się zaczyna
Nie ma słodszej niewinności, niż nasz łagodny grzech
W szaleństwie i plamie tej smutnej ziemskiej sceny
Tylko wtedy jestem człowiekiem
Tylko wtedy jestem czysty.
Amen. Amen. Amen

Zabierz mnie do kościoła
Będę wielbił jak pies w kapliczce twych kłamstw
Powiem ci moje grzechy, a ty możesz ostrzyć swój nóż
Zaproponuj mi tę nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać ci moje życie

Zabierz mnie do kościoła
Będę wielbił jak pies w kapliczce twych kłamstw
Powiem ci moje grzechy, a ty możesz ostrzyć swój nóż
Zaproponuj mi tę nieśmiertelną śmierć
Dobry Boże, pozwól mi oddać ci moje życie

 

Słowniczek:

giggle – chichot

funeral – pogrzeb

disapproval – dezaprobata, nieprzychylność

to worship – czcić, ubóstwiać, oddawać cześć

mouthpiece – rzecznik, prawnik (slang); ustnik (w instrumencie)

bleak – posępny, zimny, lodowaty

poison – trucizna, jad

absolute – prawda absolutna, absolut; czysty, idealny, doskonały

to command – rozkazać, nakazać, wydać rozkaz; command – komenda, rozkaz

shrine – świątynia, kapliczka, grobowiec

sin – grzech, wina

to sharpen –  ostrzyć, naostrzyć, temperować

deathless – nieśmiertelny

pagan – poganin; pogański

to demand – żądać, wymagać

sacrifice – poświęcenie

to drain – wysuszyć, osuszać

meaty – treściwy, mięsisty

main course – danie główne

stable – stajnia; stabilny, trwały

starving – głodujący, wygłodzony

faithful – wierny, zwolennik

tasty – smaczny, smakowity

innocence – niewinność, dziewiczość

gentle – łagodny, delikatny

madness – szaleństwo, obłęd

soil – ziemia, gleba, grunt, plama

earthly – ziemski, doczesny

Dodaj komentarz