Take back w piosence „Take back” – Adam Lambert

Take back łatwiej zapamiętać w piosence. Popowy kawałek Adama Lamberta zawiera ten prhasal, ale także break down i chase away, a poza tym kilka prostych i użytecznych słówek z poziomu podstawowego.

All you ever think is „Gimme, gimme”
But you never give back (eh eh ay)
All I ever do is overthink and drink
Until I attack (eh eh ay)
We know how to talk it into the ground
We know how to wear it out
If we ain’t gon say that
Gonna end up in a grave and baby
How do we take back what’s been done,
What’s been said?
Oh my…
How do we take back?
Cause no one wins
When love breaks down, we both die
I would give anything just to chase the dark away
And start all over again
How do we take back what’s been done,
What’s been said?
Oh my…Hey

I fed you a fantasy
But you’ve been drunk on reality (eh eh ay)
All you want is to be wanted
As long as you get it out of me (eh eh ay)

We used to be a jungle, sticky and wild
It used to be we owned the night
All the stupid games we play
And all the shit that we’ve been sayin
(Eh eh ey)

How do we take back what’s been done,
What’s been said?
Oh my…
How do we take back?
Cause no one wins.
When love breaks down, we both die.
I would give anything just to chase the dark away
And start all over again
How do we take back what’s been done,
What’s been said?
Oh my…

Remember remember the first time we collided
We lost it we lost it
Yeaaaaaah!

How do we take back what’s been done,
What’s been said?
Oh my…
How do we take back?
Cause no one wins
When love breaks down, we both die
I would give anything just to chase the dark away
And start all over again
How we take back what’s been done,
What’s been said?
Oh my…

Ohh my
How do we take back…

Wszystko o czym kiedykolwek myślisz to „daj, daj”
Ale nigdy nie oddajesz
Wszystko co kiedykolwiek robię to myślę nadmiernie i piję
Aż zaatakuję
Wiemy jak to powiedzieć w ziemię
Wiemy jak to nosić na zewnątrz
Jeśli tego nie powiemy
To skończy się w grobie, kochana
Jak cofniemy to, co zostało zrobione?
Co zostało powiedziane?
O, mój…
Jak cofniemy?
Bo nikt nie wygrywa
Gdy miłość się psuje, my oboje umieramy
Dałbym wszystko, żeby odgonić ciemność
I zacząć wszystko jeszcze raz
Jak cofniemy to, co zostało zrobione?
Co zostało powiedziane?
Oh, my…Hey

Karmiłem cię fantazją
Ale byłaś pijana w rzeczywistości (eh eh ay)
Wszystko czego chcesz to być chcianą
Jak tylko wyciągniesz to ze mnie (eh eh ay)
Byliśmy dżunglą, lepką i dziką
Było tak, że posiadaliśmy noc
Wszystkie głupie gry, w które gramy
I wszystkie te bujdy, które mówiliśmy
(Eh eh ey)Jak cofniemy to, co zostało zrobione?
Co zostało powiedziane?
O, mój…
Jak cofniemy?
Bo nikt nie wygrywa
Gdy miłość się psuje, my oboje umieramy
Dałbym wszystko, żeby odgonić ciemność
I zacząć wszystko jeszcze raz
Jak cofniemy to, co zostało zrobione?
Co zostało powiedziane?
Oh, my…Pamiętam, pamiętam pierwszy raz, gdy się zderzyliśmy
Straciliśmy to, straciliśmy to
Yeaaaaaah!

Jak cofniemy to, co zostało zrobione?
Co zostało powiedziane?
O, mój…
Jak cofniemy?
Bo nikt nie wygrywa
Gdy miłość się psuje, my oboje umieramy
Dałbym wszystko, żeby odgonić ciemność
I zacząć wszystko jeszcze raz
Jak cofniemy to, co zostało zrobione?
Co zostało powiedziane?
Oh, my…

Ohh my
Haj cofniemy…

Słowniczek:

to take back – cofać, wycofać, odnieść na miejsce, zwracać

to give back – oddawać, przywracać

to think – myśleć (tu: to overthink – przesadnie myślę)

a grave – grób

to break down – zepsuć się, załamywać się, rozpadać się

both – oboje, obaj

to chase away – odgonić, przegonić; to chase – gonić

sticky – lepki, lepiący się, klejący

wild – dziki, szalony

to remember – pamiętać

to collide – zderzaćsię; być sprzecznym

Phrasal Verbs:

to take back – cofać, wycofać, odnieść na miejsce, zwracać, np.:

1. I`m sorry. I take back my words. (Przepraszam, cofam moje słowa.)

2. Take back what you`ve said, or you`re gonna regret this. (Cofnij to, co powiedziałeś, albo będziesz żałował.)

to give back – oddawać, przywracać, np.:

1. You should give back this sweater to Joan – it belongs to her!

to break down – zepsuć się, załamywać się, rozpadać się, np.:

1. Mom, I`m really sorry I`m late – my car broke down!

2. Our relationship broke down and we stopped seeing each other.

to chase away – odgonić, przegonić, np.:

1. Mom, would you chase away all the monsters from my wardrobe, please?

Dodaj komentarz