Take after – The Grand Optimist – City and Colour

W dzisiejszym wpisie przydatny Phrasal Verb „take after” w przyjemnej, nastrojowej piosence zespołu City and Colour. Ponadto kilka słówek dla poziomu intermediate, a także przysłowie.

I fear I’ll die from complications, complications due to things that I’ve left undone
That all my debts will be left unpaid, feel like a cripple without a cane
I’m like a jack of all trades who’s a master of none

Then there’s my father he’s always looking on the bright side
Saying things like “Son life just ain’t that hard”
He is the grand optimist, I am the world’s poor pessimist
You give him burdens sometimes and he will escape unscarred

I guess I take after my mother, I guess I take after my mother

But I used to be quite resilient, gained no strength from counting the beads on a rosary
And now the wound has begun to turn, another lesson that has gone unlearned
But this is not a cry for pity or for sympathy

I guess I take after my mother, I guess I take after my mother
I guess I take after my mother, I guess I take after my mother

Boję się, że umrę z komplikacji, komplikacji z powodu rzeczy, które zostawiłem nieskończone
Że wszystkie moje długi będą zostawione niezapłacone, czuję się jak kaleka bez laski
Jestem jak robotnik każdej branży, ale mistrz żadnej

Wtem, mój ojciec, on zawsze patrzy w jasną stronę
Mówiąc rzeczy, jak: „Synu, życie nie jest aż tak ciężkie”
On jest wielkim optymistą, ja jestem biednym pesymistą świata
Dajesz mu czasem ciężary, a on ucieknie bez pokrycia bliznami

Myślę, że przypominam moją matkę, myślę, że przypominam moją matkę

Ale byłem dość żywotny, nie uzyskiwałem żadnej siły z liczenia koralików na różańcu
A teraz rana zaczęła się odwracać, kolejna lekcja, która odeszła oduczona
Ale to nie jest wołanie o litość albo o sympatię

Myślę, że przypominam moją matkę, myślę, że przypominam moją matkę x2

Słowniczek:

grand – wspaniały, okazały, wielki, boski

fear – strach, lęk, obawa; to fear that – bać się, obawiać się, że

due to sth – z powodu czegoś

undone – niezrobiony, nieskończony, rozpięty

a debt – dług, zadłużenie; mortgage debt – dług hipoteczny; run/get into debt – zadłużyć się

a cripple – kaleka

a cane – laska, trzcina; sugar cane – trzcina cukrowa

a Jack of all trades – złota rączka, majster klepka

„Jack of all trades, master of none” – robotnik każdej branży, mistrz żadnej (angielskie przysłowie)

bright – jasny, słoneczny, mocny

poor – biedny, ubogi

a burden – ciężar, obciążenie

to escape – uciekać, uchodzić, ulatniać się; to escape with one`s life – ujść z życiem

to take after – przypominać kogoś

quite – dość, całkiem

resilient – żywotny; sprężysty, prężny (materiał)

strenght – siła, moc, liczebność

to count – liczyć; to count as sth – być uznawanym za coś

a bead – koralik, paciorek;

a rosary – różaniec (= beads)

a wound – rana, skaleczenie

unlearned – oduczony; to unlearnoduczyć się

a cry for sth – wołanie o coś

a pity – litość; to pity sb – współczuć komuś

Phrasal Verbs:

to take after – przypominać kogoś, np.:

1. John takes after his sister – they have the same smile and eyes.

2. After their wedding, John took after his wife – now they have similar habits.

Uwaga! Podobny phrasal:

to look after – opiekować się kimś, np.:

1. Jerry is a cripple and his mother looks after him.

Dodaj komentarz