Supersoaker – Kings Of Leon

Jak forma po łikendzie? Mamy nadzieję, że wszyscy Supersoakers doszli do siebie i mogą wznawiać naukę angielskiego! Na początek tygodnia świetny, energiczny numer z dość świeżej płyty Kings of Leon – z lekkim posmakiem minionego wolnego czasu.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

My motivation is going to soon,
good vibrations all over you,
Act like you mean it, you mean it,
You gotta story you never tell,
down in the delta ringing bells,
I’ve never seen it, seen it
Back of my mind I’m on my way,
I see through smiles on every face
I don’t believe it, believe it

Cause’ I’m a Supersoaker
red and white and blew ’em all away
With the kisses unclean as the words that you say

I don’t mind sentimental girls
at times
Miss don’t walk away, walk away

The flags are flying across the plains
I got a secret picking in my brain
I wanna see you, see you
The exit sign is on my face
Don’t know my home, I don’t know my place
I just wanna be there, be there

‚Cause I’m the Supersoaker,
red white and blew ’em all away
With the kisses unclean as the words that you say

I don’t mind sentimental girls
at times
Miss don’t walk away, walk away
I don’t mind sentimental girls
at times
Miss don’t walk away, whoa oh oh

I don’t mind sentimental girls
at times
I just lay it on the line, on the line

I don’t mind sentimental girls
at times
Miss don’t walk away, walk away
I don’t mind sentimental girls
at times
Miss don’t walk away, oh oh oh oh

Moja motywacja idzie zbyt wcześnie,
dobre wibracje wszędzie na tobie,
Zachowuj się, jakbyś to miała na myśli, miała na myśli,
Masz historię, której nigdy nie opowiadasz,
daleko w delcie dzwoniące dzwonki,
Nigdy ich nie widziałem, nie widziałem
Z tyłu mych myśli, jestem w drodze,
widzę przez uśmiechy na każdej twarzy
Nie wierzę w to, nie wierzę w to

Bo jestem Supermoczymordą,
czerwone i białe i zwaliłem wszystkich z nóg
Z pocałunkami nieczystymi jak słowa, które wypowiadasz

Nie mam nic przeciwko sentymentalnym dziewczynom czasem
Panienko, nie odchodź, nie odchodź

Flagi lecą przez równiny
Mam tajemnicę, wykopującą się w moim mózgu
Chcę cię zobaczyć, zobaczyć
Znak wyjścia jest na mojej twarzy
Nie znam mojego domu, nie znam mojego miejsca
Chcę tylko tam być, tam być

Bo jestem Supermoczymordą, czerwone i białe i zwaliłem wszystkich z nóg
Z pocałunkami nieczystymi jak słowa, które wypowiadasz

Nie mam nic przeciwko sentymentalnym dziewczynom czasem
Panienko, nie odchodź, nie odchodź
Nie mam nic przeciwko sentymentalnym dziewczynom czasem
Panienko, nie odchodź, nie odchodź

Nie mam nic przeciwko sentymentalnym dziewczynom czasem
Tylko położę to na linii, na linii

Nie mam nic przeciwko sentymentalnym dziewczynom czasem
Panienko, nie odchodź, nie odchodź
Nie mam nic przeciwko sentymentalnym dziewczynom czasem
Panienko, nie odchodź, oh, oh, oh…

Słowniczek:

to act – zachowywać się, działać, postępować

to mean sth – mieć coś na myśli; myśleć poważnie; mówić poważnie; serio

to be on sb`s way – jechać, być w drodze

soaker – moczymorda, pijus

to blow away – rozwalać, zwalić z nóg

to walk away – odejść, odchodzić

plain – równina; plains – równiny, niziny

brain – mózg

exit – wyjście, zjazd

sign – znak, oznaczenie