Step – Vampire Weekend

Z Nowym Rokiem nowym krokiem! Pierwszy wpis w 2014 roku mówi co nieco o kroczkach i dodatkowo zaczniemy od porcji świetnych słówek!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

Every time I see you in the world
You always step to my girl

Back back way back
I used to front like Angkor Wat,
Mechanicsburg, Anchorage, and Darus Salaam

While home in New York
Was champagne and disco tapes
From L.A. slash San Francisco

But actually Oakland and not Alameda
Your girl was in Berkeley with her communist reader
Mine was entombed within boombox and walkman
I was a hoarder but girl that was back then

The gloves are off
The wisdom teeth are out
What you on about?
I feel it in my bones
I feel it in my bones

I’m stronger now
I’m ready for the house
Such a modest mouse
I can’t do it alone
I can’t do it alone

Every time I see you in the world
You always step to my girl

Ancestors told me
That their girl was better
She’s richer than Croesus
She’s tougher than leather

I just ignored all the tales of a past life
Stale conversation deserves but a bread knife
And punks who would laugh
When they saw us together
Well they didn’t know
How to dress for the weather
I can still see them there huddled on Astor
Snow falling slow to the sound of the master

The gloves are off
The wisdom teeth are out
What you on about?
I feel it in my bones
I feel it in my bones

I’m stronger now
I’m ready for the house
Such a modest mouse
I can’t do it alone
I can’t do it alone

Wisdom’s a gift
But you’d trade it for youth
Age is an honor
It’s still not the truth
We saw the stars when they hid from the world
You cursed the sun when it stepped to your girl
Maybe she’s gone and I can’t resurrect her
The truth is she doesn’t need me to protect her
We know the true death
The true way of our flesh
Everyones dying but girl you’re not old yet

The gloves are off
The wisdom teeth are out
What you on about?
I feel it in my bones
I feel it in my bones

I’m stronger now
I’m ready for the house
Such a modest mouse
I can’t do it alone
I can’t do it alone

The gloves are off
The wisdom teeth are out
What you on about?
I feel it in my bones
I feel it in my bones

I’m stronger now
I’m ready for the house
Such a modest mouse
I can’t do it alone
I can’t do it alone

Every time I see you in the world
You always step to my girl

Za każdym razem, gdy widzę cię na świecie
Ty zawsze kroczysz do mojej dziewczyny

Dawno, dawno, dawno temu
Stawiałem czoła jak Angkor Wat,
Mechanicsburg, Anchorage, i Darus Salaam

Podczas gdy dom w Nowym Jorku
Był szampanem i taśmami disco
Z L.A. ukośnik San Francisco

Ale właściwie Oakland a nie Alameda
Twoja dziewczyna była w Berkeley z jej komunistycznym lektorem
Mój był pochowany pośród boomboxa i walkmana
Byłem gromadzicielem, ale dziewczyna, która była wtedy

Rękawiczki są zdjęte
Zęby mądrości wyrośnięte
Co ty na to?
Czuję to w moich kościach
Czuję to w moich kościach

Jestem teraz silniejszy
Jestem gotów na dom
Tak jak skromna myszka
Nie mogę zrobić tego sam
Nie mogę zrobić tego sam

Za każdym razem, gdy widzę cię na świecie
Zawsze podchodzisz do mojej dziewczyny

Przodkowie powiedzieli mi
Że ich dziewczyna była lepsza
Jest bogatsza, niż Croesus
Jest twardsza, niż skóra

Ja tylko zignorowałem wszystkie bajki przeszłego życia
Czerstwa konwersacja zasługuje jednak na nóż do chleba
I pankowie, którzy by się śmiali 
Gdy zobaczyli nas razem
Cóż, oni nie wiedzieli
Jak się ubrać odpowiednio do pogody
Wciąż widzę ich nagromadzonych w Astor
Śnieg padający wolno, do głosu mistrza

Rękawiczki są zdjęte
Zęby mądrości wyrośnięte
Co ty na to?
Czuję to w moich kościach
Czuję to w moich kościach

Jestem teraz silniejszy
Jestem gotów na dom
Tak jak skromna myszka
Nie mogę zrobić tego sam
Nie mogę zrobić tego sam

Mądrość to dar
Ale przehandlowałbyś ją za młodość 
Wiek jest honorem
To wciąż nie jest prawda
Widzieliśmy gwiazdy, gdy ukrywały się przed światem
Przekląłeś słońce, gdy podeszło do twojej dziewczyny
Może odeszła i nie możesz jej wskrzesić
Prawdą jest, że nie potrzebuje mnie by jej bronić
Znamy prawdziwą śmierć
Prawdziwą drogę naszego ciała 
Wszyscy umierają, ale dziewczyno, nie jesteś jeszcze stara

Rękawiczki są zdjęte
Zęby mądrości wyrośnięte
Co ty na to?
Czuję to w moich kościach
Czuję to w moich kościach

Jestem teraz silniejszy
Jestem gotów na dom
Tak jak skromna myszka
Nie mogę zrobić tego sam
Nie mogę zrobić tego sam

Rękawiczki są zdjęte
Zęby mądrości wyrośnięte
Co ty na to?
Czuję to w moich kościach
Czuję to w moich kościach

Jestem teraz silniejszy
Jestem gotów na dom
Tak jak skromna myszka
Nie mogę zrobić tego sam
Nie mogę zrobić tego sam

Za każdym razem, gdy widzę cię na świecie
Zawsze podchodzisz do mojej dziewczyny

Słowniczek:

to step – kroczyć, stąpać, iść

way back – dawno temu

tape – taśma (również w znaczeniu kaseta magnetofonowa)

slash – ukośnik, kreska, łamane (znak „ / ” )

actually – właściwie, faktycznie, rzeczywiście

communist – komunista, komunistyczny

entombed – pochowany, pogrzebany; to entomb – pochować, pogrzebać; być grobem 

hoarder – osoba gromadząca zapasy, gromadziciel, łowca; to hoard – gromadzić, przechowywać, robić zapasy; hoard – skarb, zapas 

gloves – rękawiczki, rękawice

wisdom – mądrość

teeth – zęby (l. mnoga od tooth – ząb)

modest – skromny, nieznaczny

ancestor – przodek, protoplasta

richer – bogatszy; rich – bogaty, zamożny

tough – twardy, mocny, wytrzymały

leather – skóra, rzemień; skórzany

tale – opowiadanie, opowieść, bajka

past – przeszły; przeszłość

stale – nieświeży, czerstwy

conversation – konwersacja, rozmowa

to deserve – zasługiwać, zasłużyć

bread – chleb

knife – nóż

to laugh – śmiać się

huddled – nagromadzony, stłoczony, skulony

trade – handel; to trade – handlować 

youth – młodość; młodzież

to curse – przeklinać, kląć, bluźnić; curse – przekleństwo, klątwa, bluźnierstwo 

to resurrect – wskrzesić

flesh – ciało, mięso, miąższ