Something I Need – OneRepublic

Masz coś, czego potrzebuję! W dzisiejszym wpisie znów chłopcy z OneRepublic z piosenką, której słucha się bardzo przyjemnie. Teledysk równie przyjemny – warto więc obejrzeć przed wkuwaniem słówek!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

I had a dream the other night
About how we only get one life
Woke me up right after two
Stayed awake and stared at you
So I wouldn’t lose my mind

And I had the week that came from hell
And yes I know that you can tell
But you’re like the net under the ledge
But I go flying off the edge
You go flying off as well

And if you only die once I wanna die with you
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once I wanna die with you (you, you, you)
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once I wanna die with you (you, you, you)

Last night I think I drank too much
Call it our temporary crutch
With broken words I tried to say
Honey don’t you be afraid
If we got nothing we got us (Yeah)

And if you only die once I wanna die with
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once I wanna die with you (you, you, you)
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once I wanna die with you (you, you, you)

I know that we’re not the same
But I’m so damn glad that we made it
To this time, this time, now

You got something I need
Yeah in this world full of people there’s one killing me
And if we only die once I wanna die with you (Yeah)
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once I wanna die with you (you, you, you)
You got something I need
In this world full of people there’s one killing me
And if we only die once I wanna die with you (you, you, you)

If we only die once I wanna die with
If we only live once I wanna live with you

Miałem sen tamtej nocy
O tym jak tylko dostajemy jedno życie
Obudził mnie zaraz po drugiej
Byłem obudzony i gapiłem się na ciebie
Żebym nie stracił rozumu

I miałem tydzień z piekła rodem
I ta, wiem że możesz powiedzieć
Ale jesteś jak siatka pod gzymsem
Ale ja zlatuję z brzegu
Ty odlatujesz także

I jeśli umierasz tylko raz, chcę umrzeć z tobą
Masz coś, czego potrzebuję
W tym świecie pełnym ludzi, jest jedno, co mnie dobija
I jeśli umieramy tylko raz, chcę umrzeć z tobą (ty, ty, ty)
Masz coś, czego potrzebuję
W tym świecie pełnym ludzi, jest jedno, co mnie dobija
I jeśli umieramy tylko raz, chcę umrzeć z tobą (ty, ty, ty)

Ostatniej nocy, myślę że wypiłem za dużo
Nazwij to naszą tymczasową kulą
Ze złamanymi słowami, próbowałem powiedzieć
Kochanie, nie obawiaj się
Jeśli nie mamy niczego, mamy nas (Yeah)

I jeśli umierasz tylko raz, chcę umrzeć z
Masz coś, czego potrzebuję
W tym świecie pełnym ludzi, jest jedno, co mnie dobija
I jeśli umieramy tylko raz, chcę umrzeć z tobą (ty, ty, ty)
Masz coś, czego potrzebuję
W tym świecie pełnym ludzi, jest jedno, co mnie dobija
I jeśli umieramy tylko raz, chcę umrzeć z tobą (ty, ty, ty)

Wiem, że nie jesteśmy tacy sami
Ale tak cholernie się cieszę, że udało nam się
Do tego razu, tym razem, teraz

Masz coś, czego potrzebuję
W tym świecie pełnym ludzi, jest jedno, co mnie dobija
I jeśli umieramy tylko raz, chcę umrzeć z tobą (ty, ty, ty)
Masz coś, czego potrzebuję
W tym świecie pełnym ludzi, jest jedno, co mnie dobija
I jeśli umieramy tylko raz, chcę umrzeć z tobą (ty, ty, ty)
Masz coś, czego potrzebuję
W tym świecie pełnym ludzi, jest jedno, co mnie dobija
I jeśli umieramy tylko raz, chcę umrzeć z tobą (ty, ty, ty)

I jeśli umieramy tylko raz, chcę umrzeć z tobą
Jeśli żyjemy tylko raz, chcę żyć z tobą

Słowniczek:

dream – sen, marzenie

life – życie

awake – przebudzony, obudzony, czujny; to awake – obudzić

to stare – gapić się

week – tydzień

hell – piekło, cholera

net – siatka, sieć

ledge – gzyms, półka, parapet, występ skalny

to fly off – odlecieć, odlatywać

edge – krawędź, kant, brzeg

as well – również, także

to die – umierać, umrzeć

once – raz; kiedyś; gdy tylko

to need – potrzebować

temporary – tymczasowy, chwilowy, przejściowy

crutch – kula (do chodzenia), podpora, oparcie

to be afraid – obawiać się, bać się

damn – cholerny, przeklęty; a damn – przekleństwo

glad – zadowolony, rad; to be glad that – cieszyć się, że

Dodaj komentarz