Show Me Love – Robin Schulz & J.U.D.G.E.

Pokaż mi miłość! W popularnym numerze można znaleźć wiele ciekawych słówek, albo też słówek pożytecznych, codziennego użytku! Spodziewalibyście się, że w piosence jest mowa o spożywczaku? Nie? A to proszę bardzo! 🙂

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

There’s a notebook on the table
You can take it to the store
so you won’t forget the
groceries anymore
There’s a rifle in the cabinet
that I used to fight a war
But to this day, I don’t know
what I wass fighting for
I’m fighting for

Will you show me love as we get older
And I’m falling at your feet
After 30 years of service
And one to fit our need
Show me love as we grow colder
Let our love provide the heat
That our older bones are missing
But our hearts will never need

There’s a blanket on the sofa
that I used to keep you warm
When I find you fast asleep at half past four
There’s a record we keep turning
that reminds us of our youth
But there’s still nothing as beautiful as you

Will you show me love as we get older
And I’m falling at your feet
After 30 years of service
And one to fit our need
Show me love as we grow colder
Let our love provide the heat
That our older bones are missing
But our hearts will never need

As we grow colder
Love provide the heat
Older bones are missing
Hearts that never need

Because your hand belongs in my hand
Belongs in your hand, belongs with me, with me
(Blanket on the sofa
that I used to keep you warm
There’s a record we keep turning
that I use to turn you on)

Will you show me love as we get older
And I’m falling at your feet
After 30 years of service
And one to fit our need
Show me love as we grow colder
Let our love provide the heat
That our older bones are missing
But our hearts will never need

Na stole jest notatnik
Możesz go zabrać do sklepu
żebyś nie zapomniała już
więcej produktów spożywczych
Jest karabin w szafce
którego używałem, walcząc na wojnie
Ale do dnia dzisiejszego nie wiem
za co walczyłem
Walczę

Czy pokażesz mi miłość, gdy będziemy się starzeć
I będę ci padał do stóp
Po 30 latach służby
I jednym co pasuje do naszych potrzeb
Pokaż mi miłość, gdy będziemy chłodniejsi
Pozwól naszej miłości zapewnić ciepło
Którego naszym starszym kościom zacznie brakować
Ale nasze serca nie będą go nigdy potrzebować

Na sofie jest koc
którym kiedyś cię ogrzewałem
Gdy widziałem, że szybko zasnęłaś o w pół do piątej
Jest nagranie, które wciąż włączamy
które przypomina nam o naszej młodości
Ale wciąż nie ma nic piękniejszego od ciebie

Czy pokażesz mi miłość, gdy będziemy się starzeć
I będę ci padał do stóp
Po 30 latach służby
I jednym co pasuje do naszych potrzeb
Pokaż mi miłość, gdy będziemy chłodniejsi
Pozwól naszej miłości zapewnić ciepło
Którego naszym starszym kościom zacznie brakować
Ale nasze serca nie będą go nigdy potrzebować

Gdy będziemy się starzeć
Miłość zapewni żar
Starszym kościom brakuje
Sercom nigdy nie będzie potrzebne

Ponieważ twoja ręka należy do mojej
Należy do twojej ręki, należy do mnie, do mnie
(Koc na sofie
którym cię ogrzewałem
Jest nagranie, które puszczamy
którego używam, by cię rozkręcić)

Czy pokażesz mi miłość, gdy będziemy się starzeć
I będę ci padał do stóp
Po 30 latach służby
I jednym co pasuje do naszych potrzeb
Pokaż mi miłość, gdy będziemy chłodniejsi
Pozwól naszej miłości zapewnić ciepło
Którego naszym starszym kościom zacznie brakować
Ale nasze serca nie będą go nigdy potrzebować

Słowniczek:

notebook – notatnik, zeszyt, notebook (laptop)

table – stół, stolik; tablica

store – sklep; przechowalnia; zapas; to store – magazynować

groceries – produkty spożywcze, artykuły spożywcze

rifle – karabin

cabinet – szafka; gabinet

service – służba (np. wojskowa), usługa

to provide – zapewnić

heat – ciepło, gorąco, żar

blanket – koc

record – nagranie, płyta; rekord, zapis

to belong – należeć, przynależeć

 

Dodaj komentarz