Sex on fire – Kings Of Leon

Sex on fire – wszyscy znają ten numer, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się co dokładnie jest w tekście? Jeśli nie, to teraz jest ku temu świetna okazja! Świetny kawałek Kings of Leon zawiera kilka zupełnie nietypowych słówek!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:

Lay where you’re laying, don’t make a sound
I know they’re watching, they’re watching
All the commotion, the kiddie like play
Has people talking, talking

 

You, your sex is on fire

 

The dark of the alley, the breaking of day
The head while I’m driving, I’m driving
Soft lips are open, knuckles are pale
Feels like you’re dying, you’re dying

 

You, your sex is on fire
Consumed with the words to transpire

Hot as a fever, rattling bones
I could just taste it, taste it
If it’s not forever, if it’s just tonight
Oh, it’s still the greatest, the greatest, the greatest

You, your sex is on fire
And you, your sex is on fire
Consumed with what’s to transpire

And you, your sex is on fire
Consumed with what’s to transpire

Tłumaczenie piosenki:

Leż gdzie leżysz, nie wydawaj dźwięku
Wiem, że oni patrzą, oni patrzą
Całe to zamieszanie, maleństwo lubi się bawić
Ludzie gadają, gadają

 

Tak, Twój seks jest w płomieniach

 

Ciemność uliczki, świtanie dnia
Głowa, gdy prowadzę, prowadzę
Miękkie usta są otwarte, kostki są blade
Czuję, jakbyś umierała, umierała

 

Tak, twój seks płonie
Zżerany słowami które parują

Gorące jak gorączka, brzęczenie kości
Mogłem tego spróbować, spróbować
Jeśli to nie na zawsze, to na dzisiejszą noc
Oh, wciąż jesteśmy najwspanialsi, najwspanialsi

Tak, twój seks płonie
I ty ,tak, twój seks płonie
Zżerany słowami które parują

I ty ,tak, twój seks płonie
Zżerany słowami które parują

 

Słowniczek:

to lay – leżeć

sound – dźwięk

commotion – zamieszanie, poruszenie, zamęt

kiddie – maleństwo; dzieciak, szkrab

to be on fire – płonąć

alley – uliczka, alejka, ścieżka

breaking – świtanie, wschodzenie (o dniu); włamanie, bicie

to drive – prowadzić (samochód), jechać (samochodem)

soft – miękki, delikatny, łagodny

lips – usta; lip – warga

knuckle – kostka, kłykieć; golonka

pale – blady

dying – umierający, konający; to die – umierać, umrzeć

consumed – zżerany, trawiony, strawiony

word – słowo; wiadomość

to transpire – wydarzyć się, stać się, parować, pocić się

hot – gorący

fever – gorączka, febra; to fever – gorączkować, rozgorączkować

rattling – pobrzękiwanie, grzechotanie, wytrząsanie

to taste – spróbować, smakować, skosztować

Dodaj komentarz