Seal – Amazing

Kończąc tydzień z Aniołkami Victoria`s Secret, rozpoczynamy wprowadzenie w świąteczną atmosferę. Przy pląsających koło choinki i Seal`a (tłumaczenie pseudonimu artystycznego poniżej) Aniołkach przypomnimy dziś kilka przydatnych, a lubiących się zapodziać słówek.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Everyone says you’re amazing

Say you don’t know how to do it now, so you run
It’s not that you’re bleeding
But you’re through with it now, so you run, so you run
I know that you need it, you can’t live alone
So you run, so you run

Everyone says you’re amazing now that you’re clean
But only you know the real ones are ’cause you’ve seen
There’s only one question I want to ask is it healing
When you hear everyone say you’re amazing
Does anyone ask you?

Do you cry in your sleep and do you feel okay
When you run?
Thinking it’s Doomsday you got to let it go
So you run, so you run
Pretend you don’t see it, that we can live a lie
When you run, so you run

Everyone says you’re amazing now that you’re clean
Only you know the real ones are ’cause you’ve seen
There’s only one question I want to ask is it healing
When, when you hear everyone say you’re amazing
Does anyone ask you?

‚Cause I know that you’re real
Amazing, amazing, amazing

Everyone says you’re amazing now that you’re clean
Only you know the real ones are because you have seen
There’s only one question I want to ask is it healing
When you hear, everyone says you’re amazing

Everyone says you’re amazing
(I want you to always feel you’re amazing)
Everyone says you’re amazing
(I want you to always feel you’re amazing)

I want you to always feel you’re amazing
You’re amazing

Wszyscy mówią, że jesteś niesamowita

Mówisz, że nie wiesz jak to teraz zrobić, więc biegniesz
Nie, żebyś krwawiła
Ale skończyłaś z tym teraz, więc biegniesz, biegniesz
Wiem, że tego potrzebujesz, nie potrafisz żyć sama
Więc biegniesz, więc biegniesz

Wszyscy mówią, że jesteś niesamowita, teraz, gdy jesteś kryta
Ale tylko ty wiesz, że prawdziwi są, bo widziałaś
Jest tylko jedno pytanie, które chcę zadać, czy to lecznicze
Gdy słyszysz, jak wszyscy mówią, że jesteś niesamowita
Czy ktokolwiek cię pyta?

Czy płaczesz we śnie i czy czujesz się OK
Kiedy biegniesz?
Myśląc, że to Dzień Sądu Ostatecznego, musisz odpuścić
Więc biegniesz, biegniesz
Udajesz, że nie widzisz tego, ze możemy żyć w kłamstwie
Kiedy biegniesz, więc biegniesz

Wszyscy mówią, że jesteś niesamowita, teraz, gdy jesteś kryta
Ale tylko ty wiesz, że prawdziwi są, bo widziałaś
Jest tylko jedno pytanie, które chcę zadać, czy to lecznicze
Gdy słyszysz, jak wszsycy mówią, że jesteś niesamowita
Czy ktokolwiek cię pyta?

Bo wiem, że jesteś prawdziwa
Niesamowita, niesamowita, niesamowita

Wszyscy mówią, że jesteś niesamowita, teraz, gdy jesteś kryta
Ale tylko ty wiesz, że prawdziwi są, bo widziałaś
Jest tylko jedno pytanie, które chcę zadać, czy to lecznicze
Gdy słyszysz, jak wszycy mówią, że jesteś niesamowita

Wszyscy mówią, że jesteś niesamowita
(Chcę, żebyś zawsze czuła, że jesteś niesamowita)
Wszyscy mówią, że jesteś niesamowita
(IChcę, żebyś zawsze czuła, że jesteś niesamowita)

Chcę, żebyś zawsze czuła, że jesteś niesamowita
Jesteś niesamowita

Słowniczek:

amazing – niesamowity, zdumiewający, zadziwiający

to run – biec, biegnąć

to bleed – krwawić

to be through with sb/sth – skończyć z czymś/kimś

clean – czysty (także w sensie trzeźwości), gładki

to be clean – być krytym

question – pytanie, kwestia

to ask – zapytać, poprosić

healing – leczniczy; healing – gojenie (np. ran); to heal – uzdrowić, zagoić

Doomsday – Dzień Sądu Ostatecznego

to pretend – udawać

to live a lie – żyć w kłamstwie

seal – pieczęć; foka; uszczelka; to seal – zapieczętować, uszczelnić, opieczętować

Dodaj komentarz