Same love – Macklemore & Ryan Lewis feat. Mary Lambert

Czas na piosenkę o czymś! „Same love” – porusza trudny w dzisiejszym świecie temat miłości między ludźmi tej samej płci. Bogaty tekst, nie tylko w sens, ale również w słownictwo!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:
When I was in the third grade
I thought that I was gay,
‚Cause I could draw,
my uncle was,
and I kept my room straight.
I told my mom,
tears rushing down my face
She’s like „Ben you’ve loved girls
since before pre-k, trippin‚ ”
Yeah, I guess she had a point, didn’t she?
Bunch of stereotypes all in my head.
I remember doing the math like,
„Yeah, I’m good at little league”
A preconceived idea
of what it all meant
For those that liked the same sex
Had the characteristics
The right wing
conservatives think it’s a decision
And you can be cured
with some treatment and religion
Man-made rewiring
of a predisposition
Playing God, aw nah here we go
America the brave still fears what we don’t know
And God loves all his children,
is somehow forgotten
But we paraphrase a book written
thirty-five-hundred years ago
I don’t know

And I can’t change, even if I tried
Even if I wanted to, and I can’t change
Even if I tried, even if I wanted to
My love, My love
My love
She keeps me warm x 4

If I was gay, I would think hip-hop hates me
Have you read the YouTube comments lately?
„Man, that’s gay” gets dropped on the daily
We become so numb to what we’re saying
A culture founded from oppression
Yet we don’t have acceptance for ’em
Call each other faggots
behind the keys of a message board
A word rooted in hate,
yet our genre still ignores it
Gay is synonymous with the lesser
It’s the same hate that’s caused wars from religion
Gender to skin color, the complexion of your pigment
The same fight that led people to walk outs and sit ins
It’s human rights for everybody, there is no difference!
Live on and be yourself
When I was at church they taught me something else
If you preach hate at the service those words aren’t anointed
That holy water that you soak in has been poisoned
When everyone else is more comfortable remaining voiceless
Rather than fighting for humans that have had their rights stolen
I might not be the same, but that’s not important
No freedom till we’re equal,
damn right I support it

(I don’t know)

And I can’t change, even if I tried
Even if I wanted to, My love
My love, My love
She keeps me warm x 4

We press play, don’t press pause
Progress, march on
With the veil over our eyes
We turn our back on the cause
Till the day that
my uncles can be united by law
When kids are walking ’round the hallway
plagued by pain in their heart
A world so hateful some would rather
die than be who they are
And a certificate on paper isn’t gonna solve it all
But it’s a damn good place to start
No law is gonna change us
We have to change us
Whatever God you believe in
We come from the same one
Strip away the fear
Underneath it’s all the same love
About time that we raised up… sex

And I can’t change, even if I tried
Even if I wanted to, my love
My love, My love
She keeps me warm x 4

Love is patient, Love is kind
Love is patient, Love is kind
(not crying on Sundays)
Love is patient
(not crying on Sundays)
Love is kind
(I’m not crying on Sundays)
Love is patient

Tłumaczenie piosenki:
Kiedy byłem w trzeciej klasie,
pomyślałem, że jestem gejem,
‚Ponieważ umiałem rysować,
mój wujek był,
więc utrzymywałem pokój w porządku.
Powiedziałem mamie,
łzy mkną po mojej twarzy
Ona mówi: „Ben, kochałeś dziewczyny
odkąd dreptałeś do przedszkola ”
Tak, myślę, ma rację, czyż nie?
Pęk stereotypów w mojej głowie.
Pamiętam rozwiązywanie matmy,
jak „Taa, jestem dobry w małej lidze”
Wyobraziłem sobie naprzód ideę,
co to wszystko znaczyło
Dla tych którzy lubili tę samą płeć
Mieli te właściwości
Prawe (dobre) skrzydło
konserwatystów sądzi że to decyzja
A ty możesz być wyleczony
jakimś leczeniem i religią
Wytworzone przez człowieka okablowanie,
predyspozycja
Zabawa w Boga, o, zaczyna się
Ameryka, odważna, wciąż boi sie czego nie wiemy
A Bóg kocha wszystkie Jego dzieci,
to jest jakoś zapomniane
Ale parafrazujemy książkę napisaną
trzy tysiące pięćset lat temu
Nie wiem

I nie mogę się zmienić, nawet, jeśli próbowałem
Nawet, jeśli chciałem, I nie mogę się zmienić
Nawet, jeśli próbowałem, Nawet, jeśli chciałem
Moja miłość, Moja miłość
Moja miłość
Utrzymuje mnie ciepłego x 4

Gdybym był gejem, pomyślałbym że hip-hop mnie nienawidzi
Czytałeś ostatnio komentarze na YouTube?
„Człowieku, to gejowskie” jest wrzucane codziennie
Stajemy się tak znieczuleni na to co mówimy
Kultura powstała z prześladowania
A nie mamy dla nich akceptacji
Nazywamy się pedałami,
za klawiszami tablicy wiadomości
Słowo zakorzenione w nienawiści,
a wciąż nasza nacja to ignoruje
Gej jest synonimem z pomniejszym
To ta sama nienawiść, która jest spowodowana wojnami z przyczyn religii
Od płci do koloru skóry, karnacji twojego barwnika
Ta sama walka doprowadziła ludzi do udziału w strajkach
Ludzkie prawa są dla wszystkich, bez różnicy!
Żyj i bądź sobą
Kiedy byłem w kościele, uczyli mnie czegoś innego
Jeśli głosisz nienawiść w nabożeństwie, te słowa nie są namaszczone
Ta święta woda, w której się zanurzasz, została zatruta
Kiedy każdy ma większy komfort, pozostając bezgłośnym
Raczej, niż walcząc o ludzi, którym ukradziono prawa
Mogę nie być taki sam, ale to nie jest istotne
Nie ma wolności, dopóki nie jesteśmy wolni,
święta racja, popieram ją

(Nie wiem)

I nie mogę się zmienić, nawet, jeśli próbowałem
Nawet, jeśli chciałem, Moja miłość
Moja miłość, Moja miłość
Utrzymuje mnie ciepłego x 4

Naciskamy „play”, nie naciskamy pauzy
Progres, maszerowanie
Z zasłoną na naszych oczach
Odwracamy się plecami do przyczyny
Aż do dnia, gdy moi wujkowie
mogą być zjednoczeni przez prawo
Gdy dzieci chodzą
wokół korytarza dotknięte bólem w sercu
Świat tak nienawistny, że ktoś
mógłby raczej umrzeć, niż być tym, kim są
A certyfikat na papierze nie rozwiąże tego wszystkiego
Ale to cholernie dobre miejsce, żeby zacząć
Żadne prawo nas nie zmieni
Musimy się zmienić
Bez względu na to, w jakiego Boga wierzysz
Pochodzimy od tego samego
Zedrzyj strach
Pod spodem jest taka sama miłość
Już czas, byśmy podnieśli… płeć

I nie mogę się zmienić, Nawet, jeśli próbowałem
Nawet, jeśli chciałem, Moja miłość
Moja miłość, Moja miłość
Utrzymuje mnie ciepłego x 4

Miłość jest cierpliwa, Młość jest łaskawa
Miłość jest cierpliwa, Miłość jest łaskawa
(nie płaczę w niedziele)
Miłość jest cierpliwa
(nie płaczę w niedziele)
Miłość jest łaskawa
(nie płaczę w niedziele)
Miłość jest cierpliwa…

Słowniczek:

grade – klasa, stopień, szczebel; grade school – szkoła podstawowa; grade crossing – przejazd kolejowy

draw– rysować, kreślić; wyciągać; to draw sb – pociągać kogoś (o atrakcyjności)

straight – prosty, jasny; szczery, uczciwy; to keep a straight face – zachować powagę; to keep to the straight and narrow – iść prosto przez życie

rush – pośpiech, śpieszyć się, pęd; nagły wzrost popytu (ekonom,);

tripping – dreptanie, drobienie; trip – podróż, odlot,

bunch – bukiet, kiść, pęk, pęczek; grupka, banda, szajka; they`re a nice bunch – to mili ludzie

conceive of sth – wyobrażać, wymyślać sobie; począć (give birth);

cure – leczyć, cure sb of sth – wyleczyć kogoś z czegoś, lekarstwo

treatment – traktowanie, leczenie; emergency treatment – pierwsza pomoc

wire – drut, przewód; rewiring – okablowania;

get dropped – (coś) jest zrzucane, tracone, drop – kropla, upadek, upuszczać, spadać, zrzucać

numb – odrętwiały, zdrętwiały,

found – zakładać, założyć = establish

faggot – obraźliwie o homoseksualiście – pedał; osioł; pulpet (meatball)

rooted – zakorzeniony; roots – korzenie

gender – płeć,

preach – głosić, wygłaszać kazanie; to preach at (or to) sb – prawić komuś kazanie;

veil – woalka, mgła, zasłona, przesłaniać, przysłaniać

raise – podnosić, wskrzeszać 

 

Dodaj komentarz