Safe and sound – Capital Cities

Czy wszyscy cali i zdrowi? Po ostatnich orkanowych wichurach to pytanie jest jak najbardziej na miejscu! Piosenka „Safe and sound” to nie tylko fajny idiom, ale też kilka przydatnych na poziomie C1 słówek (+ coś związanego z orkanem)!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:

I could lift you up
I could show you what you wanna see
And take you where you wanna be
You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we’ll be safe and sound
We’re safe and sound

I could fill your cup
You know my river won’t evaporate
This world we still appreciate
You could be my luck
Even in a hurricane of frowns
I know that we’ll be safe and sound

(Safe and sound)
We’re safe and sound
(Safe and sound)
We’re safe and sound
(Hold your ground)
We’re safe and sound
(Safe and sound)

I could show you love
In a tidal wave of mystery
You’ll still be standing next to me
You could be my luck
Even if we’re six feet underground
I know that we’ll be safe and sound
We’re safe and sound

Safe and sound
Safe and sound
Hold your ground
Safe and sound

I could lift you up
I could show you what you wanna see
And take you where you wanna be
You could be my luck                                   X 2
Even if the sky is falling down
I know that we’ll be safe and sound

We’re safe and sound
We’re safe and sound
We’re safe and sound
We’re safe and sound

(Safe and sound)
We’re safe and sound
(Safe and sound)
We’re safe and sound
(Hold your ground)
We’re safe and sound
(Safe and sound)

Tłumaczenie piosenki:

Mógłbym cię podnieść
Mógłbym pokazać ci co chcesz zobaczyć
I zabrać cię tam, gdzie chcesz być
Mogłabyś być moim szczęściem
Nawet jeśli niebo runie
Wiem, że będziemy cali i zdrowi
Jesteśmy cali i zdrowi

Mógłbym wypełnić twoją filiżankę
Wiesz, że moja rzeka nie wyparuje
Ten świat będzie wciąż doceniać
Mogłabyś być moim szczęściem
Nawet w huraganie grymasów
Wiem, że będziemy cali i zdrowi

(Cali i zdrowi)
Jesteśmy cali i zdrowi
(Cali i zdrowi)
Jesteśmy cali i zdrowi
(Trzymaj się ziemi)
Jesteśmy cali i zdrowi
(Cali i zdrowi)

Mógłbym pokazać ci miłość
W pływowej fali tajemnicy
Wciąż stałabyś obok mnie
Mogłabyś być moim szczęściem
Nawet jeśli jesteśmy sześć stóp pod ziemią
Wiem, że będziemy cali i zdrowi
Jesteśmy cali i zdrowi

Cali i zdrowi
Cali i zdrowi
Trzymaj się ziemi
Cali i zdrowi

Mógłbym cię podnieść
Mógłbym pokazać ci co chcesz zobaczyć
I zabrać cię tam, gdzie chcesz być
Mogłabyś być moim szczęściem                    X 2
Nawet jeśli niebo runie
Wiem, że będziemy cali i zdrowi

Jesteśmy cali i zdrowi
Jesteśmy cali i zdrowi
Jesteśmy cali i zdrowi
Jesteśmy cali i zdrowi

(Cali i zdrowi)
Jesteśmy cali i zdrowi
(Cali i zdrowi)
Jesteśmy cali i zdrowi
(Trzymaj się ziemi)
Jesteśmy cali i zdrowi
(Cali i zdrowi)

Słowniczek:

safe and sound – cały i zdrowy

to lift up – podnieść, unieść

luck – szczęście, traf, los

even – nawet

to fall down – upadać, spadać, runąć

to fill – wypełnić, napełnić

cup – filiżanka, kubek, puchar

to evaporate – odparować, wyparować, ulatniać się

to appreciate – szanować, doceniać, cenić wysoko

hurricane – huragan, orkan; orkanowy

frown – grymas, niezadowolona mina; to frown – marszczyć brwi, krzywić się

tidal – pływowy; tide – pływ, fala 

wave – fala, falistość

mystery – tajemnica, sekret

underground – pod ziemią, podziemny, podziemie

Dodaj komentarz