Rolling In The Deep – Adele

Na dobry początek tygodnia, stara, dobra (naprawdę dobra) Adele, z chyba wszystkim znanym hitem – Rolling in the deep. Świetne słówka z B2-C1, aczkolwiek bardzo przydatne!

[/ezcol_1half_end]

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary – wybierz poprawną odpowiedź

 

There’s a fire starting in my heart,
Reaching a fever pitch
And it’s bringing me out the dark.

Finally, I can see you crystal clear
Go ahead and sell me out and I’ll lay your ship bare,
See how I leave with every piece of you,
Don’t underestimate the things that I will do.

There’s a fire starting in my heart,
Reaching a fever pitch
And it’s bringing me out the dark.

The scars of your love remind me of us,
They keep me thinking that we almost had it all.
The scars of your love, they leave me breathless,
I can’t help feeling,

We could have had it all
(Your gonna wish you, never had met me)
Rolling in the deep,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
You had my heart inside of your hand,
(You’re gonna wish you never had met me)
And you played it to the beat.
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

Baby, I have no story to be told,
But I’ve heard one on you
And I’m gonna make your head burn,
Think of me in the depths of your despair,
Making a home down there as mine sure won’t be shared,

The scars of your love remind me of us,
(You’re gonna wish you never had met me)
They keep me thinking that we almost had it all.
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
The scars of your love, they leave me breathless,
(You’re gonna wish you never had met me)
I can’t help feeling,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

We could have had it all
(You’re gonna wish you never had met me)
Rolling in the deep.
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
You had my heart inside of your hand,
(You’re gonna wish you never had met me)
And you played it to the beat.
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

We could have had it all,
Rolling in the deep,
You had my heart inside of your hands,
But you played it with a beating.

Throw your soul through every open door,
Count your blessings to find what you look for.
Turn my sorrow into treasured gold,
You’ll pay me back in kind and reap just what you’ve sow

(You’re gonna wish you never had met me)
We could have had it all,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
We could have had it all.
(You’re gonna wish you never had met me),
It all, it all, it all.
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

We could have had it all,
(You’re gonna wish you never had met me)
Rolling in the deep.
(Tears are gonna fall, rolling in the deep
You had my heart inside of your hand,
(You’re gonna wish you never had met me)
And you played it to the beat.
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)

We could have had it all,
(You’re gonna wish you never had met me)
Rolling in the deep.
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
You had my heart inside of your hands,
(You’re gonna wish you never had met me
But you played it,
You played it,
You played it,
You played it to the beat.

Jest ogień, zaczynający się w moim sercu,
Sięgający zenitu
I wyprowadza mnie z ciemności.

Nareszcie, mogę cię zobaczyć krystalicznie czystego
No dalej, zaprzedaj mnie, i odsłonię twój statek,
Patrz, jak odchodzę z każdym kawałkiem ciebie,
Nie lekceważ rzeczy, które zrobię.

Jest ogień, zaczynający się w moim sercu,
Sięgający zenitu
I wyprowadza mnie z ciemności.

Blizny twojej miłości przypominają mi o nas,
Sprawiają, że myślę, że prawie mieliśmy to wszystko.
Blizny twojej miłości, zostawiają mnie bez tchu,
Nic nie poradzę, że czuję,

Mogliśmy to wszystko mieć
(Będziesz chciał, nigdy mnie nie spotkać)
Tocząc się w głębię,
(Łzy będą spadać, tocząc się w głębię)
Miałeś moje serce w środku twojej dłoni,
(Będziesz chciał, nigdy mnie nie spotkać)
I grałeś nim do uderzenia.
(Łzy będą spadać, tocząc się w głębię)

Kochanie, nie mam żadnej historii do opowiedzenia,
Ale słyszałam jedną o tobie
I sprawię, że twoja głowa dostanie za swoje,
Myśl o mnie w głębokościach swojej rozpaczy,
Robiąc sobie tam w dole dom, bo mój na pewno nie będzie dzielony,

Blizny twojej miłości przypominają mi o nas,
(Będziesz chciał nigdy mnie nie spotkać)
Sprawiają, że wciąż myślę, że mogliśmy to wszystko mieć.
(Łzy popłyną, tocząc się w głąb)
Blizny twojej miłości, pozostawiają mnie bez tchu,
(Będziesz chciał nigdy mnie nie spotkać)
Nie mogę poradzić, że czuję,
(Łzy popłyną, tocząc się w głąb)

Mogliśmy to wszystko mieć
(Będziesz chciał, nigdy mnie nie spotkać)
Tocząc się w głębię,
(Łzy będą spadać, tocząc się w głębię)
Miałeś moje serce w środku twojej dłoni,
(Będziesz chciał, nigdy mnie nie spotkać)
I grałeś nim do uderzenia.
(Łzy będą spadać, tocząc się w głębię)

Mogliśmy to wszystko mieć,
Tocząc się w głębię,
Miałeś moje serce w środku twoich dłoni,
Ale grałeś nim, w rytm bicia.

Rzuć swoją duszą przez każde otwarte drzwi,
Policz swoje błogosławieństwa, by znaleźć to, czego szukasz.
Obróć mój smutek w wysoko cenione złoto,
Odpłacisz mi się w naturze i zbierzesz, co zasiałeś

(Będziesz chciał nigdy mnie nie spotkać)
Mogliśmy to wszystko mieć,
(Łzy spadną, tocząc się w głębię)
Mogliśmy to wszystko mieć.
(Będziesz chciał nigdy mnie nie spotkać),
To wszystko, to wszystko, to wszystko.
(Łzy spadną, tocząc się w głębię)

Mogliśmy to wszystko mieć
(Będziesz chciał, nigdy mnie nie spotkać)
Tocząc się w głębię,
(Łzy będą spadać, tocząc się w głębię)
Miałeś moje serce w środku twojej dłoni,
(Będziesz chciał, nigdy mnie nie spotkać)
I grałeś nim do uderzenia.
(Łzy będą spadać, tocząc się w głębię)

Mogliśmy to wszystko mieć
(Będziesz chciał, nigdy mnie nie spotkać)
Tocząc się w głębię,
(Łzy będą spadać, tocząc się w głębię)
Miałeś moje serce w środku twojej dłoni,
(Będziesz chciał, nigdy mnie nie spotkać)
I grałeś nim
Grałeś nim
Grałeś nim
Grałeś nim, do uderzenia.

Słowniczek:

fire – ogień, płomień

to reach – dosięgnąć, osiągnąć, sięgnąć

to reach the fever pitch – sięgnąć zenitu

fever – gorączka

pitch – natężenie; boisko

to bring out – wynieść, wyprowadzać, wydać

finally – wreszcie, nareszcie, w końcu

crystal clear – krystalicznie czysty

„Go ahead” – no dalej, śmiało

to sell out – wyprzedać się, zaprzedać coś

to lay bare (sth) – odsłaniać (coś), obnażać (coś)

to lay – położyć, odkładać

bare – goły, bosy, pusty

ship – statek, okręt

to leave – odejść, opuścić

piece – kawałek, część

to underestimate – nie doceniać, lekceważyć, bagatelizować

scar – blizna, szrama

to remind – przypominać

almost – prawie, niemal

breathless – bez tchu; zdyszany

to roll – toczyć się, rolować, stoczyć

deep – głęboki; głębia

hand – ręka, dłoń

to get burned – dostać za swoje; spłonąć; sparzyć się

depth – głębokość

despair – rozpacz

to count – liczyć, policzyć

blessing – błogosławieństwo

sorrow – smutek, żal, żałość

treasured – bardzo cenny, wysoko ceniony; treasure – skarb

to pay back – zwracać, spłacać

to pay sb in kind – odpłacić się komuś w naturze, płacić komuś w towarze (w naturze)

to reap – zebrać, zbierać

to sow – zasiać, siać

Dodaj komentarz