Riptide – Vance Joy

Riptide – to kolejne słówko związane z pływami wody – choć w piosenkach często używa się samego „tide” (np. „Tide is high, but I`m holding on”), w tym numerze Vance Joy wykorzystał jednak odpływ 😉 Co dalej? Słuchajcie, czytajcie – przyjemna nauka na początek tygodnia!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

I was scared of dentists and the dark
I was scared of pretty girls and starting conversations
Oh, all my friends are turning green
You’re the magician’s assistant in their dreams

Oh, and they come unstuck

Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you’re singing that song and
I got a lump in my throat because
You’re gonna sing the words wrong

There’s this movie that I think you’ll like
This guy decides to quit his job and heads to New York City
This cowboy’s running from himself
And she’s been living on the highest shelf

Oh, and they come unstuck

Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you’re singing that song and
I got a lump in my throat because
You’re gonna sing the words wrong

I just wanna, I just wanna know
If you’re gonna, if you’re gonna stay
I just gotta, I just gotta know
I can’t have it, I can’t have it any other way
I swear she’s destined for the screen
Closest thing to Michelle Pfeiffer that you’ve ever seen, oh

Lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you’re singing that song and
I got a lump in my throat because
You’re gonna sing the words wrong

Oh lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you’re singing that song and
I got a lump in my throat because
You’re gonna sing the words wrong

Oh lady, running down to the riptide
Taken away to the dark side
I wanna be your left hand man
I love you when you’re singing that song and
I got a lump in my throat because
You’re gonna sing the words wrong
I got a lump in my throat because you’re gonna sing the words wrong

 

Bałem się dentystów i ciemności
Bałem się ładnych dziewczyn i rozpoczynania rozmów
Oh, wszyscy moi przyjaciele zielenieją z zazdrości
Jesteś asystentem magika w ich snach

Oh, i oni ponoszą porażkę

Panienko,biegnąc do odpływu
Zabrany na ciemną stronę
Chcę być twoim mężczyzną „lewą ręką”
Kocham cię, gdy śpiewasz tę piosenkę i
I czuję ścisk w gardle, bo
Zaśpiewasz słowa źle

Jest taki film, który myślę, że ci się spodoba
Gość decyduje odejść z pracy i jedzie do Nowego Jorku
Ten kowboj ucieka przed sobą
A ona żyje na najwyższej półce

Oh, i oni ponoszą porażkę

Panienko,biegnąc do odpływu
Zabrany na ciemną stronę
Chcę być twoim mężczyzną „lewą ręką”
Kocham cię, gdy śpiewasz tę piosenkę i
I czuję ścisk w gardle, ponieważ
Zaśpiewasz słowa źle

Ja tylko chcę, ja tylko chcę wiedzieć
Czy ty, czy ty zostaniesz
Ja tylko chcę, ja tylko chcę wiedzieć
Nie mogę tego mieć, nie mogę dostać w inny sposób
Przysięgam, że ona jest przeznaczona na ekran
Najbliższa rzecz do Michelle Pfeiffer jaką kiedykolwiek widziałeś, oh

Panienko,biegnąc do odpływu
Zabrany na ciemną stronę
Chcę być twoim mężczyzną „lewą ręką”
Kocham cię, gdy śpiewasz tę piosenkę i
I czuję ścisk w gardle, ponieważ
Zaśpiewasz słowa źle

Panienko,biegnąc do odpływu
Zabrany na ciemną stronę
Chcę być twoim mężczyzną „lewą ręką”
Kocham cię, gdy śpiewasz tę piosenkę i
I czuję ścisk w gardle, ponieważ
Zaśpiewasz słowa źle

Panienko,biegnąc do odpływu
Zabrany na ciemną stronę
Chcę być twoim mężczyzną „lewą ręką”
Kocham cię, gdy śpiewasz tę piosenkę i
I czuję ścisk w gardle, ponieważ
Zaśpiewasz słowa źle
Mam ściśnięte gardło, bo zaśpiewasz słowa źle

 

Słowniczek:

to be scared of – bać się czegoś – UWAGA!be scared łączy się z „of” – łatwo zapamiętać po pierwszej zwrotce 😉

to turn green – zzielenieć (z zazdrości); pozielenieć (o liściach)

to come unstuck – ponieść porażkę, zawieść; odkleić się, rozkleić się

to have lump in throat – czuć ścisk w gardle, mieć ściśnięte gardło

lump – bryła, gruda, guz

throat – gardło

to quit – rzucać, odchodzić, odejść, opuszczać

shelf – półka

to swear – przysięgać, kląć się, przeklinać

destined – przeznaczony

screen – ekran

Dodaj komentarz