Resolution – Matt Corby

Dziś małe „conieco” o postanowieniach. Pewnie wielu z Was już planuje jakieś noworoczne, odmieniające życie postanowienia… Polecamy przesłuchać nastrojowej melodii Matta Corby`ego  – może jakieś fajne postanowienie wpadnie komuś do głowy przy tym numerze?

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

I`m giving up, this whole lie is on me
Call it out like a family

Instead I bide my time, get a ride
Until the rubber leaves the road

You said don`t lie so I made the truth
Seemed like a lie to even you

Control your fear, its clear
That you do not know where you`re going to

So don`t you worry
You`ll be my resolution
Characters of no illusion
You will be my resolution

One month down and its in sight
Oh I`m guaranteed to lose my mind
It’s dangerous to speak and sigh
You might know what I`m trying to hide

From the cradle to quarter age
Oh I bought the book but didn`t flip the page
Readiness is near we steer
Far away from the coming of days

So don`t you worry
You`ll be my resolution
Characters of no illusion
You will be my resolution
Characters of no illusion
You will be my resolution

Turn around put it down and see
That this is really the place to be
I`m not you, nor he me
But were both moving steady

[/ezcol_2fifth]

Poddaję się, to całe kłamstwo jest na mnie
Zwołaj to jak rodzinę

Zamiast tego, czekam na odpowiedni czas, idę na przejażdżkę
Dopóki guma nie opuści drogi

Powiedziałaś nie kłam, więc uczyniłem prawdę
Wydawało się to kłamstwem nawet dla ciebie

Kontroluj swój strach, to jasne
Że nie wiesz gdzie zmierzasz

Więc nie martw się
Będziesz moim postanowieniem
Znakami bez iluzji
Będziesz moją rezolucją

Jeden miesiąc w dół i jest na widoku
Oh, zagwarantowano mi, że stracę rozum
To niebezpieczne mówić i wzdychać
Mogłaś wiedzieć co próbuję ukryć

Od kołyski do ćwierć wieku
Oh, kupiłęm książkę, ale nie przerzuciłem strony
Gotowość jest blisko, my sterujemy
Daleko od nadchodzenia dni

Więc nie martw się
Będziesz moim postanowieniem
Znakami bez iluzji
Będziesz moją rezolucją
Znakami bez iluzji
Będziesz moją rezolucją

Odwróć się, odłóż to i zobacz
Że to jest naprawdę miejsce by być
Nie jestem tobą, ani on mną
Ale my oboje poruszamy się stale

Słowniczek:

to give up – poddać się, zaniechać, zaprzestać

lie – kłamstwo, fałsz

to call out – zwołać, zawołać, żądać

instead – zamiast

to bide – czekać cierpliwie; to bide one`s time – czekać na odpowiedni moment   

rubber – guma, kauczuk, gumy

road – droga, ulica, szosa

to seem – wydawać się, wyglądać na

fear – strach, obawa

clear – jasny, wyraźny

to worry – martwić się, niepokoić się

resolution – rezolucja, postanowienie, uchwała

character – znak, charakter, postać

sight – widok, wzrok, cel

to sigh – wzdychać, westchnąć; sigh – westchnienie

cradle – kołyska, kolebka, łoże

to flip the page – przerzucić, odwrócić stronę

readiness – gotowość, chęć

to steer – prowadzić, sterować

both – oboje, obaj

steady – równomierny, stały, jednostajny

Dodaj komentarz