Raging – Kygo & Kodaline

W dzisiejszym poście coś o szaleństwie i wściekłości. Przydatne słówka godne zapamiętania i zdecydowanie możliwe do wkucia – w końcu hit leci w radiu nie raz. Zapraszamy do zapoznania się z słówkami, wyszukiwania tłumaczeń w słowniku no i koniecznie – zróbcie sobie listening! 🙂

 

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary – wybierz poprawną odpowiedź

Standing in the cold in the frozen wind
I’m leaving you behind but it’s not the end
No, no, no
Walking on a plane as I hold my breath
It’s gonna be weeks ’til I breathe again
No, no, no

I know that you hate it
And I hate it
Just as much as you
But if you can brave it
I can brave it
Brave it all for you

Call me anytime
that you see the lightning
Don’t you feel alone, you can always find me
We’ve got a wild love raging, raging
Lost among a million changing faces
Every day our hearts keep trading places
We’ve got a wild love raging, raging 

Checking into hotel loneliness
It’s not what I’ve been used to, I confess
To wake up three times a night
Talking to a stranger’s nothing new
She knows how to smile but not like you
So I wait for you all night

I know that you hate it
And I hate it
Just as much as you
But if you can brave it
I can brave it
Brave it all for you

Call me anytime
that you see the lightning
Don’t you feel alone, you can always find me
We’ve got a wild love raging, raging
Lost among a million changing faces
Every day our hearts keep trading places
We’ve got a wild love raging, raging

Call me anytime
that you see the lightning
Don’t you feel alone, you can always find me
We’ve got a wild love raging, raging
Rolling on the wind with you forever
Holding onto us for worse or better
We’ve got a wild love raging, raging

Stojąc na zimnie, na zmrożonym wietrze
Zostawiam cię z tyłu, ale to nie koniec
Nie, nie, nie
Chodząc w samolocie, gdy wstrzymuję oddech
Miną tygodnie, zanim znów będę oddychać
Nie, nie, nie

Wiem, że tego nienawidzisz
I ja tego nienawidzę
Tak bardzo jak ty
Ale jeśli ty możesz stawić temu czoła,
Ja mogę stawić temu czoła
Stawić czoła wszystkiemu dla ciebie

Dzwoń do mnie za każdym razem,
gdy zobaczysz błyskawicę
Nie czuj się samotna, możesz zawsze mnie znaleźć
Mamy dziką miłość wściekłą, rozszalałą 
Zgubioną pośród miliona zmieniajacych się twarzy
Codziennie nasze serca handlują miejscami
Mamy dziką miłość wściekłą, rozszalałą

Meldowanie się w hotelowej samotności
Nie jest tym, do czego byłem przyzwyczajonyprzyznaję
Budzić się trzy razy w nocy
Mówienie do obcej to nic nowego
Ona wie jak się uśmiechnąć, ale nie tak jak ty
Więc czekam na ciebie całą noc

Wiem, że tego nienawidzisz
I ja tego nienawidzę
Tak bardzo jak ty
Ale jeśli ty możesz stawić temu czoła,
Ja mogę stawić temu czoła
Stawić czoła wszystkiemu dla ciebie

Dzwoń do mnie za każdym razem,
gdy zobaczysz błyskawicę
Nie czuj się samotna, możesz zawsze mnie znaleźć
Mamy dziką miłość wściekłą, rozszalałą 
Zgubioną pośród miliona zmieniajacych się twarzy
Codziennie nasze serca handlują miejscami
Mamy dziką miłość wściekłą, rozszalałą

Dzwoń do mnie za każdym razem,
gdy zobaczysz błyskawicę
Nie czuj się samotna, możesz zawsze mnie znaleźć
Mamy dziką miłość wściekłą, rozszalałą
Zgubioną pośród miliona zmieniajacych się twarzy
Codziennie nasze serca handlują miejscami
Mamy dziką miłość wściekłą, rozszalałą

Słowniczek:

frozen – zamarznięty, zmrożony

behind – z tyłu, za

plane – płaszczyzna, powierzchnia; samolot

to brave – odważyć się, stawić czoła (np. trudnościom)

lightning – błyskawica, piorun

raging – wściekły, rozszalały, furiacki

to rage – szaleć, wściekać się

among – pośród, między

to trade – handlować, wymieniać, targować

to check in/into – meldować się w; sprawdzić w

loneliness – samotność

to be used to sth – być przyzwyczajonym do czegoś, przywyknąć do czegoś

to confess – wyznać, przyznać (się do czegoś), spowiadać się

 

Dodaj komentarz