Radioactive, Imagine Dragons

Imagine Dragons „Radioactive” – to piosenka bogata w nieco niezwykły, radioaktywny i apokaliptyczny przekaz. Niepopularne tłumaczenie „czoła” i elementy korozji, ale także phrasal verb – oto co w niej znajdziesz!

 


Exercises:
– chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:
I’m waking up to ash and dust
I wipe my brow and I sweat my rust
I’m breathing in the chemicals

I’m breaking in, shaping up,
then checking out on the prison bus
This is it, the apocalypse
Whoa

I’m waking up, I feel it in my bones
Enough to make my systems blow
Welcome to the new age, to the new age
Welcome to the new age, to the new age
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I’m radioactive, radioactive
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I’m radioactive, radioactive

I raise my flags, don my clothes
It’s a revolution, I suppose
We’re painted red
to fit right in
Whoa

I’m breaking in, shaping up,
then checking out on the prison bus
This is it, the apocalypse
Whoa

I’m waking up, I feel it in my bones
Enough to make my systems blow
Welcome to the new age, to the new age
Welcome to the new age, to the new age
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I’m radioactive, radioactive
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I’m radioactive, radioactive

All systems go, the sun hasn’t died
Deep in my bones, straight from inside

I’m waking up, I feel it in my bones
Enough to make my systems blow
Welcome to the new age, to the new age
Welcome to the new age, to the new age
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I’m radioactive, radioactive
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I’m radioactive, radioactive

Tłumaczenie piosenki:
Budzę się w popiele i kurzu
Wycieram czoło i wypacam rdzę
Wdycham chemikalia

Włamuję się, poprawiam się,
potem wymeldowuję się w autobusie do więzienia
To jest to, apokalipsa
Whoa

Budzę się, czuję to w moich kościach
Wystarczająco, żeby pompować moje systemy
Witaj w nowym wieku
Witaj w nowym wieku
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, jestem radioaktywny
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, jestem radioaktywny

Podnoszę moje flagi, ubieram moje ciuchy
To rewolucja, tak przypuszczam
Jesteśmy pomalowani na czerwono,
żeby dokładnie pasować
Whoa

Włamuję się, poprawiam się,
potem wymeldowuję się w autobusie do więzienia
To jest to, apokalipsa
Whoa

Budzę się, czuję to w moich kościach
Wystarczająco, żeby pompować moje systemy
Witaj w nowym wieku
Witaj w nowym wieku
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, jestem radioaktywny
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, jestem radioaktywny

Wszystkie systemy naprzód, słońce nie umarło
Głęboko w moich kościach, prosto z zewnątrz.

Budzę się, czuję to w moich kościach
Wystarczająco, żeby pompować moje systemy
Witaj w nowym wieku
Witaj w nowym wieku
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, jestem radioaktywny
Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, jestem radioaktywny

Słowniczek:

ash – popiół; jesion; ashes – prochy,

dust – kurz;  to be gathering dust – zbierać (gromadzić) kurz, kurzyć się

wipe – wycierać, wipe out – zgładzić, wyczerpać fizycznie

brow – czoło = forehead, brew

sweat – pocić się, pot

rust – rdza

break in – wejść siłą, włamać się

shape up – poprawić się (o wyglądzie)

check out – wymeldować się, sprawdzić

enough – wystarczająco, dość

blow – dmuchać, wiać, pompować; blow sb a kiss – posłać komuś buziaka

raise – podnosić, wznosić, raise (children) = bring up = wychowywać (dzieci)

don – ubierać, przywdziewać,

fit – pasować, dopasować się, to fit like a glove – pasować jak ulał; glove – rękawiczka

radioactive  radioaktywny, promieniotwórczy

dragon – smok

 

Dodaj komentarz