Passenger – Iggy Pop

Dużo podróżujecie? Jeśli nie, to na pewno bywacie pasażerami… Dzisiaj trochę słów związanych z przemieszczaniem się, więc zapinajcie pasy!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:

I am the passenger and I ride and I ride
I ride through the city’s backsides
I see the stars come out of the sky
Yeah, the bright and hollow sky
You know it looks so good tonight

I am the passenger, I stay under glass
I look through my window so bright
I see the stars come out tonight
I see the bright and hollow sky
Over the city’s ripped backsides
And everything looks good tonight

Singing, la la la

Get into the car
We’ll be the passenger
We’ll ride through the city tonight
We’ll see the city’s ripped backsides

We’ll see the bright and hollow sky
We’ll see the stars that shine so bright
Stars made for us tonight

Oh, the passenger
How, how he rides
Oh, the passenger
He rides and he rides

He looks through his window
What does he see?
He sees the sign and hollow sky
He sees the stars come out tonight
He sees the city’s ripped backsides
He sees the winding ocean drive

And everything was made for you and me
All of it was made for you and me
‚Cause it just belongs to you and me
So let’s take a ride and see what’s mine

Singing, la la la

Oh, the passenger
He rides and he rides
He sees things from under glass
He looks through his window side

He sees the things that he knows are his
He sees the bright and hollow sky
He sees the city sleep at night
He sees the stars are out tonight

And all of it is yours and mine
And all of it is yours and mine
So let’s ride and ride and ride and ride

Singing, la la la

Tłumaczenie piosenki:

Jestem pasażerem i jeżdżę, jeżdżę
Jeżdżę przez tyłki miast
Widzę gwiazdy wychodzące z nieba
Tak, jasne i puste niebo
Wiesz, że wygląda tak dobrze dziś wieczorem

Jestem pasażerem, zostaję pod szkłem
Patrzę przez moje okno, tak jasne
Widzę wychodzące gwiazdy dziś
Widzę jasne i puste niebo
Nad rozerwanymi tyłkami miast
I wszystko wygląda dobrze dziś wieczorem

Śpiewając, la la la

Wsiadaj do samochodu
Będziemy pasażerem
Będziemy jeździć przez miasto dziś wieczorem
Zobaczymy rozdarte tyłki miasta

Zobaczymy jasne i puste niebo
Zobaczymy gwiazdy, które świecą tak jasno
Gwiazdy zrobione dla nas dziś

Oh, pasażer
Jak, jak on jedzie
Oh, pasażer
On jedzie i jedzie

Patrzy przez swoje okno
Co on widzi?
Widzi drogowskaz i pute niebo
Widzi wschodzące gwiazdy dziś
Widzi rozdarte tyłki miasta
Widzi kręty oceaniczny napęd

I wszystko zostało zrobione dla ciebie i mnie
Wszystko z tego było zrobione dla ciebie i mnie
Bo to po prostu należy do ciebie i mnie
Więc przejedźmy się i zobaczmy co jest moje

Śpiewając, la la la

Oh, pasażer
On jedzie i jedzie
Widzi rzeczy spod szkła
Patrzy przez swoją stronę okna

Widzi rzeczy, o których wie, że są jego
Widzi jasne i puste niebo
Widzi, że miasto śpi w nocy
Widzi, że gwiazdy wyszły dziś

I wszystko z tego jest twoje i moje
I wszystko z tego jest twoje i moje
Więc jedźmy, i jedźmy i jedźmy

Śpiewając, la la la

Słowniczek:

passenger – pasażer; passenger – piąte koło u wozu

to ride – jeździć, jechać

backside – tyłek, kuper

to come out of – wychodzić z, wyjść z

bright – jasny

hollow – pusty, głuchy

under – pod

glass – szkło; szklanka, kieliszek

ripped – rozerwany, podarty, rozdarty

to get into – wsiadać do, wchodzić do

sign – drogowskaz, znak, oznaczenie

winding  – kręty, wijący się

drive – napęd, jazda; to drive – jechać, prowadzić

to belong – należeć, być przynależnym

side – strona, bok

Dodaj komentarz