(Not) One of us – The Lion King II (Exile Song)

Zaskakujące, jak wiele przydatnych słówek z poziomu advanced, można wyciągnąć z piosenek do… bajek! Tak, Disney bardzo się popisał w legendarnym Królu Lwie, choć tłumaczona poniżej piosenka pochodzi z Króla Lwa 2. Kilka fajnych, trudnych słówek, które łatwo zapamiętać dzięki poniższej piosence!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Deception
Disgrace
Evil as plain as the scar on his face

Deception (An outrage!)
Disgrace (For shame!)
He asked for trouble the moment he came

 

Deception (An outrage!)
(He can’t change his stripes)
Disgrace (For shame!)
(You know these Outsider types)
Evil as plain as the scar on his face
(See you later, agitator!)
Deception (An outrage!)
(Just leave us alone!)
Disgrace (For shame!)
(Traitor, go back with your own!)
He asked for trouble the moment he came
(See you later, agitator!)

 

Born in grief
Raised in hate
Helpless to defy his fate
Let him run
Let him live
But do not forget what we cannot forgive

And he is not one of us
He has never been one of us
He is not part of us
Not our kind

Someone once lied to us
Now we’re not so blind
For we knew he would do what he’s done
And we know that he’ll never be one of us

He is not one of us

Deception

Disgrace

Deception

Disgrace

Deception

Oszustwo
Wstyd
Zło tak czyste, jak blizna na jego twarzy

Oszustwo (Oburzenie!)
Wstyd (Hańba!)
Prosił się o kłopoty, od momentu, gdy przyszedł

 

Oszustwo (Oburzenie!)
(Nie może zmienić swoich pasków)
Wstyd (Hańba!)
(Znasz te typy Outsiderów)
Zło tak czyste, jak blizna na jego twarzy
(Do zobaczenia!)
Oszustwo (Oburzenie!)
(Po prostu zostaw nas samych!)
Wstyd (Hańba!)
(Zdrajca, wracaj skąd przyszedłeś!)
Prosił się o kłopoty, od momentu, gdy przyszedł
(Do zobaczenia!)

 

Urodzony w żałobie
Wychowany w nienawiści
Bezradny żeby przeciwstawić się swojemu losowi
Pozwól mu biec
Pozwól mu żyć
Ale nie zapominaj, czego nie możemy przebaczyć

I on nie jest jednym z nas
Nigdy nie był jednym z nas
Nie jest częścią nas
Nie w naszym rodzaju

Ktoś raz nas okłamał
Teraz nie jesteśmy tacy ślepi
Wiemy że zrobiłby to, co zrobił
I wiemy, że on nigdy nie będzie jednym z nas

On nie jest jednym z nas

Oszustwo

Wstyd

Oszustwo

Wstyd

Oszustwo

Słowniczek:

exile – wygnaniec, uchodziec, wygnanie; emigracja

deception – oszustwo, self-deception – oszukiwanie samego siebie; by deception – podstępem

outrage – oburzenie, skandal; outraged by – oburzony czymś

disgrace – wstyd, hańba, skandal; to bring disgrace on sb – przynosić komuś wstyd; to be in disgrace – popaść w niełaskę

shame – wstyd, hańba, szkoda, to put sb to shame – zawstydzać kogoś; what a shame! – jaka szkoda; to hang one`s head in shame – zwieszać głowę ze wstydu, shame on you! – wstydź się!

to ask for trouble – prosić się o kłopoty

evil – zły, zło, złośliwy

plain – gładki, czysty, prosty, zwykły, naturalny, plain folks – prości ludzie

traitor – zdrajca

born – urodzony, first-born – pierworodny; born-again – nawrócony

grief – smutek, żałoba, to cause sb grief – smucić kogoś; to come to grief – rozpaść się (o małżeństwie), rozbić się, spełznąć na niczym

raised – wychowany

helpless – bezradny, bezbronny

to defy sb/sth – przeciwstawiać się komuś/czemuś, to defy sb to do sth – prowokować kogoś do zrobienia czegoś, to defy one`s age – nie wyglądać na swoje lata

fate – los

blind – ślepy, niewidomy; blinds – rolety

Dopasowanka:

Dopasuj słowa i zwroty ze słowniczka do kolejnych zdań:

1.It was an unpleasant experiece, when John turned out to be a  …………. . He sold our heirloom to buy a car!

2. We became victims of ……….. – someone told us to lend him money, and he didn`t give them back to us.

3. The prisoners` families usually feel ………….. and try not to show anywhere in their society.

4. It`s such a ……….  that you can`t go with as to the cinema!

5. Although Jim was ………… in harsh conditions, now, as a grown man he is really kind and warm person.

6. Six months after her father died, she is still in …….. .

7. We are ………  about our ….. – we never know what can happen today or tomorrow.

8. Our fate is unpredictable, and we can not ……  it. Whatever is gonna happen – it will happen.

9. Jane is going to Australia to live and work there – she`s an ……. .

10. Which dress would you like to wear to the party? I think this ………. one will be perfect!

Odpowiedzi:
1. traitor, 2. deception, 3. disgrace, 4. raised, 5.shame, 6. grief, 7.helpless, fate, 8. defy 9. exile, 10. plain

 

Dodaj komentarz