My Songs Know What You Did in the Dark – Fall Out Boy

Tydzień otwieramy iście modelowo. Kto jeszcze nie widział, niech zerknie – miło dla oka i ucha! Fall Out Boy to jeden z wykonawców tegorocznego pokazu Victoria`s Secret, który uświetnił tę imprezę. Nic dodać nic ująć, tylko włączać.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.

B-B-B-Be careful making wishes in the dark, dark
Can’t be sure when they’ve hit their mark, mark
And besides in the mean, mean time
I’m just dreaming of tearing you apart

I’m in the de-details with the devil
So now the world can never get me on my level
I just gotta get you out of the cage
I’m a young lover’s rage
Gonna need a spark to ignite

My songs know what you did in the dark

So light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
I’m on fire

So light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
I’m on fire

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark

Writers keep writing what they write
Somewhere another pretty vein just died
I’ve got the scars from tomorrow and I wish you could see
That you’re the antidote to everything except for me

A constellation of tears on your lashes
Burn everything you love, then burn the ashes
In the end everything collides
My childhood spat back out the monster that you see

My songs know what you did in the dark

So light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
I’m on fire

So light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
I’m on fire

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark

My songs know what you did in the dark
(My songs know what you did in the dark)

So light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
I’m on fire

So light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
Light ’em up, up, up
I’m on fire

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
In the dark, dark

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.

B-B-B-Bądź ostrożny, wypowiadając życzenia w ciemności, ciemności
Nie możesz być pewien, kiedy one trafią w cel, cel
I poza tym w międzyczasie
Po prostu marzę o rozerwaniu cię

Wdałem się w szczegóły z diabłem
Więc teraz świat nigdy nie będzie mógł mnie dosięgnąć na moim poziomie
Tylko muszę wyciągnąć cię z klatki
Jestem wściekłością młodych kochanków
Będę potrzebował iskry, żeby zapłonąć

Moje piosenki wiedzą, co zrobiłeś w ciemności

Więc rozjaśnij je
Oświetl je
Zapal je
Płonę

Więc rozjaśnij je
Oświetl je
Zapal je
Płonę

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
W ciemności, ciemności
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
W ciemności, ciemności

Pisarze wciąż piszą, co piszą
Gdzieś kolejna ładna wena po prostu umarła
Mam blizny z jutra i chciałbym, byś mogła zobaczyć
Że jesteś antidotum do wszystkiego, poza mną

Konstelacja łez na twoich rzęsach
Spal wszystko, co kochasz, potem spal popioły
Na końcu wszystko koliduje
Moje dzieciństwo wypluło potwora, którego widzisz

Moje piosenki wiedzą, co zrobiłeś w ciemności

Więc rozjaśnij je
Oświetl je
Zapal je
Płonę

Więc rozjaśnij je
Oświetl je
Zapal je
Płonę

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
W ciemności, ciemności
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
W ciemności, ciemności

Moje piosenki wiedzą, co zrobiłeś w ciemności
(Moje piosenki wiedzą, co zrobiłeś w ciemności)

Więc rozjaśnij je
Oświetl je
Zapal je
Płonę

Więc rozjaśnij je
Oświetl je
Zapal je
Płonę

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
W ciemności, ciemności
Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa.
W ciemności, ciemności

Oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa

Słowniczek:

careful – ostrożny, uważny

to hit the mark – trafić w cel, trafić w dziesiątkę, uderzyć w sedno

besides – poza tym, ponadto

in the meantime – w międzyczasie, w tym czasie

to tear apart – rozerwać, rozedrzeć

details – szczegóły, szczegółowe informacje

cage – klatka, kosz

rage – wściekłość, gniew

spark – iskra

ignite – zapalać, zapłonąć, palić

to light up – zapalać, oświetlać, rozjaśniać

writer – pisarz; to write – pisać

vein – żyłka, żyła; wena

scars – blizny, szramy

antidote – antidotum, odtrutka

except – z wyjątkiem, poza

constellation – konstelacja, gwiazdozbiór

tears – łzy

lashes – rzęsy; lash – bicz, bat

 to burn – palić, spalić, płonąć

ashes – prochy, popioły

to collide – kolidować, zderzać się

childhood – dzieciństwo

to spit – splunąć, pluć; spat back – wypluł 

 

Dodaj komentarz