Love Runs Out – OneRepublic

W ten cudowny początek tygodnia coś o końcu. Dziś zapamiętamy przydatny i często używany zwrot, który oznacza „kończenie się czegoś”. Żwawy numer OneRepublic na pewno utkwi w głowie i „posmyra móz”, więc o zapamiętywanie się nie martwcie! Klik – przesłuchane – pochłonięte 🙂

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

I’ll be your light, your match, your burning sun,
I’ll be the bright in black that’s makin you run.
And we’ll feel alright, and we’ll feel alright,
Cuz we’ll work it out, yeah we’ll work it out.
I’ll be doing this, if you had a doubt,
Till the love runs out, ’till the love runs out.

I’ll be your ghost, your game, your stadium.
I’ll be your fifty-thousand, clapping like one.
And I feel alright, and I feel alright,
Cuz I worked it out, yeah I worked it out.
I’ll be doing this, if you had a doubt,
Till the love runs out, till the love runs out.

I got my mind made up man I can’t let go.
I’m killing every second til it saves my soul.
I’ll be runnin, I’ll be runnin,
Till the love runs out, till the love runs out.
And we’ll start a fire, and we’ll shut it down,
Till the love runs out, till the love runs out.


There’s a maniac out in front of me.
Got an angel on my shoulder, and Mestopholes,
But mama raised me good, mama raised me right.
Mama said „do what you want, say prayers at night”,
And I’m saying them, cuz I’m so devout.
Till the love runs out, till the love runs out, yeah.

I got my mind made up man I can’t let go.
I’m killing every second ’til it saves my soul.
I’ll be runnin, I’ll be runnin,
Till the love runs out, till the love runs out.
And we’ll start a fire, and we’ll shut it down,
Till the love runs out, till the love runs out.

Ooh, we all want the same thing.
Ooh, we all run for something.
Oh for God, for fate,
For love, for hate,
For gold, and rust,
For diamonds, and dust.

I’ll be our light, your match, your burning sun,
I’ll be the bright in black that’s makin you run.
I got my mind made up man I can’t let go.
I’m killing every second ’til it saves my soul.
I’ll be runnin, I’ll be runnin,
Till the love runs out, till the love runs out.
And we’ll start a fire, and we’ll shut it down,
Till the love runs out, till the love runs out.

I’ll be your light, your match, your burning sun,
I’ll be the bright in black that’s makin you run.
And we’ll feel alright, and we’ll feel alright,
Cuz we’ll work it out, yeah we’ll work it out.
And we’ll start a fire, and we’ll shut it down,
Till the love runs out, till the love runs out.
Till the love runs out.

Będę twoim światłem, twoim dopasowaniem, twoim palącym słońcem,
Będę jasnością w czerni która sprawia, że biegniesz.
I będziemy czuć się dobrze, czuć się dobrze,
Bo rozwiążemy to, tak, rozwiążemy to
Będę to robić, gdybyś miała wątpliwości,
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.

Będę twoim duchem, twoją grą, twoim stadionem.
Będę twoimi pięćdziesięcioma-tysiącami, klaszczącymi jak jeden.
I czuję się dobrze, czuję się dobrze,
Bo rozpracowałem to, rozpracowałem to.
Będę to robić, gdybyś miała wątpliwości,
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.


Postanowiłem, człowieku, nie mogę odpuścić.
Zabijam każdą sekundę, dopóki ratuje moją duszę.
Będę biegł, będę biegł,
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.
I rozpalimy ogień i ugasimy go,
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.


Przede mną jest maniak.
Mam anioła na ramieniu i Mestopholesa,
Ale mama wychowała mnie dobrze, wychowała mnie prawidłowo.
Mama mówiła „rób co chcesz, mów modlitwy w nocy”,
I mówię im, bo jestem taki pobożny.
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.

Postanowiłem, człowieku, nie mogę odpuścić.
Zabijam każdą sekundę, dopóki ratuje moją duszę.
Będę biegł, będę biegł,
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.
I rozpalimy ogień i ugasimy go,
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.

Ooh, wszyscy chcemy tego samego.
Ooh, wszyscy do czegoś biegniemy.
Oh do Boga, dla losu,
Dla miłości, dla nienawiści,
Dla złota i rdzy,
Dla diamentów i kurzu.

Będę twoim światłem, twoim dopasowaniem, twoim palącym słońcem,
Będę jasnością w czerni która sprawia, że biegniesz.

Postanowiłem, człowieku, nie mogę odpuścić.
Zabijam każdą sekundę, dopóki ratuje moją duszę.
Będę biegł, będę biegł,
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.
I rozpalimy ogień i ugasimy go,
Dopóki miłość się nie skończy, miłość się nie skończy.


Będę twoim światłem, twoim dopasowaniem, twoim palącym słońcem,
Będę jasnością w czerni która sprawia, że biegniesz.
I będziemy czuć się dobrze, czuć się dobrze,
Bo rozwiążemy to, tak, rozwiążemy to. 
Będę to robić, gdybyś miała wątpliwości,
Dopóki miłość się nie skończy.

Słowniczek:

match – dopasowanie, dobranie; mecz; zapałka

burning – palący, płonący

bright – jaskrawy, roziskrzony, jasny

to work out – rozwiązywać, sprawdzać się, poprawić, wydarzyć się, ćwiczyć (fizycznie)

doubt – wątpliwość; to doubt – wątpić

to run out – wyczerpywać się, kończyć się, braknąć

ghost – duch, widmo

stadium – stadion

to clap – klaskać, przyklasnąć

to make up your mind – postanowić, podjąć decyzję, namyśleć się

to save – ratować, uratować, oszczędzać

to shut down – zamknąć, ugasić (o ogniu)

maniac – szaleniec, fanatyk, maniak

shoulder – ramię, bark

to raise – wychować; podnieść

prayer – modlitwa, pacierz

devout – pobożny, gorliwy

fate – los, przeznaczenie

rust – rdza

dust – kurz, pył

Dodaj komentarz