Love & Loss – The Honey Trees

Nastrojowo, spokojnie – miły głos wokalistki The Honey Trees wręcz zachęca do słuchania numeru Love&Loss. Niewiele trudnych słówek, za to więcej dodatkowych skojarzeń. Porównanie lie i lie – można pozwolić sobie na dowolną interpretację – piosenka „kłamie”, czy „leży”?

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

 

Her heart lies awake at night
calling the sun to warm the skies
her ivory hands hold so tightly
to the hope of morning

 

and in this house
i hear a voice
the paintings of all
they tell the tales of
the faces that lie beyond these halls
and carry the weight of love and loss

 

facing time on her own
she mourns the day her love let go
but in her burdened heart she knows
peace will come
with morning
her memories they hang like ghosts
up on the walls the widows pass those
the faces that lie beyond these walls
and carry the weigth of love and loss

 

Ohh…
and in this house i hear a voice
the paintings of all
they tell the tales of
the faces that lie beyond these halls
and carry the weight of love and loss

 

Jej serce leży obudzone w nocy
wzywając słońce, żeby ogrzało nieba
jej dłonie w kolorze kości słoniowej trzymają się tak ciasno
nadziei poranka

 

a w tym domu
słyszę głos
obrazy wszystkich
opowiadają bajki o
twarzach, które kłamią pośród tych korytarzy
i niosą ciężar miłości i straty

 

godząc się z czasem po swojemu
ona opłakuje dzień, w którym jej miłość odeszła
ale w jej obciążonym sercu ona wie
pokój przyjdzie
z porankiem
jej wpomnienia, one wiszą jak duchy
na ścianach, okna mijają te
twarze, które kłamią poza tymi ścianami
i nosią ciężar miłości i straty

 

Ohh…
A w tym domu, słyszę głos
obrazy wszystkich
opowiadają bajki o
twarzach, które kłamią, poza tymi korytarzami
i niosą ciężar miłości i straty

Słowniczek:

to lie to sb – kłamać, okłamywać, lie – kłamstwo; to lie through one’s teeth – kłamać w żywe oczy;

lie – leżeć; lay – kłaść

awake – przebudzony; to keep sb awake – nie pozwolić komuś zasnąć; to awake to sth – uświadomić coś sobie

ivory – kość słoniowa, wyroby z kości słoniowej; ivories – klawisze (pianina),

tale – opowieść, zmyślona historia; fairy – tale – bajka; to tell tales – zmyślać

carry – nosić,

weight – ciężar, waga, to lose weight – tracić na wadze; to put on weight – przybierać na wadze; to weight sb with sth – obarczać kogoś czymś

loss – strata; to be at a loss to do sth – nie wiedzieć, jak coś zrobić; loss adjustment – likwidacja szkody

beyond – poza czymś

mourn – żałować, opłakiwać, to mourn for – opłakiwać stratę kogoś, pogrążać się w żałobie

to burden sb with sth – obciążać kogoś czymś, burden – ciężar, obciążenie

Dopasowanka: Dopasuj słowa ze słowniczka do odpowiednich zdań:

1. I`m really sorry for your ……. . I know, you`ll miss your grandfather.

2. In 17`th century, ………….. was as valuable as gold is nowadays.

3. Don`t listen to John. He always tells this …….. about his „imaginary” success, he hasn`t ever achieved.

4. She`s been …….. for her death husband since 3 months now.

5. I need some sleep. The noise ………. the house  …….   …..    ……… tonight.

6. Being overweight may be a real …………  for your heart, what may cause a stroke.

7. You should eat lots of vegetables to be healthier and …….   your ……… .

8. Why do you always …… to me about how much money you spend?

Odpowiedzi:
1. loss, 2. ivory, 3. tales, 4. mourning, 5. beyond, kept me awake 6. burden, 7. lose weight, 8. lie

Dodaj komentarz