Lost Stars – Adam Levine

W dzisiejszym poście piosenka, może już nie najnowsza, gwiazdy Maroon5 – Adama Levine, który wystąpił z tymże utworem w filmie „Begin Again”. W sam raz na jesienno – zimową zadumę (i piosenka i film).

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Please don’t see just a boy caught up
in dreams and fantasies
Please see me reaching out for
someone I can’t see
Take my hand let’s see where we wake up tomorrow
Best laid plans sometimes
are just a one night stand
I’d be damned Cupid’s demanding
back his arrow
So let’s get drunk on our tears and

God, tell us the reason youth is
wasted
on the young
It’s hunting season and
the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars,
trying to light up the dark?

Who are we? Just a speck of dust within the galaxy?
Woe is me, if we’re not careful
turns into reality
Don’t you dare let our best
memories bring you sorrow
Yesterday I saw a lion kiss a deer
Turn the page maybe we’ll find
a brand new ending
Where we’re dancing in our tears and

God, tell us the reason
youth is wasted on the young
It’s hunting season and
the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars,
trying to light up the dark?

I thought I saw you out there crying
I thought I heard you call my name
I thought I heard you out there crying
Just the same

God, give us the reason
youth is wasted on the young
It’s hunting season and this
lamb is on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars,
trying to light up the dark?

I thought I saw you out there crying
I thought I heard you call my name
I thought I heard you out there crying

But are we all lost stars,
trying to light up the dark?
But are we all lost stars,
trying to light up the dark?

Proszę, nie postrzegaj tylko chłopca
porwanego w marzenia i fantazje
Proszę, zobacz mnie sięgającego po
kogoś, kogo nie widzę
Weź mnie za rękę – zobaczmy, gdzie się jutro obudzimy
Nawet najlepsze plany  czasem
są tylko jednorazową przygodą
Byłbym przeklęty, Kupidyn
żąda swojej strzały z powrotem
Więc upijmy się, nasze łzy i

Bóg, powiedzą nam jaki jest powód,
młodość jest marnowana na młodych
To sezon polowań,
a barankiw biegu
Szukając znaczenia
Ale czy wszyscy jesteśmy zagubionymi gwiazdami,
próbującymi rozjaśnić ciemność?

Kim jesteśmy? Tylko drobinką kurzu pośród galaktyki?
Biada mi, jeśli nie będziemy uważać,
zmieni się w rzeczywistość
Nie waż się pozwolić, by nasze najlepsze
wspomnienia przyniosły ci smutek
Wczoraj widziałem, jak lew całuje jelenia
Przewróć stronę, może znajdziemy
całkiem nowe zakończenie
Gdzie tańczymy w naszych łzach i

Bóg, powie nam jaki jest powód,
młodość jest marnowana na młodych
To sezon polowań,
a baranki są w biegu
Szukając znaczenia
Ale czy wszyscy jesteśmy zagubionymi gwiazdami,
próbującymi rozjaśnić ciemność?

Myślałem, że widziałem cię jak płaczesz
Myślałem, że słyszałem, jak wołasz moje imię
Myślałem, że słyszałem cię, jak płaczesz
Tak samo

Bóg, powie nam jaki jest powód,
młodość jest marnowana na młodych
To sezon polowań,
a baranki są w biegu
Szukając znaczenia
Ale czy wszyscy jesteśmy zagubionymi gwiazdami,
próbującymi rozjaśnić ciemność?

Myślałem, że widziałem cię jak płaczesz
Myślałem, że słyszałem, jak wołasz moje imię
Myślałem, że słyszałem cię, jak płaczesz

Ale czy wszyscy jesteśmy zagubionymi gwiazdami,
próbującymi rozjaśnić ciemność?
Ale czy wszyscy jesteśmy zagubionymi gwiazdami,
próbującymi rozjaśnić ciemność?

Słowniczek:

to see – widzieć, zobaczyć, ujrzeć, postrzegać

to catch up – nadrabiać, doganiać, porywać, złapać; caught up (II i III forma od „catch up” – porwany, złapany, doganiający)

to reach out – sięgać, wyciągać rękę, docierać, osiągać

best laid plan” – nawet najlepszy plan; najlepszy plan

one night stand – jednorazowa przygoda; przelotna przygoda (miłosna)

damned – przeklęty, cholerny

to demand – żądać, domagać się

arrow – strzała, strzałka, grot

reason – powód, przyczyna

youth – młodość, młodzież

wasted – marnowany, zmarnowany

hunting – polowanie, myśliwstwo

lamb – baranek, jagnię, owieczka; jagnięcina

on the run – w biegu

meaning – znaczenie, sens

speck – drobinka, odrobina, punkcik, szczypta;  speck of dust – drobinka kurzu

woe is me – biada mi

Don`t you dare! – Ani się waż! ; Nie waż się!

to dare – odważyć się; śmieć (np. nie śmię); ważyć się, prowokować

sorrow – smutek, żal, boleść

deer – jeleń

brand new – całkiem nowy, nowiutki, fabrycznie nowy

 

Dodaj komentarz