Look around w piosence Red Hot Chilli Peppers „Look around”

Rozejrzyj się! Stare dobre Papryczki znów dają czadu! Poza tym, z okazji piątku, warto się porozglądać za opcją odpoczynku po całym tygodniu pracy! Do dzieła!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:

Woo!
Stiff club, its my nature,
custom love is the nomenclature.
Turn down mass confusion,
hit the road because we just keep cruisin’.
Double my fun, double my vision,
long hard look at my last decision.
Hustle here, hustle there,
hustle me bitch and you best beware.

Its emotional and I told you so,
but you had to know so I told you.
Soft walk to horizon,
one big crash that no one dies in.
This for the folks in Pay-it-ville,
it’ll come true if you say it will.

Look around (x3)
All around (x3)

Its emotional and I told you so,
but you had to know so I told you.
Please don’t look right through me,
hurts my heart when you do that to me.
Street lights out my window,
City May breeze gonna stroke my skin though.
Just a lot of words on an old brick wall,
rob a lot of banks got a PEDIGREE SCRAWL
Put my peg into your square,
run around like we just don’t care.

Look around (x3)
All around (x3)
Oh yeah ah
Woo!

Move it ah gotta get ya,
wanna getcha
Move it ah gotta get ya,
gonna getcha

Look around (x3)
All around (x3)
Oh yeah ah

When I’m feeling small and I’m
Hitting a wall
Wanna feel it all around

When I’m feeling small and I’m
Hitting a wall
Wanna feel it all around

 

Tłumaczenie piosenki:

Woo!
Sztywny klub, to moja natura,
zwyczaj miłości jest nomenklaturą.
Odrzuć masowe zamieszanie,
wyjedź w drogę, bo właśnie kursujemy.
Zdubluj moją zabawę, zdubluj mój wzrok,
długie, ciężkie spojrzenie na moją ostatnią decyzję.
Zgiełk tu, zgiełk tam,
popchnij mnie suko i najlepiej uważaj.

To emocjonalne i tak ci powiedziałem,
ale musiałeś to wiedzieć, więc powiedziałem ci.
Łagodny spacer do horyzontu,
jedna wielka stłuczka, w której nikt nie umiera.
To dla ludzi w Płać-za to- miejski,
to stanie się prawdą, jeśli powiesz żeby się stało.

Rozejrzyj się (x3)
Wszędzie dokoła (x3)

To emocjonalne i tak ci powiedziałem,
ale musiałeś to wiedzieć, więc powiedziałem ci.
Proszę nie patrz prosto przeze mnie,
boli moje serce gdy robisz tak mi.
Uliczne światła za moim oknem,
chociaż bryza City May  głaska moją skórę.
Tylko dużo słów na starej ceglanej ścianie,
rabuję dużo banków bazgram genealogię
wkładam kołek do kwadratu,
spotykamy się, jakby nam nie zależało.

Rozejrzyj się (x3)
Wszędzie dookoła (x3)
O tak, ah
Woo!

Przesuń to, będę cię miał,
chcę cię mieć
Przesuń to, będę cię miał,
będę cię miał

Rozejrzyj się (x3)
Wszędzie wkoło (x3)
Oh yeah ah

Kiedy czuję się mały i
Uderzam w ścianę
Chcę czuć to wszędzie dookoła

Kiedy czuję się mały i
Uderzam w ścianę
Chcę czuć to wszędzie dookoła

 

Słowniczek:

stiff – sztywny, skostniały, zimny

custom – zwyczaj, obyczaj, tradycja

nomenclature – nomenklatura, nazewnictwo

to turn down – odrzucać, zmniejszać

mass – masa; masowy

confusion – zamieszanie, dezorientacja, chaos

to hit the road – wyruszyć, ruszyć w drogę

cruising – kurs, rejs, rejsowanie, krążenie po morzach

vision – wzrok, widzenie, wizja

hustle – ścisk, krzątanina, rwetes, popychanie; to hustle – popychać, ponaglać

bitch – suka

to beware – uważać, strzec się, być ostrożnym

crash – stłuczka, wypadek, kraksa

folks – ludzie, ludność

to look around – rozglądać się, rozejrzeć się, oglądać się za siebie

around – dookoła, wokoło

to stroke – głaskać, pogłaskać; stroke – wylew 

though – chociaż, jednak

brick – cegła, ceglany

to rob – rabować, obrabować, okraść

pedigree – genealogia, rodowód

scrawl – bazgranina; to scrawl – bazgrać, nasmarować, mazać, gryzmolić

peg – wieszak, palik, kołek

square – kwadrat, plac, skwer; kwadratowy

square peg in a round hole – ktoś, kto nie pasuje do danej sytuacji, nie nadaje się do czegoś 

 

Dodaj komentarz