Let It Go – Idina Menzel

Czy już kiedyś wspominaliśmy, że w bajach jest mnóstwo piosenek z ogromną ilością świetnych słówek? Pewnie tak! A dziś na tapecie piosenka z nowego Disneyowskiego filmu „Frozen” – pełna dobroci nawet z poziomu C1. Warto spojrzeć i posłuchać 😉

The snow glows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation, and it looks like I’m the Queen
The wind is howling like the swirling storm inside
Couldn’t keep it in; Heaven knows I’ve tried

Don’t let them in, don’t let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don’t feel, don’t let them know
Well now they know

Let it go, let it go
Can’t hold it back any more
Let it go, let it go
Turn away and slam the door
I don’t care what they’re going to say
Let the storm rage on
The cold never bothered me anyway

It’s funny how some distance
Makes everything seem small
And the fears that once controlled me
Can’t get to me at all

It’s time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me,
I’m free!

Let it go, let it go
I am one with the wind and sky
Let it go, let it go
You’ll never see me cry
Here I stand
And here I’ll stay
Let the storm rage on

My power flurries through the air into the ground
My soul is spiraling in frozen fractals all around
And one thought crystallizes like an icy blast
I’m never going back, the past is in the past

Let it go, let it go
And I’ll rise like the break of dawn
Let it go, let it go
That perfect girl is gone
Here I stand
In the light of day
Let the storm rage on
The cold never bothered me anyway.

Śnieg jarzy się biało na górze dziś wieczorem
Nie widać ani śladu stopy
Królestwo izolacji i wygląda na to, że jestem Królową
Wiatr wyje jak kłębiąca się burza w środku
Nie mogłam trzymać tego w środku; Niebiosa wiedzą, że próbowałam

Nie wpuszczaj ich, nie pozwól im zobaczyć
Bądź dobrą dziewczyną, zawsze musisz być
Ukryj, nie czuj, nie pozwól im wiedzieć
Cóż, teraz wiedzą

Odpuść, odpuść
Nie mogę tego wstrzymywać już dłużej
Odpuść, odpuść
Odwróć się i zatrzaśnij drzwi
Nie obchodzi mnie, co oni powiedzą
Pozwól burzy szaleć
Zimno nigdy mnie nie denerwowało, w każdym razie

To zabawne, jak pewna odległość
Sprawia, że wszystko wydaje się małe
I obawy, które kiedyś mnie kontrolowały
Nie mogą do mnie dotrzeć wcale

Już czas zobaczyć, co mogę zrobić
By przetestować granice i przełamać się
Żadnego dobrze, żadnego źle, żadnych zasad dla mnie,
Jestem wolna!

Odpuść, odpuść
Jestem jedna z wiatrem i niebem
Odpuść, odpuść
Nigdy nie zobaczysz, jak płaczę
Stoję tutaj
I tutaj zostanę
Pozwól burzy się kłębić

Moja moc wstrząsa przez powietrze do ziemi
Moja dusza porusza się spiralnie w zmrożonych fraktalach dokoła
I jedna myśl krystalizuje jak lodowy podmuch
Nigdy nie wrócę, przeszłość jest w przeszłości

Odpuść, odpuść
I urosnę jak wzejście świtu
Odpuść, odpuść
Tej idealnej dziewczyny nie ma
Stoję tutaj
W świetle dnia
Pozwól burzy szaleć
Zimno nigdy mnie nie denerwowało, w każdym razie.

Słowniczek:

to glow – jarzyć się, żarzyć się, palić się, promienieć

footprint – ślad stopy, ślad

kingdom – królestwo; korona

isolation – izolacja, odosobnienie, separacja

to howl – wyć, zawyć; howl – wycie, jęczenie

swirling – wirujący, kłębiący się; to swirl – wirować, kłębić, kotłować

to conceal – ukryć, ukrywać, zamaskować

to hold back – wstrzymywać, powstrzymywać, pohamować

to turn away – odwrócić się, odwracać się; to turn sb away – odprawić kogoś z kwitkiem

to slam – trzaskać, zatrzasnąć

to rage – szaleć, wściekać się; rage – wściekłość

to bother – denerwować; kłopotać

to break through – przełamać się, przebić się, przedrzeć się

to flurry – wstrząsać, zdenerwować; flurry – nawałnica, śnieżyca, ulewa

to spiral – poruszać się spiralnie

fractal – fraktal (cząstka); wstęga

to crystallize – krystalizować; wyrażać się jasno

blast – podmuch; eksplozja; ryk

dawn – świt; brzask