Last Christmas – Wham!, cover Florence

Wesołych Świąt! Wszystkiego najlepszego i mnóstwo radości oraz bezwysiłkowej nauki angielskiego życzymy dziś piosenką, której jedni nienawidzą, a inni nie wyobrażają sobie bez niej Świąt… Wykon – Florence 😉 (w filmiku niespdzianka dla uczących się hiszpańskiego)!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
(You gave it away)
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special
(Special)

Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me

(Happy Christmas)
I wrapped it up and sent it
With a note saying ‚I love you,’ I meant it
Now I know what a fool I’ve been
But if you kissed me now I know you’d fool me again

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
(You gave it away)
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special
(Special)

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special
(Special)

Oh, oh my baby

Crowded room, friends with tired eyes
I’m hiding from you and your soul of ice
My god, I thought you were someone to rely on
Me, I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore him apart
Ooh hoo, now I’ve found a real love
You’ll never fool me again

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
(You gave it away)
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special
(Special)

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
(You gave me away)
This year to save me from tears
I’ll give it to someone special
(Special)

A face on a lover with a fire in his heart
(Gave you my heart)
A man undercover but you tore him apart
Maybe next year I’ll give it to someone
I’ll give it to someone special
(Special):)

Someone
Someone
I’ll give it to someone
I’ll give it to someone special

Who’ll give me something in return
(I’ll give it to someone)
Hold my heart and watch it burn
(I’ll give it to someone)
(I’ll give it to someone)
(I’ll give it to someone special)

I thought you were here to stay
How can you love me for a day?
I thought you were someone special!

W ostatnie Święta dałem ci moje serce
Ale następnego dnia, rozdałaś je
W tym roku, żeby uchronić mnie od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

W ostatnie Święta dałem ci moje serce
Ale następnego dnia, rozdałaś je
W tym roku, żeby uchronić mnie od łez
Dam je komuś wyjątkowemu
(Wyjątkowemu)

Kto się sparzył, dmucha na zimne
Utrzymuję dystans, ale ty wciąż przyciągasz mój wzrok
Powiedz mi kochanie, czy mnie rozpoznajesz?
Cóż, minął rok, to mnie nie zaskakuje

(Wesołych Świąt)
Zapakowałem to i wysłałem
Z notatką, mówiącą `Kocham cię’ miałem to na myśli
Teraz wiem, jakim byłem głupcem
Ale gdybyś teraz mnie pocałowała, wiem, że znów byś mnie ogłupiła

W ostatnie Święta dałem ci moje serce
Ale następnego dnia, rozdałaś je
(Rozdałaś je)
W tym roku, żeby uchronić mnie od łez
Dam je komuś wyjątkowemu
(Wyjątkowemu)

W ostatnie Święta dałem ci moje serce
Ale następnego dnia, rozdałaś je
(Rozdałaś je)
W tym roku, żeby uchronić mnie od łez
Dam je komuś wyjątkowemu
(Wyjątkowemu)

Oh, oh moja kochana

Zatłoczony pokój, przyjaciele ze zmęczonymi oczyma
Chowam się przed tobą i przed twoją duszą z lodu
Mój Boże, myślałem, że jesteś kimś, na kim można polegać
Ja, myślę, że byłem tylko ramieniem do wypłakania

Twarz na kochanka z ogniem w jego sercu
Mężczyzna pod przykrywką, ale ty go rozerwałaś
Ooh hoo, teraz znalazłem prawdziwą miłość
Już nigdy mnie nie ogłupisz

W ostatnie Święta dałem ci moje serce
Ale następnego dnia, rozdałaś je
(Rozdałaś je)
W tym roku, żeby uchronić mnie od łez
Dam je komuś wyjątkowemu
(Wyjątkowemu)

W ostatnie Święta dałem ci moje serce
Ale następnego dnia, rozdałaś je
(Rozdałaś je)
W tym roku, żeby uchronić mnie od łez
Dam je komuś wyjątkowemu
(Wyjątkowemu)

Twarz na kochanka z ogniem w jego sercu
(Dałem ci moje serce)
Mężczyzna pod przykrywką, ale rozerwałaś go
Może w przyszłym roku dam je komuś
Dam je komuś wyjątkowemu
(Wyjątkowemu)

Komuś
Komuś
Dam je komuś
Dam je komuś wyjątkowemu

Kto da mi coś  w zamian
(Dam je komuś)
Trzymaj moje serce, patrz jak płonie
(Dam je komuś)
(Dam je komuś)
(Dam je komuś wyjątkowemu)

Myślałem, że byłaś tu, by zostać
Jak możesz kochać mnie przez dzień?
Myślałem, że byłaś kimś wyjątkowym!

Słowniczek:

last – ostatni, zeszły, ubiegły

Christmas – Boże Narodzenie, Święta

very next – już następnego, zaraz następnego

to give away – rozdać, obdarować, zdradzić tajemnicę

to save – zaoszczędzić, uratować, chronić

tears – łzy

once bitten, twice shy – kto się na gorącym sparzył, na zimne dwa razy dmucha; once – raz; bitten – ugryziony; twice – podwójnie; shy – nieśmiały

to keep distance – trzymać odległość, zachować dystans

to catch sb`s eye – przyciągać czyjś wzrok, łapać czyjeś spojrzenie

to recognize – rozpoznać

to wrap up – zapakować, skończyć

to send – wysłać

note – notatka, uwaga

fool – głupiec, głupi, dureń; to fool – oszukać, wygłupić się

crowded – zatłoczony, ciasny

tired – zmęczony, znużony

to hide – ukrywać się, chować się

to rely on – polegać na, zaufać, zdać się na

shoulder – ramię, bark

undercover – tajny, pod przykrywką

tear apart – rozerwać, zrywać

Dodaj komentarz