L.O.V.E – Let one`s Voice Emerge – Fergie & Keke Palmer

L.O.V.E – to numer bardzo ciekawy. Dużo tam miłości (w tekście), ale tak naprawdę celem piosenki było dotarcie do jak największej liczby obywateli USA, którzy nie brali udziału w wyborach (elections), żeby oczywiście do nich przystąpili. Piosenka więc jest polityczna, ale zawiera potrzebne słówko, które czasem może umknąć, czyli „emerge”.

Tekst piosenki:

One voice means more than you know
Remember that you have a say
It’s your one chance to channel your hopes
So, don’t let this chance slip away

(‘Cause every one matters)
It might seem like a whisper
Something no one else will hear
(But if we’re together)
Truth grows louder and louder
Speak from your conscience with nothing to fear

L.O.V.E.
Let One Voice Emerge
L.O.V.E.
Let your voice be heard

(Women together)
L.O.V.E.
Let One Voice Emerge

Sisters, it’s time, for sure
To honor every sacrifice
Of the brave ones who’ve gone before
‘Cause they’ve already paid the price

(And every one matters)
It might seem like a whisper
Something no one else will hear
(But if we’re together)
Truth grows louder and louder
Speak from your conscience with nothing to fear

L.O.V.E.
Let One Voice Emerge
L.O.V.E.
Let your voice be heard

L.O.V.E.
Let One Voice Emerge
L.O.V.E.
Let your voice be heard

(‘Cause every one matters)
It might seem like a whisper
(Women together)
‘Til you learn you can roar
(We can do better)
Truth grows louder and louder
Voices together
Like notes in a chord
Notes in a chord

L.O.V.E
Let one voice emerge
L.O.V.E
Let one voice emerge
Let your voice be heard
L.O.V.E
Let one voice emerge
L.O.V.E
Let your voice be heard
L.O.V.E
Let one voice emerge
L.O.V.E
Let your voice be heard

Tłumaczenie piosenki:

Jeden głos znaczy więcej, niż wiesz
Pamiętaj, że masz coś do powiedzenia
To twoja szansa, by przekazać swoje nadzieje
Więc, nie pozwól tej szansie się wymknąć

(Bo każdy ma znaczenie)
To może wydawać się, jak szept
Coś, czego nikt inny nie usłyszy
(Ale jeśli jesteśmy razem)
Prawda rośnie głośniej i głośniej
Mów ze swojego sumienia bez strachu

L.O.V.E.
Pozwól każdemu głosowi się ukazać
L.O.V.E.
Pozwól, żeby twój głos był usłyszany
L.O.V.E.
Pozwól każdemu głosowi się ukazać

Siostry, to czas, na pewno
By honorować każde poświęcenie
Tych odważnych, którzy odeszli wcześniej
Bo oni już zapłacili cenę

(I każdy się liczy)
To może wydawać się, jak szept
Coś, czego nikt inny nie usłyszy
(Ale jeśli jesteśmy razem)
Prawda rośnie głośniej i głośniej
Mów ze swojego sumienia bez strachu

L.O.V.E.
Pozwól każdemu głosowi się ukazać
L.O.V.E.
Pozwól, żeby twój głos był usłyszany

L.O.V.E.
Pozwól każdemu głosowi się ukazać
L.O.V.E.
Pozwól, żeby twój głos był usłyszany

(Bo każdy się liczy)
To może wydawać się jak szept
Aż nauczysz się jak ryczeć
(Możemy lepiej)
Prawda rośnie głośniej i głośniej
Głosy razem
Jak nuty w akordzie
Nuty w akordzie

L.O.V.E
Pozwól każdemu głosowi się ukazać
L.O.V.E
Pozwól każdemu głosowi się ukazać
Pozwól swojemu głosowi, by był usłyszany
L.O.V.E
Pozwól każdemu głosowi się ukazać
L.O.V.E
Pozwól swojemu głosowi, by był usłyszany
L.O.V.E
Pozwól każdemu głosowi się ukazać
L.O.V.E
Pozwól swojemu głosowi, by był usłyszany

Słowniczek:

 a voice – głos; to voice – wyrażać

to have one’s say – wypowiedzieć się, wypowiadać się; to say – mówić

to channel – kierować; a channel – kanał

to slip away – wymykać się, szybko przemijać

hopes – nadzieje

whisper – szept; szeptać

to grow – rosnąć; hodowć; uprawiać (rośliny)

loud – głośny; louder – głośniejszy

conscience – sumienie

to fear – bać się, obawiać się

to emerge – wyłaniać się, wychodzić na jaw, ukazać się, pojawić się

sacrifice – poświęcenie, składać ofiarę

brave – odważny, dzielny

to roar – ryczeć, wrzeszczeć, grzmieć

notes – nuty, notatki

chord – akord; to strike a chord with sb – trafiać do kogoś

Dopasowanka:

Dopasuj słówka ze słowniczka w odpowiednie zdania:

1. People who read ……….. fluently seem amazing and awesome to me!

2. My father used to …….. plants in his garden, but now he has problems with his back, and can`t do this anymore.

3. Joan, how could you do this to me? I ………. my best shirt for you, and you simply stained it with tomato sauce!

4. When you are sitting in the reading room, you should ………. instead of speaking loudly.

5. Professor, I`m afraid that an unpleasant error ………. here in our research.

6. There are two main types of …….. : minor and major.

7. Who do you consider to be the …….. ? Batman, or Superman?

8. We all know, that the cow goes moo, and the lion goes …….., but what does the fox say?

9. If you feel stressed, you should visualize your bad emotions and ………  them outside your body.

10. She sings so beautifully! She`s got an angel`s ……… .

Odpowiedzi:
1. notes, 2. grow, 3. sacrificed, 4. whisper, 5. emerged, 6. chords, 7. bravest, 8. roar, 9. channel, 10. voice.

Dodaj komentarz