Kill`Em With Kindness – Selena Gomez

Selena dorosła… No cóż, teraz jest już dorosłą, ex-panną Justina Biebera, i zabija dobrocią cały świat. Serio – numer ma kilka użytecznych zwrotów – co pozytywnie zaskakuje. Wobec tego, lecimy z tą Seleną:

    

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

The world can be a nasty place
You know it, I know it, yeah
We don’t have to fall from grace
Put down the weapons you fight with

Kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Kill ’em, kill ’em, kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

We’re running out of time
Chasing our lies
Everyday a small piece of you dies
Always somebody
You’re willing to fight, to be right

Your lies are bullets
Your mouth’s a gun
And no war and anger
Was ever won
Put out the fire before igniting
Next time you’re fighting

Kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Kill ’em, kill ’em, kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now

Your lies are bullets
Your mouth’s a gun
No war and anger
Was ever won
Put out the fire before igniting
Next time you’re fighting

Kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Kill ’em, kill ’em, kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Kill ’em with kindness
Go ahead, go ahead, go ahead now

Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now
Go ahead, go ahead now

Świat może być okropnym miejscem
Ty to wiesz, ja to wiem, yeaah
Nie musimy  popadać w niełaskę
Odłóż bronie, którymi walczysz

Zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Zabij ich, zabij ich, zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Śmiało, no dalej, śmiało teraz

Kiedy kończy ci się czas
Goniąc nasze kłamstwa
Codziennie mały kawałek ciebie umiera
Zawsze ktoś
Jesteś chętny, żeby walczyć, żeby mieć rację

Twoje kłamstwa są pociskami
Twoje usta to pistolet
I żadna wojna ani gniew
Nie została wygrana
Zgaś ogień zanim ulegnie samozapłonowi
Następnym razem, gdy będziesz walczył

Zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Zabij ich, zabij ich, zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Śmiało, no dalej, śmiało teraz

Śmiało, no dalej, śmiało teraz
Śmiało, no dalej, śmiało teraz

Twoje kłamstwa są pociskami
Twoje usta to pistolet
I żadna wojna ani gniew
Nie została wygrana
Zgaś ogień zanim ulegnie samozapłonowi
Następnym razem, gdy będziesz walczył

Zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Zabij ich, zabij ich, zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Zabij ich życzliwością
Śmiało, no dalej, śmiało teraz

Śmiało, śmiało teraz
Śmiało, śmiało teraz
Śmiało, śmiało teraz

Słowniczek:

nasty – okropny, brzydki, nieprzyjemny, paskudny, wstrętny

to fall from grace – popaść w niełaskę, wypaść z łask

weapon – broń

Kill`em with kindness = Kill them with kindness –  Zabij ich życzliwością

to kill (sb) with kindness – zabić kogoś uprzejmością; zagłaskać kogoś na śmierć

kindness – dobroć, życzliwość

Go ahead! – Śmiało! (jako zachęta do zrobienia czegoś)

to run out of (sth) – skończyć się, zabraknąć; np. We`re running out of water. – Kończy nam się woda.

to chase – gonić, ścigać

lies – kłamstwa, łgarstwo

piece – kawałek, część

willing – chętny, skory, ochoczy

bullet – pocisk, kula

mouth – usta

war – wojna

anger – gniew, złość

to put out – zgasić, ugasić

igniting – samozapalny; zapalenie się, powodowanie zapłonu; Właściwości wybuchowe

to ignite – zapalać, palić, zapalać się, powodować zapłon

Dodaj komentarz