Kids Again – Example

Z okazji naszego pierwszego 1 kwietnia na Songlish, piosenka o dziecinnym zachowaniu. Także kłamanie dozwolone! A od nas szczere życzenia wesołej wiosny i szybkiej nauki angielskiego!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary – wybierz poprawną odpowiedź

 

We’ll be whoever we wanna be
We’ll laugh in the face of teachers
We’ll see wherever we wanna see
Run away from home they’ll never reach us
I wanna feel oh so young today
I don’t wanna do whatever they tell me
I wanna feel oh so young today
So let’s behave like kids again
Kids again, kids again
Let’s behave like kids again
Kids again, kids again
Let’s behave like kids again

We’ll be whoever we wanna be
Behave like despicable creatures
We’ll see wherever we wanna see
We don’t need Nintendo’s, or Adidas
I wanna feel oh so young today
I don’t wanna do whatever they tell me
I wanna feel oh so young today
So let’s behave like kids again
Kids again, kids again, let’s behave like kids again
Bring your friends, let’s pretend, let’s behave like kids again

Let’s behave like kids again

I’m happy with you, but I need the truth
And I miss my youth, it was oh so simple
I’m happy with you, but I need the truth
And I miss my youth, it was oh so simple

Kids again, kids again
Let’s behave like kids again
Kids again, kids again
Let’s behave like kids again

Będziemy kimkolwiek chcemy być
Będziemy się śmiać w twarz nauczycielom
Zobaczymy gdziekolwiek będziemy chcieli zobaczyć
Uciekniemy z domu, oni nas nigdy nie dogonią
Chcę się czuć tak młodo dziś
Nie chcę robić tego, co mi mówią
Chcę się czuć tak młodo dziś
Więc zachowujmy się znów jak dzieci
Znów dzieci, znów dzieci
Zachowujmy się znów jak dzieci
Znów dzieci, znów dzieci
Zachowujmy się znów jak dzieci

Będziemy kimkolwiek chcemy być
Zachowamy się jak nikczemne kreatury
Zobaczymy, co będziemy chcieli zobaczyć
Nie potrzebujemy Nintendo, czy Adidasa
Chcę się czuć tak młodo dziś
Więc zachowujmy się znów jak dzieci
Znów dzieci, znów dzieci
Zachowujmy się znów jak dzieci
Znów dzieci, znów dzieci
Przyprowadź swoich przyjaciół, udawajmy, zachowujmy się znów jak dzieci

Zachowujmy się znów jak dzieci

Jestem z tobą szczęśliwy, ale potrzebuję prawdy
I tęsknię za moją młodością, była taka prosta
Jestem z tobą szczęśliwy, ale potrzebuję prawdy
I tęsknię za moją młodością, była taka prosta

Znów dzieci, znów dzieci
Zachowujmy się znów jak dzieci
Znów dzieci, znów dzieci
Zachowujmy się znów jak dzieci  

Słowniczek:

example – przykład, wzór

whoever – ktokolwiek, każdy kto

to laugh – śmiać się

face – twarz

teacher – nauczyciel, nauczycielka

to run away – uciec, zwiać, zbiec

to reach (sb/sth) – dogonić (kogoś/coś), dosięgnąć, docierać (do kogoś/czegoś), osiągnąć

to behave – zachować się, zachowywać się

despicable – nikczemny, podły

creature – istota, kreatura, stworzenie

to bring – przynieść, przynosić, przyprowadzić

to pretend – udawać, symulować

truth – prawda, prawdziwość

youth – młodość, młodzież

Dodaj komentarz