Just The Two Of Us – Will Smith

Mało kto, wsłuchując się w romantyczną piosenkę „Just The Two Of Us” powiedziałby, że jest to piosenka o ojcu i synu. Zwłaszcza, że rzadko wsłuchujemy się w tekst. Z numerem „Just The Two Of Us” możemy pięknie uczcić Dzień Ojca, a dodatkowo przypomnieć sobie kilka słówek z poziomu B2.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Just the two of us, yeah
Just the two of us
Just the two of us

From the first time the doctor
placed you in my arms
I knew I’d meet death ‚fore I’d
let you meet harm
Although questions arose in my mind,
would I be man enough?
Against wrong, choose right and be standin’ up
From the hospital that first night
Took a hour just ta get the car seat in right
People drivin’ all fast,
got me kinda upset
Got you home safe, placed you in your bassinet

That night I don’t think one wink I slept
As I slipped out my bed, to your crib I crept
Touched your head gently,
felt my heart melt
‚Cause I know I loved you more than life itself

Then to my knees, and I begged the Lord please
Let me be a good daddy, all he needs
Love, knowledge, discipline too
I pledge my life to you, uh

Just the two of us, we can make it if we try
Just the two of us
Just the two of us, building castles in the sky
Just the two of us, you and I

Five years old, bringing comedy
Everytime I look at you I think man a little me just like me
Wait an see gonna be tall makes me laugh ’cause
You got your dads ears an all
Sometimes I wonder, what you gonna be?
A General, a Doctor, maybe a MC
Haha, I wanna kiss you all the time
But I will test that butt when you cut outta line

Trudat uh uh uh why you do dat?
I try to be a tough dad, but you be makin’ me laugh
Crazy joy, when I see the eyes of my baby boy
I pledge to you, I will always do
Everything I can show you how to be a man
Dignity, integrity, honor an’ I don’t mind if you lose
Long as you came with it an’ you can cry, ain’t no shame it it

It didn’t work out with me an your mom
But yo, push come
to shove you was conceived in love
So if the world attacks, and you slide off track
Remember one fact, I got your back

Just the two of us, we can make it if we try
Just the two of us
Just the two of us, building castles in the sky
Just the two of us, you and I

It’s a full time job to be a good dad
You got so much more stuff than I had
I gotta study just to keep with the changin’ times
101 Dalmations on your CD-ROM
See me, I’m tryin to pretend I know
On my PC where that CD go

But yo, ain’t nuthin’ promised, one day I’ll be gone
Feel the strife, but trust life does go wrong
But just in case, it’s my place to
impart
One day some girl’s gonna break your heart
And ooh ain’t no pain like from the opposite sex
Gonna hurt bad, but don’t take it out on the next son

Throughout life people will make you mad
Disrespect you and treat you bad
Let God deal with the things they do
‚Cause hate in your heart will consume you too
Always tell the truth, say your prayers
Hold doors, pull out chairs, easy on the swears
You’re living proof that dreams come true
I love you and I’m here for you, uh

Just the two of us, we can make it if we try
Just the two of us
Just the two of us, building castles in the sky
Just the two of us, you and I

Just the two of us
Just the two of us, building castles in the sky
Just the two of us, you and I

Just the two of us, I’m always here for you
Whatever you need just call on me
Whatever you need I’ll be there for anytime
You and I

Just the two of us
Just the two of us, building castles in the sky
You and I, just the two of us

Tylko my dwaj, tak
Tylko my dwaj
Tylko my dwaj

Od pierwszego momentu, gdy lekarz
umieścił cię w moich ramionach
Wiedziałem, że prędzej bym umarł, niż pozwolił,
by spotkała cię krzywda
Choć pytania powstały w mym umyśle,
czy będę dość mężczyzną?
Przeciw złemu, wybierać dobre i stawiać czoła
Ze szpitala tej pierwszej nocy
Zabrało godzinę by ustawić dobrze fotelik
Ludzie, pędzący tak szybko, sprawili,
że się zdenerwowałem
Przywiozłem cię bezpiecznie do domu, włożyłem do kołyski

Tej nocy nie sądzę, bym choć na mrugnięcie zasnął
Wyśliznąłem się z łóżka, do twojego łóżeczka się skradłem
Dotknąłem twej głowy łagodnie,
poczułem, że serce mi się topi
Bo wiem, że kochałem cię bardziej niż samo życie

Potem na kolana, i błagałem Pana, proszę
Pozwól mi być dobrym tatą, wszystko, czego on potrzebuje
Miłość, wiedza, dyscyplina też
Zobowiązuję Ci moje życie…

Tylko my dwaj, możemy to zrobić, jeśli spróbujemy
Tylko my dwaj
Tylko my dwaj, budować zamki na niebie
Tylko my dwaj, ty i ja

Pięć lat, przyniosło komedię
Za każdym razem patrzę na ciebie, myślę mały ja, tak jak ja
„Poczekaj, zobaczysz, będę duży” sprawia, że się śmieję, bo
Masz uszy swojego taty
Czasem zastanawiam się dokąd zajdziesz (kim będziesz)?
Genrałem, Lekarzem, może MC (mistrz ceremonii)
Haha, I chcę cię całować cały czas
Ale przetestuję ten tyłek, gdy przekroczysz granicę

Trudat uh uh uh dlaczego to robisz?
Staram się być twardym tatą, ale ty mnie rozśmieszasz
Szalona radość, gdy widzę oczy mojego chłopca
Zobowiązuję ci się, zawsze będę
Wszystko, co mogę ci pokazać, jak być mężczyzną
Godność, uczciwość , honor i nie szkodzi, jeśli przegrasz
Jak długo je masz i potrafisz płakać, nie ma w tym wstydu

Nie wyszło między mną i twoją mamą
Ale yo, naciskam by ci
podetknąć, że byłeś poczęty w miłości
Więc jeśli świat atakuje i ześlizgujesz się ze ścieżki
Pamiętaj jedną rzecz, ubezpieczam cię

Tylko my dwaj, możemy to zrobić, jeśli spróbujemy
Tylko my dwaj
Tylko my dwaj, budować zamki na niebie
Tylko my dwaj, ty i ja

To praca ne pełen etat, by być dobrym tatą
Masz o wiele więcej rzeczy, niż ja miałem
Muszę się uczyć, by nadążyć za zmieniającym się czasem
101 Dalmatyńczyków na twym CD-ROMie
Patrz na mnie, próbuję udawać, że wiem
Gdzie w moim PC ta płyta CD ma wejść

Ale yo, nic nie obiecuję, któregoś dnia odejdę
Poczuj walkę, ale uwierz życie się psuje
Ale na wszelki wypadek, to moje miejsce, by
zakomunikować
Pewnego dnia jakaś dziewczyna złamie ci serce
Oh, nie ma takiego bólu jak od płci przeciwnej
Będzie bolało mocno, ale nie bierz tego na następną, synu

Przez życie ludzie sprawią, że będziesz wściekły
Nie będą cię szanować i będą źle traktować
Pozwól Bogu zmierzyć się z rzeczami, które oni robią
Bo nienawiść w twoim sercu ciebie również skonsumuje
Zawsze mów prawdę, mów swoje modlitwy
Trzymaj drzwi, odsuwaj krzesła, spokojnie z przekleństwami
Jesteś żyjącym dowodem, że marzenia się spełniają
Kocham cię i  jestem tu dla ciebie

Tylko my dwaj, możemy to zrobić, jeśli spróbujemy
Tylko my dwaj
Tylko my dwaj, budować zamki na niebie
Tylko my dwaj, ty i ja

Tylko my dwaj
Tylko my dwaj, budować zamki na niebie
Tylko my dwaj, ty i ja

Tylko my dwaj, zawsze jestem tu dla ciebie
Cokolwiek potrzebujesz, wezwij mnie
Cokolwiek potrzebujesz, będę dla ciebie
Ty i ja

Tylko my dwaj
Tylko my dwaj, budować zamki na niebie
Tylko my dwaj, ty i ja

Słowniczek:

to place – umieścić, umiejscowić

harm – szkoda, krzywda

although – chociaż, choć

arose – powstały (II forma od: arise – arose – arisen ) ; to arise – powstać

upset – zdenerwowany, zasmucony

bassinet – kołyska, łóżeczko dziecięce

wink – mrugnięcie

to slip out – wymknąć się, wyśliznąć się

crib – łóżeczko

crept – skradł się; II i III forma od to creep – crept, crept – skradać się

gently – łagodnie, delikatnie

to melt – topić się, roztapiać się

to pledge – zobowiązać się do czegoś, zastawić, ślubować

dignity – godność

integrity – uczciwość, prawość

to shove – wpakować, podsunąć, podetknąć

to conceive – wyobrażać sobie, wymyślać, począć

strife – walka, konflikt

to impart – nadawać, przekazać, komunikować, podzielić, udzielić

chair – krzesło, fotel

Dodaj komentarz