Just Give Me a Reason – Pink & Nate Ruess

Różowa sobota! Przynajmniej u nas dziś częściowo na różowo – Pink i Nate Ruess dadzą nam kilka powodów, żeby kochać język angielski, bo przecież jesteśmy tylko „zgięci” w tym temacie i wszystko da się naprawić!

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Right from the start
You were a thief
You stole my heart
And I your willing victim
I let you see the parts of me
That weren’t all that pretty
And with every touch you fixed them

Now you’ve been talking in your sleep, oh, oh
Things you never say to me, oh, oh
Tell me that you’ve had enough
Of our love, our love

Just give me a reason
Just a little bit‚s enough
Just a second we’re not broken just bent
And we can learn to love again
It’s in the stars
It’s been written in the scars on our hearts
We’re not broken just bent
And we can learn to love again

I’m sorry I don’t understand
Where all of this is coming from
I thought that we were fine
(Oh, we had everything)
Your head is running wild again
My dear we still have everythin’
And it’s all in your mind
(Yeah, but this is happenin’)

You’ve been havin’ real bad dreams, oh, oh
You used to lie so close to me, oh, oh
There’s nothing more than empty sheets
Between our love, our love
Oh, our love, our love

Just give me a reason
Just a little bit’s enough
Just a second we’re not broken just bent
And we can learn to love again
I never stopped
You’re still written in the scars on my heart
You’re not broken just bent
And we can learn to love again

Oh, tear ducts can rust
I’ll fix it for us
We’re collecting dust
But our love’s enough
You’re holding it in
You’re pouring a drink
No nothing is as bad as it seems
We’ll come clean

Just give me a reason
Just a little bit’s enough
Just a second we’re not broken just bent
And we can learn to love again
It’s in the stars
It’s been written in the scars on our hearts
That we’re not broken just bent
And we can learn to love again

Just give me a reason
Just a little bit’s enough
Just a second we’re not broken just bent
And we can learn to love again
It’s in the stars
It’s been written in the scars on our hearts
That we’re not broken just bent
And we can learn to love again

Oh, we can learn to love again
Oh, we can learn to love again
Oh, oh, that we’re not broken just bent
And we can learn to love again

Od początku
Byłeś złodziejem
Ukradłeś moje serce,
A ja byłam twoją chętną ofiarą
Pozwoliłam ci zobaczyć części mnie
Które nie były takie ładne
I z każdym dotykiem naprawiałeś je

Teraz mówisz przez sen, oh, oh
Rzeczy, których nigdy nie mówiłeś mnie, oh, oh
Powiedz, że masz dość
Naszej miłości, naszej miłości

Tylko daj mi powód
Tylko mały kawałek, wystarczy
Tylko sekundę, nie jesteśmy zepsuci, tylko zgięci
I możemy się nauczyć znów kochać
To jest w gwiazdach
To było zapisane w bliznach w naszych sercach
Nie jesteśmy zepsuci, tylko zgięci
I możemy się nauczyć znów kochać

Przepraszam, że nie rozumiem
Skąd to wszystko się bierze
Myślałem, że było w porządku
(Oh, mieliśmy wszystko)
Twoja głowa znów dziczeje
Moja droga, wciąż mamy wszystko
I to jest w twoim umyśle
(Tak, ale to się dzieje)

Masz naprawdę złe sny, oh, oh
Leżałeś tak blisko mnie, oh, oh
Nie ma nic więcej, niż puste prześcieradło
Pomiędzy naszą miłością, naszą miłością
Naszą miłością, naszą miłością

Tylko daj mi powód
Tylko mały kawałek, wystarczy
Tylko sekundę, nie jesteśmy zepsuci, tylko zgięci
I możemy się nauczyć znów kochać
Nigdy nie przestałem
Jesteś wciąż wpisana w blizny mojego serca
Nie jesteś popsuta, tylko zgięta
I znów możemy się nauczyć kochać

Oh, kanały łzowe mogą rdzewieć
Naprawię to dla nas
Zbieramy kurz
Ale nasza miłość wystarczy
Trzymasz ją w środku
Nalewasz drinka
Nic nie jest tak złe, jak się wydaje
Będziemy oczyszczeni

Tylko daj mi powód
Tylko mały kawałek, wystarczy
Tylko sekundę, nie jesteśmy zepsuci, tylko zgięci
I możemy się nauczyć znów kochać
To jest w gwiazdach
To było zapisane w bliznach w naszych sercach
Nie jesteśmy zepsuci, tylko zgięci
I możemy się nauczyć znów kochać

Tylko daj mi powód
Tylko mały kawałek, wystarczy
Tylko sekundę, nie jesteśmy zepsuci, tylko zgięci
I możemy się nauczyć znów kochać
To jest w gwiazdach
To było zapisane w bliznach w naszych sercach
Nie jesteśmy zepsuci, tylko zgięci
I możemy się nauczyć znów kochać

Oh, możemy się nauczyć znów kochać
Oh, możemy się nauczyć znów kochać
Oh, oh, Nie jesteśmy zepsuci, tylko zgięci
I możemy się nauczyć znów kochać

Słowniczek:

thief – złodziej, łotr

stole – ukradł, ukradła; II forma od to steal – kraść

willing – skłonny, chętny

victim – ofiara

parts – części, kawałki

pretty – ładny, piękny; bardzo, dość

to fix – naprawić, poprawić, przymocować

enough – dość, dosyć, wystarczająco

reason – powód, przyczyna, uzasadnienie

bit – kawałek

broken – zepsuty, stłuczony, złamany, III forma od to break – zepsuć, złamać

bent – zgięty, pochyły, II i III forma od to bend – zgiąć, zginać, pochylać się

to learn – uczyć się

again – znów, znowu, ponownie, jeszcze raz

stars – gwiazdy, gwiazdki

scars – blizny, szramy

to understand – rozumieć, zrozumieć

thought – myślał – II i III forma od think – myśleć, rozmyślać

to run wild – zdziczeć, szaleć

empty – pusty

sheets – prześcieradło

between – pomiędzy, między

tear ducts – kanaliki łzowe; duct – kanał, przewód, kanalik

to rust – rdzewieć, zardzewieć

to collect – zbierać, kolekcjonować

dust – kurz, pył

to pour – wlać, nalać, polać

clean – czysty, gładki; to clean – czyścić, oczyścić

Dodaj komentarz