Impossible w wykonaniu Jamesa Arthur`a

Impossible! It`s Monday again! Dziś na tapecie świeży, brytyjski talent – James Arthur. Impossible to oczywiście cover, ale bardzo przyjemnie słucha się go w wykonaniu tego właśnie chłopaka.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Tekst piosenki:

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did

And now when all is done
There is nothing to say
You have gone, and so effortlessly
You have won
You can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the skyline
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

Falling out of love is hard
Falling for betrayal is worse
Broken trust and broken hearts
I know.. I know
Thinking all you need is there
Building faith on love and words
Empty promises will wear
I know.. I know

And now when all is gone
There is nothing to say

And if youre done with embarrassing me
On your own you can go ahead tell them

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible

I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

Tell them all I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are open
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible
Impossible, impossible.

Tłumaczenie piosenki:

Pamiętam lata temu
Ktoś powiedział, że powinienem zachować
Ostrożność, jeśli chodzi o miłość
Zachowałem

I ty byłaś silna, a ja nie
Moja iluzja, mój błąd
Byłem nieostrożny, zapomniałem
Zapomniałem

I teraz gdy wszystko jest skończone
Nie ma nic do powiedzenia
Odeszłaś, i tak bez wysiłku
Wygrałaś
Możesz śmiało powiedzieć im

Powiedz im, że wiem teraz
Wykrzycz to ze szczytów dachów
Napisz to na horyzoncie
Wszystko, co mieliśmy, zniknęło teraz

Powiedz im, że byłem szczęśliwy
I moje serce jest złamane
Wszystkie moje blizny są otwarte
Powiedz im, że to na co miałem nadzieję byłoby
Niemożliwe, niemożliwe
Niemożliwe, niemożliwe

Odkochiwanie się jest trudne
Odkochiwanie za zdrady jest gorsze
Złamane zaufanie i złamane serca
Wiem, wiem…
Myśląc, że wszystko czego potrzebujesz jest tu
Budując wiarę na miłości i słowach
Puste obietnice będą zużywać
Wiem, wiem

I teraz gdy wszystko się skończyło
Nie ma nic do powiedzenia

I jeśli skończyłaś zawstydzaniem mnie
Po swojemu, śmiało powiedz im

Powiedz im, że wiem teraz
Wykrzycz to ze szczytów dachów
Napisz to na horyzoncie
Wszystko, co mieliśmy, zniknęło teraz

Powiedz im, że byłem szczęśliwy
I moje serce jest złamane
Wszystkie moje blizny są otwarte
Powiedz im, że to na co miałem nadzieję byłoby
Niemożliwe, niemożliwe
Niemożliwe, niemożliwe

Pamiętam lata temu
Ktoś powiedział, że powinienem zachować
Ostrożność, jeśli chodzi o miłość
Zachowałem

Powiedz im, że wiem teraz
Wykrzycz to ze szczytów dachów
Napisz to na horyzoncie
Wszystko, co mieliśmy, zniknęło teraz

Powiedz im, że byłem szczęśliwy
I moje serce jest złamane
Wszystkie moje blizny są otwarte
Powiedz im, że to na co miałem nadzieję byłoby
Niemożliwe, niemożliwe
Niemożliwe, niemożliwe

Niemożliwe, niemożliwe
Niemożliwe, niemożliwe.

Słowniczek:

to take caution – zachować ostrożność; caution – ostrożność; ostrzeżenie; uwaga!

mistake – błąd, pomyłka

careless – niedbały, beztroski, nieostrożny

effortlessly – bez wysiłku, bez trudu

go ahead! – śmiało!

to shout – krzyczeć

roof – dach

top – szczyt, czubek

skyline – linia horyzontu, panorama

scar – blizna, szrama

betrayal – zdrada

trust – zaufanie, ufność; to trust – ufać, zaufać 

faith – wiara

to wear – ubierać się, nosić, znosić, mieć na sobie, zużyć

to embarrass – zawstydzić, zawstydzać, wprawić w zakłopotanie

Dodaj komentarz