I`d Rather Dance With You – Kings of Convenience

Z okazji czwartku – Królowie Wygody! Bardzo chillowa piosenka, która pomoże zapamiętać zwrot „I would rather do sth”. Zapraszamy do słuchania! 🙂

Aha – zagadka! Z jakiego filmu jest pastisz na początku deledysku?

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

I’d rather dance with you
than talk with you,
so why don’t we just move into the other room.
There’s space for us to shake,
and ‚hey, I like this tune‚.

Even if I could hear what you said,
I doubt my reply would be interesting
for you to hear.
Because I haven’t read a single book all year,
and the only film I saw,
I didn’t like it at all.

I’d rather dance than talk with you.
I’d rather dance than talk with you.
I’d rather dance than talk with you.

The music’s too loud
and the noise from the crowd
increases the chance of misinterpretation.
So let your hips do the talking.
I’ll make you laugh by acting like the guy who sings,
and you’ll make me smile by really Getting into the swing.
Getting into the swing.
Getting into the swing.
Getting into the swing.
Getting into the swing.
Getting into the swing.
Getting into the swing.
Getting into the swing.

I’d rather dance than talk with you.
I’d rather dance than talk with you.
I’d rather dance than talk with you.
I’d rather dance than talk with you.

I’d rather dance than talk with you.
I’d rather dance than talk with you

Wolałbym z tobą tańczyć,
niż z tobą rozmawiać,
więc czemu nie ruszymy się po prostu do drugiego pokoju.
Tam jest dla nas przestrzeń do trząsania,
i „hej, lubię tę melodię‚.

Nawet gdybym słyszał to, co mówisz
Wątpię, że moja odpowiedź byłaby interesująca
dla ciebie do usłyszenia.
Bo nie przeczytałem ani jednej książki w tym roku,
i jedyny film, jaki widziałem
w ogóle mi się nie podobał.

Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.
Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.
Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.

Muzyka jest zbyt głośna
a hałas od tłumu
podnosi szanse na złą interpretację.
Więc pozwól swoim biodrom mówić.
Rozśmieszę cię udając gościa, który śpiewa
a ty sprawisz, że się uśmiechnę, gdy naprawdę się zaangażujesz.
Gdy się zaangażujesz.
Gdy się zaangażujesz.
Gdy się zaangażujesz.
Gdy się zaangażujesz.
Gdy się zaangażujesz.
Gdy się zaangażujesz.

Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.
Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.
Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.
Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.

Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.
Wolałbym tańczyć, niż z tobą rozmawiać.

 

Słowniczek:

convenience – wygoda, zaleta, dogodność

to move – ruszyć, poruszyć, przesuwać, działać

space – przestrzeń, swoboda, odstęp, spacja

to shake – trząść, rozchybotać, rozchwiać (również w sensie tanecznym)

tune – melodia

to doubt – wątpić, mieć wątpliwości

reply – odpowiedź

to would rather sth than sth – woleć coś od czegoś

loud – głośny, hałaśliwy

noise – hałas

crowd – tłum

to increase – wzmagać, wzrastać, zwiększać

misinterpretation – błędna interpretacja

hip – biodro

to make sb laugh – rozśmieszyć kogoś

to get into the swing – zaangażować się w coś, wciągnąć się w coś   


Grammar flash:

Zwrot WOULD RATHER DO STH  oznacza „woleć coś robić”.

UWAGA!  Would rather jest używany zamiennie ze zwrotem „WOULD PREFER TO”, jednak w przypadku WOULD RATHER  nie używamy słówka „to” przed czasownikiem. Tu pomocny jest cały refren piosenki:

I’d rather dance than talk with you.

I hop! Już nie pomylicie się na żadnym teście!

Dodaj komentarz