High Hopes – Kodaline

W dzisiejszym dniu coś o dużych oczekiwaniach. Kodaline to całkiem fajna do przesłuchania grupa, dlatego też nie ominęliśmy jej w Songlish! A skoro styczeń za pasem, to nie zaszkodzi przypomnieć kilka słówek z poziomu B2. Zapraszamy 🙂

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Exercise 2: Vocabulary 1 – wybierz odpowiednie tłumaczenie.

Broken bottles in the hotel lobby
Seems to me like I’m just scared
of never feeling it again
I know it’s crazy to believe in silly things
But it’s not that easy

I remember it now, it takes me back to
when it all first started
But I’ve only got myself to blame for it, and I accept it now
It’s time to let it go, go out and start again
But it’s not that easy

But I’ve got high hopes, it takes me back
to when we started
High hopes, when you let it go,
go out and start again
High hopes, oh, when it all comes to an end
But the world keeps spinning around

And in my dreams, I meet the ghosts
of all the people who have come and gone
Memories, they seem to show up so quick
but they leave you far too soon
Now evil is just staring at the barrel of a gun
And I do believe

Believe I’ve got high hopes
It takes me back to when we started
High hopes, when you let it go,
go out and start again
High hopes, oh, when it all comes to an end
And the world keeps spinning
Yeah, the world keeps spinning around

High hopes, it takes me back
to when we started
High hopes, when you let it go,
go out and start again
High hopes, oh,
And the world keeps spinning
Ooh, yeah this world keeps spinning

How this world keeps spinning around

Potrzaskane butelki w lobby hotelowym
Wydają mi się jakbym się bał,
że nigdy nie poczuję tego znów
Wiem, że to szalone, wierzyć w głupie rzeczy
Ale to nie takie proste

Pamiętam to teraz, to zabiera mnie z powrotem
kiedy to wszystko się zaczęło
Ale mam tylko siebie by za to się winić i akceptuję to teraz
To czas, by to odpuścić, wyjść i zacząć znów
Ale to nie takie proste

Ale mam wielkie nadzieje, to zabiera mnie tam,
kiedy zaczęliśmy
Duże oczekiwania, kiedy to odpuszczasz,
wyjdź i zacznij znów
Wielkie nadzieje, oh, kiedy to wszystko się skończy
Ale świat wciąż się kręci

I w moich snach, spotykam duchy
wszystkich ludzi, którzy przyszli i odeszli
Wspomnienia, one wydają się pokazywać tak szybko,
ale opuszczają cię zbyt wcześnie
Teraz zło właśnie zaczyna w lufie pistoletu
I ja naprawdę wierzę

Wierzę, że mam wielkie nadzieje
to zabiera mnie tam, kiedy zaczęliśmy
Wielkie nadzieje, kiedy odpuścisz,
wyjdź i zacznij od nowa
Wielkie nadzieje oh, kiedy to wszystko się skończy
A świat wciąż wiruje
Tak, świat wciąż wiruje dokoła

Wielkie nadzieje, to zabiera mnie tam,
kiedy zaczęliśmy
Wielkie nadzieje, kiedy odpuścisz,
wyjdź i zacznij od nowa
Wielkie nadzieje oh,
A świat wciąż wiruje
Tak, świat wciąż wiruje dokoła

Jak ten świat wiruje dokoła

Słowniczek:

broken – połamany, zepsuty, potrzaskany

silly – głupi, niemądry, durny

to blame – winić, potępiać

high hopes – wielkie nadzieje, duże oczekiwania

high – wysoko, wysoki

hope – nadzieja

to spin – kręcić, wirować, obracać

ghost – duch

memories – wspomnienia; memory – pamięć, wspomnienie 

evil – zło; zły, nieszczęśliwy, złośliwy

barrel – lufa, cylinder; beczka, baryłka

gun – pistolet, broń