Here Comes Santa Claus – Glee

Przyszedł dziś do Was Mikołaj? Święty? Jeśli nie zostawił Wam prezentów, to my mamy paczkę słówek związanych ze Świętami w piosence w wykonaniu ekipy z serialu „Glee”! Tak więc Ho! Ho! Ho! 🙂

 

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

 

Here comes Santa Claus,
Here comes Santa Claus,
Right down Santa Claus Lane,
Vixen and Blitzen and all his reindeer
Pullin’ on the reins.
Bells are ringin‚, children singin’,
All is merry and bright.
So hang your stockings and say your prayers,
‚Cause Santa Claus comes tonight.

Here comes Santa Claus,
Here comes Santa Claus,
Right down Santa Claus Lane,
He’s got a bag that’s filled with toys
For boys and girls again.
Hear those sleigh bells jingle jangle,
Oh what a beautiful sight,
So jump in bed, and cover your head,
‚Cause Santa Claus comes tonight.

Here comes Santa Claus,
Here comes Santa Claus,
Right down Santa Claus Lane,
He’ll come around when chimes ring out,
It’s Christmas time again.
Peace on earth will come to all,
If we just follow the light,
So let’s give thanks to the Lord above
‚Cause Santa Claus comes tonight.

Here comes Santa Claus,
Here comes Santa Claus,
Right down Santa Claus Lane,
Vixen and Blitzen and all his reindeer
Pullin’ on the reins.
Bells are ringin’, children singin’,
All is merry and bright,
So jump in bed, and cover your head,
‚Cause Santa Claus comes tonight.

Peace on earth will come to all,
If we just follow the light,
So let’s give thanks to the Lord above
‚Cause Santa Claus comes tonight,
So let’s give thanks to the Lord above
‚Cause Santa Claus comes tonight.

Nadchodzi Święty Mikołaj,
Nadchodzi Święty Mikołaj,
W dół Ścieżką Świętego Mikołaja,
Vixen i Blitzen i wszystkie jego renifery
Ciągną lejce.
Dzwonki dzwonią, dzieci śpiewają,
Wszystko jest wesołe i jasne.
Więc powieście swoje skarpety powiedzcie modlitwy,
Bo dziś przychodzi Święty Mikołaj.

Nadchodzi Święty Mikołaj,
Nadchodzi Święty Mikołaj,
W dół Ścieżką Świętego Mikołaja,
Ma torbę wypełnioną zabawkami,
Znów dla chłopców i dziewczynek.
Słuchaj jak te dzwonki dzwonią,
Oh jaki piękny widok,
Więc wskocz do łóżka i nakryj głowę,
Bo dziś przychodzi Święty Mikołaj.

Nadchodzi Święty Mikołaj,
Nadchodzi Święty Mikołaj,
W dół Ścieżką Świętego Mikołaja,
On się pojawi, gdy dzwony rozbrzmieją,
Znów jest świąteczny czas.
Pokój na ziemi przybędzie do wszystkich,
Jeśli tylko podążymy za światłem,
Więc podziękujmy Panu powyżej
Bo dziś przychodzi Święty Mikołaj.

Nadchodzi Święty Mikołaj,
Nadchodzi Święty Mikołaj,
W dół Ścieżką Świętego Mikołaja,
Vixen i Blitzen i wszystkie jego renifery
Ciągną sanie.
Dzwonki dzwonią, dzieci śpiewają,
Wszystko jest wesołe i jasne.
Więc powieście swoje skarpety powiedzcie modlitwy,
Bo dziś przychodzi Święty Mikołaj.

Pokój na ziemi przybędzie do wszystkich,
Jeśli tylko podążymy za światłem,
Więc podziękujmy Panu powyżej
Bo dziś przychodzi Święty Mikołaj.
Więc podziękujmy Panu powyżej
Bo dziś przychodzi Święty Mikołaj.

Słowniczek:

„here comes” – nadchodzi, oto nadchodzi, oto przychodzi, jest tutaj, tu pojawia się

Santa Claus – Święty Mikołaj

reindeer – renifer

to pull  – ciągnąć, wciągać, pociągnąć

sleigh – sanie, sanki

reins – lejce

bell – dzwonek

to ring – dzwonić, zadzwonić

merry – wesoły; podchmielony

bright – jasny, świetlisty

stocking – skarpeta (męska), pończocha

prayer – modlitwa

toy – zabawka

sight – widok, wzrok, cel

chime – dzwon, kurant

to ring out – rozbrzmiewać, brzmieć, bić w dzwony na pożegnanie

peace – pokój, spokój

earth – ziemia, kula ziemska

Dodaj komentarz