Hello – Adele

Powrót Adele do świata list przebojów w wielkim stylu MUSI koniecznie być odnotowany również i u nas! 🙂 Adele w swoim nowym hicie ukryła kilka słów i zwrotów wartych zapamiętania na dłużej.

Exercises: – chcesz się sprawdzić? Kliknij i przetestuj swoją znajomość słówek!!!

Exercise 1: Listening – uzupełnij luki odpowiednimi słowami.

Hello, it’s me
I was wondering if after all these years
you’d like to meet
To go over everything
They say that time’s supposed to heal yah,
but I ain’t done much healing

Hello, can you hear me?
I’m in California dreaming of who we used to be
When we were younger and free
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet

There’s such a difference between us
And a million miles

Hello from the other side
I must’ve called a thousand times
To tell you I’m sorry for everything
that I’ve done
But when I call you
never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sorry for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly
doesn’t tear you apart anymore

Hello, how are you?
It’s so typical of me to talk about myself,
I’m sorry
I hope that you’re well
Did you ever make it out of that town
where nothing ever happened?

It’s no secret that the both of us
Are running out of time

So hello from the other side
I must’ve called a thousand times
To tell you I’m sorry for
everything that I’ve done
But when I call you
never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sorry for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart
Anymore, ooooohh
Anymore, ooooohh
Anymore, ooooohh
Anymore, anymore

Hello from the other side
I must’ve called a thousand times
To tell you I’m sorry for everything that I’ve done
But when I call you
never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I’ve tried
To tell you I’m sorry for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly
doesn’t tear you apart anymore

Halo, to ja
Zastanawiałam się, czy po tych wszystkich latach
chciałbyś się spotkać
Żeby przeanalizować wszystko
Mówią, że czas powinien leczyć,
ale nie uleczyłam się

Halo, czy mnie słyszysz?
Jestem w Kalifornii, śniąc o tym kim byliśmy
Gdy byliśmy młodsi i wolni
Zapomniałam jak to było, zanim świat padł do naszych stóp

Jest taka różnica między nami
I milion mil

Halo z drugiej strony
Musiałam dzwonić z tysiąc razy
Żeby ci powiedzieć, jak mi przykro za wszystko,
co zrobiłam
Ale gdy do ciebie dzwonię,
zawsze wydajesz się nie być w domu

Halo z zewnątrz
Przynajmniej mogę powiedzieć, że próbowałam
Powiedzieć ci, że mi przykro, za złamanie ci serca
Ale to nieważne, to najwyraźniej
już cię nie rozdziera

Halo, jak się masz?
To takie typowe dla mnie, że mówię o sobie, przepraszam
Mam nadzieję, że masz się dobrze
Czy kiedykolwiek udawałeś, że w tym mieście
nic się nigdy nie zdarzyło?

To żadna tajemnica, że nam obojgu
Kończy się czas

Więc halo, z drugiej strony
Musiałam dzwonić z tysiąc razy
Żeby ci powiedzieć, jak mi przykro za wszystko,
co zrobiłam
Ale gdy do ciebie dzwonię,
zawsze wydajesz się nie być w domu

Halo, z zewnątrz
Przynajmniej mogę powiedzieć, że próbowałam
Powiedzieć ci, że mi przykro, za złamanie ci serca
Ale to nieważne, to najwyraźniej już cię nie rozdziera
Więcej, ooooohh
Więcej, ooooohh
Więcej, ooooohh
Więcej, anymore

Halo, z drugiej strony
Musiałam dzwonić z tysiąc razy
Żeby ci powiedzieć, jak mi przykro za wszystko,
co zrobiłam
Ale gdy do ciebie dzwonię,
zawsze wydajesz się nie być w domu

Halo, z zewnątrz
Przynajmniej mogę powiedzieć, że próbowałam
Powiedzieć ci, że mi przykro, za złamanie ci serca
Ale to nieważne, to najwyraźniej już cię nie rozdziera

Słowniczek:

to wonder – zastanawiać się, dziwić się, być ciekawym

to go over – przeanalizować, przejrzeć, sprawdzać

to heal – leczyć, uleczyć

difference – różnica

at least – przynajmniej, choćby

clearly – najwyraźniej, oczywiście, wyraźnie, widocznie

to tear apart – rozedrzeć, rozerwać, rozdzielać, rozbijać

to make out – udawać, twierdzić, dawać sobie radę; kochać się, pieścić się

both – oboje, obie, zarówno

to run out of time – kończy się czas, skończył się czas, zabrakło czasu

 

Dodaj komentarz